Samenwerking met Nederland

Algemeen

Vlaanderen en Nederland ondertekenden op 7 april 2004 een intentieverklaring met het oog op de verdere versterking van de Vlaams-Nederlandse samenwerking op vlak van innovatie. Deze intensifiëring drong zich op door:

  • uitbreiding van de EU
  • 3%-doelstelling van de Lissabon-strategie
  • globalisering
  • concentratiebewegingen in de onderzoekswereld en de industrie

De as Eindhoven-Leuven, als onderdeel van de belangrijke kennisdelta Eindhoven-Leuven-Aken, heeft een belangrijke voorbeeldfunctie inzake de versterking van de bilaterale samenwerking.

Sinds juni 2004 volgt een ambtelijke task force de vooruitgang op.

Het Vlaams-Nederlands samenwerkingsverband voor de verdere stimulering van Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie is het eerste concrete resultaat dat voortvloeit uit deze strategische samenwerking.

Meer informatie

Erwin Dewallef

Staf
Adviseur
erwin.dewallef@ewi.vlaanderen.be, 02 553 60 06

tags