Doorbraak Europese meerjarenbegroting: gerichte versterking EU-programma’s zoals Horizon Europa, InvestEU en EU4Health

Filter items
Nieuws
16 november 2020

Algemeen

Op dinsdag 10 november werd het langverwachte politiek akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement over de Europese meerjarenbegroting 2021-2027 bereikt. Het akkoord kwam er nadat er sinds augustus intensief werd overlegd tussen de Raad, het Parlement en de Commissie. Het akkoord vult het uitgebreide financiële pakket aan waarover de EU-leiders het in juli eens werden en dat het volgende financieel kader samenvoegt met NextGenerationEU.

Horizon Europe 

Een belangrijk aspect van het akkoord is het extra budget voor een aantal Europese flagship programma’s. Het akkoord voorziet in een top up voor deze programma’s van 15 miljard euro. Hiervan is 12,5 miljard euro ‘fresh money’, oftewel extra budget, dat voor het grootste deel moet komen van Europese concurrentieboetes die normaliter naar de lidstaten terugvloeien.

Uit een tweet van Eurocommissaris Mariya Gabriel voor onderzoek en onderwijs, blijkt dat dankzij de extra fondsen, 4 miljard euro naar Horizon Europa zal gaan.

Dit geeft het volgende overzicht:

 

Akkoord Europese Raad 21 juli*

Top-up politiek akkoord 10 november* Totaal*
Horizon Europa 80,9 miljard** +4 miljard

84,9 miljard**

* Prijzen 2018 – in EUR
** MFK en herstelfonds NextGenerationEU

Ook het gezondheidsprogramma EU4Health krijgt er 3,4 miljard euro bij. Daarnaast worden ook extra middelen voorzien voor Erasmus (2 miljard euro) en voor InvestEU en grensbewaking.

Volgende stappen

Zowel alle lidstaten als het voltallige Europese Parlement moeten de meerjarenbegroting nog bekrachtigen. Het akkoord is één van de voorwaarden voor de lancering van het relancefonds van 750 miljard euro dat bovenop de meerjarenbegroting komt en dat de komende jaren de lidstaten van geld moet voorzien om economisch te herstellen van de coronapandemie. Voor België is in dat fonds een enveloppe van ruim vijf miljard euro gereserveerd.

(Persbericht: Volgend meerjarig financieel kader en herstelpakket: voorzitterschap van de Raad bereikt politiek akkoord met Europees Parlement)

(Persbericht: Naar een meer dynamische, veerkrachtige en concurrerende Europese industrie: Raad neemt conclusies aan)

 

Persconferentie 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475-622 087

Marleen De Proft

Afdeling Strategie en Coördinatie
Administratief medewerker
02 553 59 85

Meer nieuws

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  23 november 2020

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • Hersamenstelling Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)

  23 november 2020

  De regelgeving voorziet dat binnen de zes maanden na de eedaflegging van een nieuwe Vlaamse Regering, de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) opnieuw moet samengesteld worden. De Vlaamse Regering keurde daarom afgelopen vrijdag de hersamenstelling van de VARIO goed. 

 • Herstel Europese economie: overleg Europese ministers van Industrie & Interne markt

  23 november 2020

  Op donderdag 19 november vond een informele videoconferentie plaats voor de ministers van Industrie en Interne Markt. Deze verving de formele vergadering van de Raad Concurrentievermogen die voorzien was die dag in Brussel en die gezien de actuele COVID-19 situatie werd geannuleerd. De ministers van Industrie en Interne Markt hielden een beleidsdebat over een optimale benutting van het herstelplan. Zij bespraken hoe de Europese industrie dynamischer, veerkrachtiger en concurrerender kan worden dankzij investeringen in de groene transformatie en een schone industrie.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 november 2020)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 november 2020)

  22 november 2020

  O.a. hersamenstelling Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO), uitvoeringsbesluiten e-loket Agentschap Innoveren en Ondernemen en ontbinding Syntra-Vlaanderen.

 • Wetenschapsbarometer 2020: Corona doet geloof en vertrouwen in wetenschap(pers) toenemen

  21 november 2020

  De interesse, het vertrouwen en het geloof in wetenschap en wetenschappers bij de Vlaamse bevolking blijft hoog. Dat blijkt uit de Wetenschapsbarometer 2020. Op vraag van Vlaams minister van Wetenschap Hilde Crevits hebben we aan deze editie een extra deel toegevoegd rond corona en de mogelijke impact. 1 op de 5 Vlamingen geeft aan meer vertrouwen de hebben in wetenschap en wetenschappers dan voor de coronacrisis. Bijna de helft geeft aan dat ze het belang van wetenschap nu meer inzien dan voor de coronacrisis.