Overheidsopdrachten voor innovatie

De Vlaamse overheid zal in de toekomst haar aankoopmacht aanwenden om innovatieve producten en diensten aan te kopen. Als grote investeerder én consument wil de Vlaamse overheid namelijk haar aanbestedingsinstrumentarium gericht inzetten op innovatie via het initiatief “overheidsopdrachten voor innovatie”.

Het doel van "overheidsopdrachten voor innovatie"

Als grote investeerder en consument kan de Vlaamse overheid, door haar aanbestedingsinstrumentarium gericht in te zetten op innovatie, een dubbel doel realiseren. Ze optimaliseert hierdoor haar eigen werking en publieke dienstverlening en stimuleert tegelijkertijd de innovatie en economische spillovers.

De achterliggende ambitie van het initiatief “overheidsopdrachten voor innovatie” is te komen tot een evenwichtig en risicoberekend innovatieproces waarbij de Vlaamse overheid innovatieve producten en diensten aankoopt en tegelijk innovatie stimuleert. Dit doet de overheid dus via haar aankoopmacht. De overheid neemt daarbij voor bedrijven een pioniersrol op als ‘launching customer’, ‘early adopter’ of ‘first buyer’ van innovatie.

Overheidsopdrachten vormen immers een grote potentiële markt voor innovatieve werken, leveringen en diensten. De overheid wil namelijk haar koopkracht aanwenden om innovatie te promoten en te stimuleren. Innovatie mag in deze context zeker niet beperkt blijven tot productinnovatie. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om technologische innovatie, diensteninnovatie, procesinnovatie en sociale innovatie.

Wie zijn de initiatiefnemers?

Het initiatief “overheidsopdrachten voor innovatie” wordt beleidsdomeinoverschrijdend uitgerold door de gelijknamige werkgroep. In deze werkgroep zetelen de initiatiefnemers uit:

 • het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI): het departement en de agentschappen IWT en Agentschap Ondernemen; 
 • het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur (KB): het departement: de cluster transversaal beleid (duurzame overheidsopdrachten), de cluster Vlaamse justitie en regelgeving (PPS-kenniscentrum) en het Facilitair Bedrijf (afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten); 
 • het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM); 
 • het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE);
 • het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW);
 • de Vlaamse Strategische Onderzoekscentra (SOC’s) iMinds, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VITO); 
 • het Vlaams Energiebedrijf (VEB).

Hoe gaan we te werk?

 • Op korte termijn wordt er gewerkt aan de draagvlakverhoging, mentaliteitswijziging (bij de aankopers en hun management) en administratieve en procedurele aanpassingen “pro innovatie”. Hiertoe werd het initiatief besproken op het Voorzitterscollege van 12 maart 2015 en nadien verder besproken in de ganse Vlaamse administratie via de managementcomités van de beleidsdomeinen en met de andere stake-holders zoals de controle-instanties “ex ante” (Inspectie van Financiën) en “ex post” (Rekenhof). Een sleutelinitiatief in deze eerste kennismaking was de organisatie van het startevenement op vrijdag 3 juli 2015.
 • Op lange(re) termijn worden thematische “meet & greets” gepland waarop aankopers en innovatieve marktspelers elkaar beter kunnen leren kennen en ook al initiatieven richting concrete aankopen van innovatie kunnen worden genomen. Ook de begeleiding en (financiële) ondersteuning van aankopers om (meer) innovatie aan te kopen staat op lange(re) termijn op het programma. Hierin speelt o.a. het kennisnetwerk overheidsopdrachten een belangrijke rol, zeker in het licht van de beleidsdomeinoverschrijdende dimensie van het initiatief “overheidsopdrachten voor innovatie”.
 • Een heel concreet engagement dat van het managementniveau van de Vlaamse overheid wordt beoogd, is te streven naar de inzet van minimaal 3% van de beschikbare aanbestedingsbudgetten voor de aankoop van innovatie. In de context van het initiatief “overheidsopdrachten voor innovatie” gebruiken we hiervoor de term “3%-norm”. 

Charter overheidsopdrachten voor innovatie

Op vrijdag 3 juli 2015 organiseerden de initiatiefnemers van “overheidsopdrachten voor innovatie” een startevenement. Het doelpubliek van het evenement waren de stakeholders van de Vlaamse overheid: het administratieve niveau (het [midden]management en de aankopers), het politieke niveau (de bevoegde ministers) en de controle-instanties (de Inspectie van Financiën en het Rekenhof). Het centrale doel/thema van het evenement is draagvlakverhoging om meer innovatie(gericht) aan te kopen binnen de Vlaamse overheid.

Het evenement werd afgesloten met de ondertekening van een charter waarin de ondertekenaars zich engageren om meer werk te maken van overheidsopdrachten voor innovatie, hun aanbestedingsinstrumentarium hierop af te stemmen en hiervoor ook de nodige personele en financiële middelen te voorzien (= zich bereid te verklaren om te streven naar het behalen van de “3%-norm”).

Het volledige programma en presentaties van die dag vindt u hier.

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Onbekend is onbemind

Naast de gunningscriteria en de eerder behoudsgzinde en risicomijdende opstelling bij de toekenning van de overheidsopdrachten, is ook het gebrek aan kennis een belemmerende factor. Het innovatieve marktaanbod is vaak niet of onvoldoende gekend bij de aankopers van de Vlaamse overheid terwijl bovendien de aanbieders van innovatie te weinig vertrouwd zijn met de vraag/behoefte van de Vlaamse overheid en ook moeilijk hun weg weten te vinden naar de overheid als hun (potentiële) klant.

Contactgegevens

Erwin Dewallef

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
02 553 60 06