Euraxess

logo Euraxess

 

Euraxess. Researchers in Motion (http://ec.europa.eu/euraxess/) is het merk dat alle Europese acties voor onderzoekers omvat. De Vlaamse portaalsite vind je op www.euraxess.be/flanders.

Voor steun bij praktische zaken bouwden de Europese lidstaten samen het Europese mobiliteitsportaal en het netwerk van mobiliteitscentra, Euraxess Services, uit. Ook aan de verschillende Vlaamse onderzoeksinstellingen zijn mobiliteitscentra verbonden, waar buitenlandse onderzoekers terechtkunnen voor informatie over leven en werken in Vlaanderen en voor praktische, individuele ondersteuning.

Een ander zeer belangrijk onderdeel is Euraxess jobs, een vacaturedatabank voor onderzoekers in heel Europa.

Euraxess Rights biedt een plaats aan enkele initiatieven die de werkomstandigheden van onderzoekers verbeteren.

In de voorbije jaren bouwde de Europese Commissie bovendien Euraxess Links uit, een netwerk van Europese onderzoekers werkzaam in de Verenigde Staten, China, Japan, India en Singapore. Het netwerk wil de onderzoekers informeren over onderzoek in Europa, Europees onderzoeksbeleid, mogelijkheden tot onderzoeksfinanciering, internationale samenwerking en transnationale mobiliteit.

Karen Haegemans

Afdeling Onderzoek
Navorser
karen.haegemans@ewi.vlaanderen.be, 02 553 58 91

tags