Abonneren op RSS - 2021

2021

Filter items
Nieuws
Gepubliceerd op
5 februari 2021

O.a. goedkeuring Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen (januari/februari), subsidie werkjaar 2021 vzw Team Bedrijfstrajecten en vervanging lid Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Nieuws
Schriftelijke vragen deze week | week 5
Gepubliceerd op
5 februari 2021

O.a. mogelijke rol van België en Vlaanderen bij Europees actieplan batterijen, compensatiepremies voor de toeristische, cultuur- en evenementensector en invoering digitale toepassingen bij lokale overheden.

Nieuws
Gepubliceerd op
1 februari 2021

Op 21 januari 2021 ging het ‘Wireless ICT’ partnerschap van start met een kick off meeting. Via EU-brede cross-regionale samenwerking zal het partnerschap ertoe bijdragen om een gezamenlijke strategie te hanteren om investeringen op het vlak van snelle en energie- en hulpbronnenefficiënte draadloze ICT mogelijk te maken. Vlaanderen heeft via Departement EWI aansluiting gezocht bij dit partnerschap om Vlaamse stakeholders alle kansen te bieden om deel te nemen aan de projecten binnen dit partnerschap.

Nieuws
Gepubliceerd op
29 januari 2021

Op donderdag 28 januari besloot de Europese Commissie om de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun – die op 19 maart 2020 werd aangenomen in de context van de COVID-19 crisis – te verlengen tot 31 december 2021. De tijdelijke kaderregeling zou aflopen op 30 juni 2021, met uitzondering van de herkapitalisatiemaatregelen, die tot 30 september 2021 konden worden toegekend. Daarnaast verruimt de Commissie het toepassingsgebied van de tijdelijke kaderregeling door een verhoging van de steunplafonds en een omzetting van terugbetaalbare instrumenten in rechtstreekse subsidies toe te staan tot het einde van volgend jaar.

Nieuws
Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT): politiek akkoord bereikt tussen de Raad en Europees Parlement
Gepubliceerd op
30 januari 2021

Tijdens de laatste triloog op donderdag 28 januari, werd tussen de Raad en het Europees Parlement een politiek akkoord bereikt inzake de Verordening voor het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) en het Besluit inzake de Strategische Innovatieagenda (SIA) voor het EIT.

Nieuws
Gepubliceerd op
1 februari 2021

De culturele en creatieve sectoren (CCS) zoals gamingindustrie, mode en communicatiesector zijn in de laatste 10 jaar sterk gegroeid, dat meldt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. De tewerkstelling is met een derde toegenomen, de omzet is met de helft toegenomen en de toegevoegde waarde is met twee derde toegenomen sinds de vorige meting in 2009. Wat de uiteindelijke impact van de coronacrisis zal zijn, zal wellicht pas duidelijk worden in 2022. In 2020 hebben ondernemingen in die sectoren ruim 85 miljoen euro steun ontvangen om de moeilijke maanden door te komen.

Nieuws
Gepubliceerd op
29 januari 2021

Ook ondernemingen die geen vaste medewerkers in dienst hebben, zullen een beroep kunnen doen op het globalisatiemechanisme. Het gaat om ondernemingen die gebruik maken van uitzendkrachten, jobstudenten en dienstenleveranciers. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. De nieuwe maatregel wordt nog aangemeld bij de Europese Commissie.

Nieuws
Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (28 januari 2021)
Gepubliceerd op
28 januari 2021

Minister Crevits beantwoordde in de EWI-commissie vragen over kennisdeling van de resultaten van smartcityprojecten, missiegericht innovatiebeleid en de voorbereidingen op een 'Plan C' en een nieuwe coronalockdown.

Nieuws
Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (29 januari 2021)
Gepubliceerd op
29 januari 2021

O.a. plan Vlaamse Veerkracht: Kapitaalverhoging bij PMV en LRM nv, 12 miljoen euro subsidie werkjaar 2021 voor Onderzoeksprogramma Artificiële Intelligentie (AI) en aanstelling vertegenwoordigers Vlaamse Regering bij Wetenschappelijk comité voor prijsobservatie en -analyse van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

Nieuws
Gepubliceerd op
29 januari 2021

O.a. ondersteuning land- en tuinbouwsector via VLAIO, inzet van zelfrijdende landbouwvoertuigen en drones en uitgebreide garantiefaciliteit Europees Investeringsfonds voor creatieve en culturele sector.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.