Hydrografisch peilen

De uitdaging

Met dit project beoogt het departement MOW - Maritieme Toegang snellere, efficiëntere en goedkopere dienstverlening te garanderen in een voor Vlaanderen zeer belangrijke sector.

Hydrografische peilingen zijn drie dimensionale metingen die toelaten om de topografie van de zeebodem en de bodem van rivieren in beeld te brengen.

Jaarlijks geeft de Vlaamse overheid miljoenen euro's uit aan hydrografische peilingen op de Noordzee en de Schelde.

Het uitvoeren van deze peilingen heeft momenteel te kampen met twee grote uitdagingen:

  • Het bereik van een peilgebied wordt beperkt door wat mogelijk is om op één dag te peilen. Om uitgestrekte gebieden te karteren zijn er meerdere peildagen (soms weken) nodig of eventueel meerdere peilschepen nodig die gelijktijdig werken. Daardoor worden sommige gebieden slechts om de paar jaar gepeild. Het verzamelen en verwerken van bathymetrische gegevens is duur en arbeidsintensief.
  • Om ook de intergetijdengebieden te karteren is zelfs een nog grotere inspanning vereist. Bathymetrische peilingen dienen dan best uitgevoerd te worden bij hoog water, waardoor er per dag minder tijd geschikt is voor het uitvoeren van de peilingen. Laser-altimetrische metingen dienen uitgevoerd te worden bij laag water én bij optimale weercondities. Het combineren van de resultaten van beide meettechnieken tot één gebiedsdekkende kaart met de bodemligging is ingewikkeld en zorgt voor een hoge kost voor het verzamelen van de nodige gegevens.

Om deze uitdagingen op te lossen gaat het departement MOW - Maritieme Toegang  samen met PIO op zoek naar innovatieve oplossingen die het mogelijk maken de hydrografie van rivieren en zeeën op te meten:

  • over grote zones (bv. de volledige Westerschelde)
  • op eenzelfde ogenblik (bv. één dag)
  • zowel in ondiep troebel water en het aangrenzende intergetijdengebied
  • met een verticale en horizontale nauwkeurigheid vergelijkbaar aan bestaande technieken en

Met dit project beoogt het departement MOW - Maritieme Toegang snellere, efficiëntere en goedkopere dienstverlening te garanderen in een voor Vlaanderen zeer belangrijke sector.

De open marktconsultatie

Voor de bevestiging van de ‘state of the art’ met betrekking tot hydrografische peilingen of digitale elevatie modellen (DEMs) maken we gebruik van een open marktconsultatie via schriftelijke procedure. Alle operatoren, kennisinstellingen en ondernemingen groot of klein  worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze bevraging.

De survey is beschikbaar op https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PCPHydrography tot 25 september 2017. De bevraging gebeurt in het Engels. De vooraankondiging van de marktconsultatie is gepubliceerd op 21 augustus 2017.

Referentiedocumenten voor de marktconsultatie

In 2013 werd tijdens een open workshop in interactie met kennisinstellingen en ondernemingen de uitdaging voor hydrografische peilingen reeds verder geconcretiseerd en werd de analyse gemaakt van de ‘state of the art’. 

Het resultaat hiervan is opgenomen in :

PDF icon Innovatie nota: Hydrografisch Peilen

PDF icon Innovation Memorandum: Hydrographic Surveying

Een meer uitgebreide toelichting over de marktconsultatie is opgenomen in:

PDF icon Market consultation document

Contact

ir. Frederik Roose

Projectcoördinator Onderzoek en Monitoring
DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN
Maritieme Toegang

T +32 3 222 08 18  M +32 473 92 78 07

E-mail frederik.roose@mow.vlaanderen.be

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.