Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (8 september 2017)

Filter items
Nieuws
8 september 2017

Economie

Implementatie van het decreet over de Brownfieldconvenanten

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. De betrokken actoren kunnen daarvoor met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten. Een brownfieldconvenant beschrijft het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen aan een convenant gebeuren door een addendum aan het convenant, en moeten ondertekend worden door alle betrokken partijen. De Vlaamse Regering keurt nu Addendum 1 goed bij het Brownfieldconvenant 119. Oudenaarde - Site Alvey, met het oog op de ondertekening en de sluiting ervan door de bevoegde Vlaamse ministers. Het addendum regelt de toetreding en uittreding van nieuwe actoren, en past het convenant aan in functie van de herlocalisatie van Alvey buiten het projectgebied, waarbij het brownfieldproject een passende ruimtelijke en economische herontwikkeling van de site omvat.

 

Toekenning strategische transformatiesteun Pomuni Frozen nv en Pomuni Trade nv

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van telkens 1 miljoen euro toe aan Pomuni Frozen nv en aan Pomuni Trade nv in Ranst. Pomuni is een aardappelleverancier die verse aardappelen en diepgevroren aardappelproducten levert aan retailers, groothandels en foodservices. De transformatie bestaat uit de installatie van een nieuwe lijn met heteluchtoven om aardappelen voor te garen zonder gebruik van frituurvetten voor Frozen; en het ontwikkelen en verwerken van meer nicheproducten, waarbij gestreefd wordt naar een ander productieproces voor Trade. 

 

Toekenning strategische transformatiesteun Lefibo Zulte

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 1 miljoen euro toe aan Lefibo bvba in Zulte. Lefibo wil transformeren van een producent van natte planken voor paletten naar een producent van droge planken voor meedere toepassingen.

 

Toekenning strategische transformatiesteun JSR Micro nv

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 1,05 miljoen euro toe aan JSR Micro nv in Leuven. JSR Micro is gespecialiseerd in de productie van grondstoffen voor de petrochemie en andere materialen voor diverse chemische toepassingen. De steun is bedoeld voor de bouw van een volledig nieuwe productieruimte, een ruimte voor kwaliteitscontrole, een analytisch en biologisch laboratorium en een nieuw magazijn dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen rond temperatuur en veiligheid.

 

Toekenning strategische transformatiesteun aan B-Logistics nv

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 913.855, 97 euro toe aan B-Logistics nv in Brussel, met exploitatiezetels in Antwerpen en Kortrijk. B-Logistics is een spooroperator gespecialiseerd in goederenvervoer. Het transformatieplan betreft het uitbouwen van B-Logistics nv tot een performante Europese spoorcarrier voor goederenvervoer.

 

VIB, FWO en Hermes beslissingscomité: regeringsafgevaardigden

De Vlaamse Regering benoemt Eric Sleeckx als regeringsafgevaardigde bij het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Ze benoemt Gert Bergen als regeringsafgevaardigde bij het Fonds Wetenschappelijke Onderzoek-Vlaanderen (FWO) en stelt Gert Bergen ook aan als regeringsafgevaardigde bij het Hermes beslissingscomité. Ze vervangen Bruno Lambrecht, aan wie eervol ontslag wordt verleend. Machteld Verbruggen wordt aangesteld als lid van het Hermes beslissingscomité ter vervanging van Veerle Hendrickx, aan wie eervol ontslag wordt verleend. 

 

Verhoging toelage strategisch onderzoekscentrum Flanders Make

De Vlaamse Regering verhoogt de jaarlijkse toelage aan de SOC Flanders Make met 5 miljoen euro, tot een jaarlijkse toelage van 18,427 miljoen euro. Onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door het Vlaams Parlement wordt in de Vlaamse uitgavenbegroting jaarlijks een toelage ingeschreven die gelijk is aan het basisbedrag van 18,427 miljoen euro. De Vlaamse Regering keurt hiervoor het ontwerp van Addendum goed bij het Convenant Flanders Make. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zal instaan voor de inhoudelijke en administratieve opvolding van dit addendum. 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Nieuws & Evenementen

 • Grootschalig onderzoek naar darmflora & alzheimer van VIB: Vlaamse ambtenaren doen mee

  21 november 2017

  Sommige onderzoeksprojecten kunnen niet zonder de actieve medewerking van burgers. Meer dan 100 Vlaamse ambtenaren werken daarom vandaag samen met Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters actief mee aan twee belangrijke onderzoeken van VIB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie.

 • Beleidsbrief en begroting 2017-2018

  Beleidsbrief en begroting 2017-2018 (toelichting in EWI-commissie)

  12 november 2017

  In de commissie werd vorige week de beleidsbrief Economie, Wetenschap en Innovatie en het begrotingsjaar 2018 van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie toegelicht door minister Muyters.

 • Registreer je als onafhankelijke expert voor de Europese Commissie

  Registreer je als onafhankelijke expert voor de Europese Commissie

  16 november 2017

  De Europese Commissie deed vorige week nogmaals een oproep om zich te registreren voor de experten-databank. Nationale experten kunnen op die manier meehelpen projectvoorstellen te evalueren en meer ervaring opdoen met de Europese Commissie en de Europese oproepen.

 • Wetenschaps- en innovatiedecreet: bespreking aanpassingen in EWI-commissie

  20 oktober 2017

  Het ontwerpdecreet dat het Wetenschaps- en innovatiedecreet wijzigt werd deze week besproken in de EWI-commissie van het Vlaams Parlement. Bekijk hier het videoverslag.

   

 • Dashboard Horizon 2020

  EU-Nieuws deze week | 12-17 november

  18 november 2017

  De Europese Commissie heeft vorige week een nieuwe tool gelanceerd waarmee gebruikers gegevens over de implementatie van Horizon 2020 kunnen opvragen. Met het nieuw dashboard kan informatie worden opgevraagd op geaggregeerde wijze, maar ook per oproep, onderwerp, land, organisatietype…tot op het niveau van individuele projecten en begunstigden.