Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (22 oktober 2020)

Filter items
Nieuws
22 oktober 2021

>> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 22 oktober 2021 en alle documenten

Economie 

Decreet over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen: uitvoeringsbesluit

Na advies van de Adviescommissie voor Economische Migratie van de SERV en van de Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen. Het Vlaams economisch migratiebeleid rond buitenlandse zelfstandigen beoogt start-ups en innovatief ondernemend talent soepeler aan te trekken. Het besluit introduceert daarom een vereenvoudigde en digitale aanvraag-, behandelings- en beroepsprocedure zodat het ondernemend talent op een eenvoudige manier de beroepskaart kan aanvragen en verkrijgen. Daarnaast wordt er ook de nodige aandacht besteed aan het bestrijden van misbruik. Dit besluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Wetenschap 

Wijziging decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

Na adviezen van de SERV, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen, de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen, en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel haar decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid. Bij deze decreetswijziging worden, naast een aantal juridisch-technische wijzigingen, ook enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt onder andere een nieuw hoofdstuk in verband met het beleidskader voor de Vlaamse industriële klimaattransitie, een hoofdstuk met betrekking tot de structurele financiering van EnergyVille en ook een hoofdstuk voor de erkenning van Vlaamse Wetenschappelijke instellingen ingevoegd. Tevens wordt bepaald dat het ondernemingshoofd van VITO tewerkgesteld wordt als werknemer en niet als zelfstandige. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 

Innovatie 

Wijziging decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

Na adviezen van de SERV, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen, de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen, en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel haar decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid. Bij deze decreetswijziging worden, naast een aantal juridisch-technische wijzigingen, ook enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt onder andere een nieuw hoofdstuk in verband met het beleidskader voor de Vlaamse industriële klimaattransitie, een hoofdstuk met betrekking tot de structurele financiering van EnergyVille en ook een hoofdstuk voor de erkenning van Vlaamse Wetenschappelijke instellingen ingevoegd. Tevens wordt bepaald dat het ondernemingshoofd van VITO tewerkgesteld wordt als werknemer en niet als zelfstandige. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

>> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 22 oktober 2021 en alle documenten

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 januari 2022)

  21 januari 2022

  O.a.

 • Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  17 januari 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Hilde Crevits verruimt vanaf dit jaar de mogelijkheden voor topwetenschappers om onderzoek ook na hun pensioensleeftijd in Vlaanderen verder te zetten. Het moet vermijden dat baanbrekende kennis en onderzoeken verloren gaan doordat het Vlaamse kader momenteel geen steun biedt aan toponderzoek na het emeritaat.

 • EU-nieuws deze week | 1 - 14 januari 2022

  14 januari 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  14 januari 2022

  Op 12 januari 2022 stelde de OESO haar rapport 'Resourcing Higher Education in the Flemish Community of Belgium' voor tijdens een online seminarie. Het rapport kadert in het OESO-project 'Resourcing higher education' waar ook Vlaanderen, naast o.a. Finland, Denemarken, Ierland, Portugal, Litouwen en Israël, aan deelneemt.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (13 januari 2021)

  13 januari 2022

  De impact van de steunmaatregelen van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) om de effecten van de coronacrisis te milderen werd door een extern onderzoeksteam geëvalueerd. De leden van de EWI-commissie wisselen hierover van gedachten met vertegenwoordigers van het Rekenhof.