Abonneren op RSS - 2014

2014

Filter items
Cover beleidsnota 2014 - 2019

Beleidsnota 2014-2019. Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van werk, economie, wetenschap en innovatie voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Cover Advies SOC Maakindustrie

Advies 196 - SOC Maakindustrie

Op 15 juli 2013 keurde de Vlaamse Regering het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) en het bijbehorende uitvoeringsplan, goed. In dit plan werd een aanvraag voor de oprichting van een Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) voor de Maakindustrie aangekondigd.
Cover Advies 197 - Nieuwe VRWI-indicatorenset

Advies 197 - Nieuwe VRWI-indicatorenset

In 2004 ontwikkelde de VRWI een instrumentarium, bestaande uit 11 kernindicatoren, voor de evaluatie van het Vlaamse Innovatiepact. Sedertdien is het innovatielandschap grondig gewijzigd en beweegt er ook heel wat op het vlak van indicatoren zelf. Een update van de VRWI-indicatorenset drong zich op. De Expertengroep Indicatoren en Begroting (EGIB) van de VRWI nam deze taak op zich
Cover Advies 199A - Nieuw AOI en vernieuwd FWO

Advies 199A - Nieuw AOI en vernieuwd FWO

De VRWI verwelkomt de stappen die de Vlaamse Regering wil ondernemen om het EWI-landschap te vereenvoudigen en te herstructureren. In dit advies geeft de VRWI de volgende richtlijnen mee voor twee nakende fusieoperaties: (1) de fusie van Agentschap Ondernemen en de bedrijfsgerichte diensten van het IWT tot het nieuwe Agentschap voor Ondernemen en Innovatie (AOI); en (2) de fusie van het FWO, de Herculesstichting en de meer op lange termijn gerichte IWT-instrumenten tot het vernieuwde FWO.
Cover Advies 199B - Beleidsnota 2014-2019 Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

Advies 199B - Beleidsnota 2014-2019 Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

In zijn Memorandum 2014-2019 gaf de VRWI de nieuwe Vlaamse Regering concrete aandachtspunten mee voor wetenschap en innovatie. De beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie (WEWI) 2014-2019 werd door de VRWI dan ook getoetst aan de hand van die aanbevelingen.
Cover Advies 199C - Begroting Wetenschap en Innovatie 2015

Advies 199C - Begroting Wetenschap en Innovatie 2015

De VRWI vindt het positief dat de beleidsmakers overtuigd zijn van het belang van wetenschap en innovatie en dit als een van de twee prioritaire domeinen (naast welzijn) naar voor schuiven in het Regeerakkoord en in de Septemberverklaring.
Cover Advies 200 - Federaal wetenschapsbeleid vraagt proactieve houding Vlaanderen

Advies 200 - Federaal wetenschapsbeleid vraagt proactieve houding Vlaanderen

De VRWI vraagt aandacht voor een aantal federale beleidsplannen inzake het wetenschapsbeleid en dringt bij de Vlaamse Regering aan op een proactieve houding:
Cover Informatiedossier innovatiestructuren in Vlaanderen

Informatiedossier innovatiestructuren in Vlaanderen

De Stichting Innovatie & Arbeid deed onderzoek naar de innovatiestructuren in Vlaanderen en stelde zich daarbij de vraag hoe de belangrijkste innovatiestructuren ondersteuning bieden aan bedrijven, in welke mate er tussen deze structuren synergie in de werking bestaat en op welke wijze er aansluiting is bij de innovatieclusters van het Europees onderzoeksprogramma. Dit is het vierde onderzoek van de Stichting over het Vlaamse innovatiebeleid.
Cover Advies beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2014-2019

Advies beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2014-2019

Voor het ‘luik Economie, Wetenschap en Innovatie’ vraagt de SERV een duidelijke budgettaire omkadering van de voorgenomen strategische en operationele beleidsdoelstellingen. De sociale partners onderschrijven de beoogde stroomlijning van het overheidslandschap, de intermediaire structuren en de ruime waaier aan steuninstrumenten. Tot slot vestigt de SERV de aandacht op het belang van capaciteitsopbouw bij de overheid, de verdere uitrol van het clusterbeleid op het terrein, de stroomlijning van het PMV-instrumentarium en het streekoverleg en preventief bedrijfsbeleid.
Cover Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019

Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019

Op 22 juli 2014 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 afgerond. Het regeerakkoord kreeg de titel ‘Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan’ en legt de belangrijke beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2014-2019 vast.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.