Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (8 september 2017)

Nieuws
8 september 2017

Economie

Implementatie van het decreet over de Brownfieldconvenanten

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. De betrokken actoren kunnen daarvoor met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten. Een brownfieldconvenant beschrijft het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen aan een convenant gebeuren door een addendum aan het convenant, en moeten ondertekend worden door alle betrokken partijen. De Vlaamse Regering keurt nu Addendum 1 goed bij het Brownfieldconvenant 119. Oudenaarde - Site Alvey, met het oog op de ondertekening en de sluiting ervan door de bevoegde Vlaamse ministers. Het addendum regelt de toetreding en uittreding van nieuwe actoren, en past het convenant aan in functie van de herlocalisatie van Alvey buiten het projectgebied, waarbij het brownfieldproject een passende ruimtelijke en economische herontwikkeling van de site omvat.

 

Toekenning strategische transformatiesteun Pomuni Frozen nv en Pomuni Trade nv

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van telkens 1 miljoen euro toe aan Pomuni Frozen nv en aan Pomuni Trade nv in Ranst. Pomuni is een aardappelleverancier die verse aardappelen en diepgevroren aardappelproducten levert aan retailers, groothandels en foodservices. De transformatie bestaat uit de installatie van een nieuwe lijn met heteluchtoven om aardappelen voor te garen zonder gebruik van frituurvetten voor Frozen; en het ontwikkelen en verwerken van meer nicheproducten, waarbij gestreefd wordt naar een ander productieproces voor Trade. 

 

Toekenning strategische transformatiesteun Lefibo Zulte

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 1 miljoen euro toe aan Lefibo bvba in Zulte. Lefibo wil transformeren van een producent van natte planken voor paletten naar een producent van droge planken voor meedere toepassingen.

 

Toekenning strategische transformatiesteun JSR Micro nv

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 1,05 miljoen euro toe aan JSR Micro nv in Leuven. JSR Micro is gespecialiseerd in de productie van grondstoffen voor de petrochemie en andere materialen voor diverse chemische toepassingen. De steun is bedoeld voor de bouw van een volledig nieuwe productieruimte, een ruimte voor kwaliteitscontrole, een analytisch en biologisch laboratorium en een nieuw magazijn dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen rond temperatuur en veiligheid.

 

Toekenning strategische transformatiesteun aan B-Logistics nv

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 913.855, 97 euro toe aan B-Logistics nv in Brussel, met exploitatiezetels in Antwerpen en Kortrijk. B-Logistics is een spooroperator gespecialiseerd in goederenvervoer. Het transformatieplan betreft het uitbouwen van B-Logistics nv tot een performante Europese spoorcarrier voor goederenvervoer.

 

VIB, FWO en Hermes beslissingscomité: regeringsafgevaardigden

De Vlaamse Regering benoemt Eric Sleeckx als regeringsafgevaardigde bij het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Ze benoemt Gert Bergen als regeringsafgevaardigde bij het Fonds Wetenschappelijke Onderzoek-Vlaanderen (FWO) en stelt Gert Bergen ook aan als regeringsafgevaardigde bij het Hermes beslissingscomité. Ze vervangen Bruno Lambrecht, aan wie eervol ontslag wordt verleend. Machteld Verbruggen wordt aangesteld als lid van het Hermes beslissingscomité ter vervanging van Veerle Hendrickx, aan wie eervol ontslag wordt verleend. 

 

Verhoging toelage strategisch onderzoekscentrum Flanders Make

De Vlaamse Regering verhoogt de jaarlijkse toelage aan de SOC Flanders Make met 5 miljoen euro, tot een jaarlijkse toelage van 18,427 miljoen euro. Onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door het Vlaams Parlement wordt in de Vlaamse uitgavenbegroting jaarlijks een toelage ingeschreven die gelijk is aan het basisbedrag van 18,427 miljoen euro. De Vlaamse Regering keurt hiervoor het ontwerp van Addendum goed bij het Convenant Flanders Make. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zal instaan voor de inhoudelijke en administratieve opvolding van dit addendum. 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Nieuws & Evenementen

 • Europa zoekt succesvolle vrouwelijke innovators

  Europa zoekt succesvolle vrouwelijke innovators

  14 september 2017

  De Europese Commissie wil 4 vrouwelijke ondernemers belonen die opmerkelijke innovaties ontwikkeld en op de markt hebben gebracht.

 • Infosessie Innovatieve Overheidsopdrachten - tweede oproep

  evenement: 
  16 oktober 2017

  Op maandag 16 oktober lichten we de tweede oproep Innovatieve Overheidsopdrachten toe. We bespreken o.a. de modaliteiten en de voorwaarden. Maar we leerden ook uit de eerste oproep en besteden daarom extra aandacht aan de valkuilen van een projectaanvraag en geven tips en trics voor een succesvolle projectaanvraag. 

 • Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 september 2017)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 september 2017)

  15 september 2017

  Verhoging van de steunintensiteit ecologieinvesteringen en toekenning strategische transformatiesteun.

 • Vlaamse overheid zorgt voor 55% van de directe O&O steun in België

  Vlaamse overheid zorgt voor 55% directe O&O steun in België

  11 september 2017

  De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor ruim de helft van de Belgische overheidskredieten. De federale overheid is goed voor bijna een kwart. De overige Belgische O&O-overheidskredieten zijn afkomstig van de Franse gemeenschap (bijna 13%), van de Waalse gemeenschap (bijna 12%) en van het Brussels Hoofdstedelijk gewest (ruim 1%).

 • PIO: aankondiging van opdrachten voor begeleiding, ondersteuning en facilitering van marktconsultaties

  PIO zoekt begeleiding voor marktconsultaties

  8 september 2017

  Het Departement EWI wenst in de loop van 2017, 2018 en 2019 over te gaan tot het plaatsen van meerdere opdrachten voor begeleiding, ondersteuning en facilitering van open marktconsultaties voor projecten in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Optioneel kunnen de opdrachten ook ondersteuning bij het uitschrijven van opdrachtdocumenten inhouden.