Abonneren op RSS - 2018

2018

Filter items
Nieuws
Beleidsbrief Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2018-2019
Gepubliceerd op
29 oktober 2018

De Beleidsbrief Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2018-2019 werd afgelopen vrijdag goedgekeurd op de Vlaamse Regering.

Nieuws
Gepubliceerd op
29 oktober 2018

Een "Social Impact Bond" (SIB) is een een innovatief financieel samenwerkingsmodel met een sociaal doel. Een geëngageerde investeerder helpt een sociale organisatie bij het aanpakken van een maatschappelijk probleem en krijgt daarvoor financiële steun van de overheid indien de aanpak succesvol is.

Nieuws
Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (26 oktober 2018)
Gepubliceerd op
26 oktober 2018

O.a. handhaving van het integraal handelsvestigingsbeleid, samenwerkingsakkoord uitvoeringsbepalingen Single Permit en wijziging diverse besluiten: ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, steun O&O-talent en steun samenwerkingsverband

Nieuws
Gezocht: projectleider en functioneel analist voor het FRIS-programma (Flanders Research Information Space)
Gepubliceerd op
26 oktober 2018

Voor het FRIS-programma (Flanders Research Information Space), zoeken we een projectleider en een functioneel analist. Binnen het FRIS-programma werd een informatie-architectuur uitgebouwd over alle onderzoeksinstellingen in Vlaanderen om informatie over onderzoek op een transparante en geautomatiseerde manier te laten doorstromen. 

Nieuws
Verslag Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (25 oktober 2017)
Gepubliceerd op
26 oktober 2018

O.a. vraag om uitleg over de uitrol van het digitaal loket voor ondernemers, de vereenvoudigde innovatiesteun en over CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) en de impact van de recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie.

Nieuws
Wat is het Flanders Future Techfund?
Gepubliceerd op
26 oktober 2018

In de Septemberverklaring werd de oprichting aangekondigd van het Flanders Future Techfund. In de commissie gaf minister Muyters uitleg bij het nieuwe fonds. "De doelstelling is de technologieplatformen van onze SOC’s en speerpuntclusters breed te ontwikkelen zodat alle onderzoekstoepassingen parallel gevaloriseerd kunnen worden in plaats van na elkaar of soms helemaal niet."

Nieuws
Gepubliceerd op
23 oktober 2018

Wij zijn op dit ogenblik op zoek naar twee nieuwe collega's nl. twee beleidsmedewerker wetenschapsbeleid: gepersonaliseerde geneeskunde. Het gaat hier om twee voltijdse functies, die op contractuele basis aangeworven worden voor de periode van 1 januari 2019 tot 30 november 2021.

Nieuws
Schriftelijke vragen deze week | week 43
Gepubliceerd op
26 oktober 2018

O.a. vereenvoudiging structuur PMV-groep, fusie innovatiecentra en stand van zaken transitieprioriteit Industrie 4.0.

Nieuws
Vlaamse conjunctuuranalyse - oktober 2018
Gepubliceerd op
22 oktober 2018

Vlaanderen presteert met groeiverwachtingen van 1.8% voor zowel 2018 en 1.7% voor 2019, relatief goed in vergelijking met de andere deelstaten. Dat valt te lezen in de meest recente EWI-conjunctuuranalyse.

Vlaamse conjunctuuranalyse. Oktober 2018

De Vlaamse Conjunctuuranalyse wordt twee keer per jaar (voorjaar en najaar) opgesteld door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) in het kader van de begrotingsopmaak en -aanpassing. Vlaanderen presteert met groeiverwachtingen van 1,8% voor zowel 2018 en 1,7% voor 2019 relatief goed in vergelijking met de andere deelstaten.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.