Bouw eerste diepegeothermiecentrale gestart

Nieuws
9 oktober 2017

Diepegeothermiecentrale

De technologische onderzoeksinstelling Vito in Mol heeft maandag de start van de bouw gevierd van de eerste diepegeothermiecentrale. Die moet in juli volgend jaar actief zijn. Tegelijk werd een ambitieus onderzoeksvoorstel gelanceerd voor een put tot wel 7 kilometer diep. Mogelijk kan die aanpak geothermie in heel Vlaanderen voorzien.

In aanwezigheid van onder meer de Vlaamse ministers Muyters en Tommelein werd maandag de start van de bouw gevierd van de geothermiecentrale, het gebouw dat de energie moet gaan leveren.

In de komende maanden wordt gewerkt aan de warmtewisselaars, pompen, evenals het buizensysteem zelf. Dat moet tegen midden 2018 leiden tot een werkende centrale.

Hotspot

De Kempen vormen al even de "hotspot" in het onderzoek naar geothermie, een proces waarmee warmte uit de ondergrond wordt gebruikt voor het verwarmen van gebouwen of het opwekken van elektriciteit.

In de afgelopen twee jaar werden putten geboord van respectievelijk 3,6 en 4,3 km diep naar warme grondwaterlagen, waarmee heel wat tests werden uitgevoerd. De twee putten vormen in de toekomst mee een circuit voor het warme water, waarmee gebouwen van Vito, het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK.CEN) en Belgoprocess zullen worden verwarmd.

Energiebehoefte van Vlaanderen

Vito wil geothermie blijven verfijnen en hoopt onderzoek te kunnen doen met een enkelvoudige boorput, met een diameter van een meter, tot wel 7 km diep. De put zou eindigen in een grondlaag, maar er zou dan water van de oppervlakte naar beneden worden gepompt om op te warmen en terug naar boven te sturen. Met deze aanpak denkt Vito-topman Dirk Fransaer dat geothermie naar heel Vlaanderen kan komen.

Het energiepotentieel wordt als enorm gezien.

"Als er elektriciteit mee kan worden gemaakt, dan denken we aan een totale capaciteit van ongeveer 5 gigawatt. Als je 8 gigawatt zegt, dan heb je de totale energiebehoefte van Vlaanderen", aldus Fransaer nog, die zich met zijn voorstel meteen tot de bevoegde ministers richtte.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters:

“Geothermie heeft bijzonder veel potentieel, maar het blijft ook een enorm risico. Zoals bij elk innovatief idee is de uitkomst onzeker. VITO neemt samen met de Vlaamse overheid drempels weg zodat economische spelers de stap durven en kunnen zetten: ze overbruggen de innovatieve valley of death. De belangrijkste vraag blijft natuurlijk of aan de overkant van de brug de industrie staat te wachten om de inspanningen van VITO te valoriseren. Dat wordt dé uitdaging van de komende maanden.”

(Bron: Vito: Diepe geothermie in de Kempen: What’s next?)

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Schriftelijke vragen 2017 - week 42

  Schriftelijke vragen 2017 - week 42

  20 oktober 2017

  O.a. Flanders Make (toegang voor kmo's) en stand van zaken crowdfunding.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 oktober 2017)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 oktober 2017)

  20 oktober 2017

  O.a. Raad van bestuur Syntra Vlaanderen: vervanging regeringsafgevaardigde en Strategische transformatiesteun.

 • GEAR 2030: 'Groep van hoog niveau' publiceert eindrapport

  GEAR 2030: 'Groep van hoog niveau' publiceert eindrapport

  20 oktober 2017

  De High Level Group ‘Gear 2030’ bekrachtigde op haar laatste vergadering het rapport over de toekomst van de Europese automobielindustrie. Het rapport formuleert ambitieuze aanbevelingen tegen 2030.

 • Vraag om uitleg over het derde onderzoekscentrum van Flanders Make

  Vraag om uitleg over het derde onderzoekscentrum van Flanders Make

  20 oktober 2017

  "Minister, kunt u meer duiding geven bij de keuze voor West-Vlaanderen? Welke synergieën zijn mogelijk met de aanwezige mechatronicasector en/of andere bedrijven en kennisinstellingen? In welke mate zal de nieuwe vestiging van Flanders Make bedrijven aansluiting kunnen laten vinden bij de vierde industriële revolutie? Zijn er concrete doelstellingen wat betreft het realiseren van ‘factories of the future’?"

 • Vraag om uitleg over de voorgestelde besparingen op de Horizon 2020-budgetten

  Vraag om uitleg over de voorgestelde besparingen op de Horizon 2020-budgetten

  20 oktober 2017

  "Minister, bent u van mening dat dergelijke besparingen invloed kunnen hebben op het Vlaams innovatielandschap? Hoe schat u die effecten in? Hoe zult u proberen om deze negatieve invloed tegen te gaan en in het slechtste geval de impact te reduceren tot wat haalbaar is? Welke stappen zult u zetten?"