Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

Algemeen

De OESO bewijst als intergouvernementele organisatie van 30 landen herhaaldelijk haar nut als denktank voor beleid en beleidsmodellen, ook in het wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid. Dit door tal van studies en periodieke publicaties (statistieken, foresight, landenstudies) en de promotie van good practices.

In de commissies en werkgroepen wordt regelmatig vergaderd door experten en nationale beleidsmedewerkers. De OESO speelt dus vooral voor kleinere landen als het ware de rol van een collectief onderzoekscentrum.

Comité voor wetenschaps- en technologiebeleid (CSTP)

Het CSTP van de OESO heeft het mandaat om de samenwerking van de lidstaten te bevorderen op gebied van wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid. Dit gebeurt door o.m.:

  • analytisch werk
  • ontwikkelen van relevante indicatoren
  • uitwerken van beleidsaanbevelingen, voornamelijk gericht op de economische vooruitgang van de lidstaten

Werkgroepen

EWI zetelt in het CSTP en volgt de volgende sub-werkgroepen van de OESO actief op:

  • Global Science Forum (GSF)
  • Working Party on Biotechnology (WPB)
  • National experts on Science and Technology Indicators (NESTI)

EWI en IWT-Vlaanderen volgen de Working group on Technology and Innovation Policy op (TIP).

 

tags