Voorzitters Missieraden onder Horizon Europa bekend gemaakt

Filter items
Nieuws
8 juli 2019

Informele Raad Concurrentievermogen

Op 4 en 5 juli 2019 organiseerde het pas aangetreden Finse Voorzitterschap van de Raad van de EU in Helsinki een informele vergadering voor de ministers bevoegd voor Concurrentievermogen (luiken Onderzoek en Interne Markt & Industrie). Deze informele discussies moeten voeding geven aan het werk dat de Finnen plannen rond een Agenda voor Duurzame Groei, wat een van de prioriteiten is van het Finse Voorzitterschap.

De uitkomst van deze discussies maakt onderdeel uit van de voorbereidingen voor de formele Raad Concurrentievermogen in Brussel op 26 en 27 september en op 28 en 29 november 2019. Het doel is een aantal kernboodschappen te bepalen van de Raad Concurrentievermogen voor de nieuwe Europese Commissie in het domein van Concurrentievermogen en Groei voor de komende vijf jaar.

Onderzoek

Tijdens het luik Onderzoek op 4 juli waren de voornaamste onderwerpen 1) Onderzoek en Innovatie als een integraal onderdeel van de Europese Groei Agenda, en 2) Horizon Europa, het nieuw kaderprogramma voor O&I (2021-2027), als een strategisch instrument.

Aankondiging Voorzitters Missieraden

Commissaris Moedas lanceerde ook officieel het werk rond de Missies en kondigde de voorzitters van de vijf Missieraden aan, die concrete doelstellingen en een tijdsplan voor elke missie moeten voorstellen tegen eind 2019.

De vijf voorzitters zijn:

 • Missiedomein ‘Aanpassing aan Klimaatverandering inclusief Maatschappelijke Transformatie’: Mevrouw Connie Hedegaard, voormalig Europees Commissaris voor Klimaatactie
 • Missiedomein ‘Kanker’: Professor Harald zur Hausen, Nobelprijslaureaat in Fysiologie of Geneeskunde
 • Missiedomein ‘Gezonde Oceanen, Zeeën, Kust- en Binnenwateren’: de heer Pascal Lamy, voormalig Commissaris voor Handel en Directeur-Generaal van de Wereldhandelsorganisatie
 • Missiedomein ‘Klimaatneutrale en Slimme Steden’: Professor Hanna Gronkiewicz-Waltz, voormalig burgemeester van Warschau
 • Missiedomein ‘Bodemgezondheid en Voeding’: de heer Cees Veerman, voormalig Nederlands Minister voor Landbouw   

Nieuw rapport professor Mazzucato

Professor Mariana Mazzucato van het Institute for Innovation and Public Purpose, University College Londen en Speciaal Adviseur voor Missiegedreven Wetenschap en Innovatie voor Commissaris Moedas stelde tijdens de vergadering van Onderzoeksministers ook het nieuwe rapport “Governing Missions in the European Union” voor.

Dit rapport geeft aan wat nodig is om van de Missies een succes te maken. Daarvoor doet Mazzucato aanbevelingen rond drie essentiële elementen om tot impactvolle Missies in de EU te komen:

 1. Hoe burgers betrekken in Missies;
 2. Hoe verzekeren dat publieke organisaties optimaal uitgerust zijn om Missies uit te voeren; en
 3. Hoe de financiering voor Missies op punt stellen.

Commissaris Moedas: “I am excited to see the mobilisation of such high-profile people to help us solve our generation’s biggest challenges through research and innovation missions. The missions will be in good hands with the commitment, drive and leadership that these outstanding individuals will bring. The new report from Professor Mazzucato, who has already been such a decisive source of inspiration, will give us further insights into how we make the missions a success.”

Fins minister Kulmuni: “Mission-based research constitutes an exciting new addition to Horizon Europe which will be one of the world’s biggest publicly funded research and innovation programmes. The new missions will have the potential to bring about better and more visible results for complex challenges and to promote innovation-led transitions towards sustainability. I’m happy that the Commission announced the chairs for the mission boards at the time of our meeting in Helsinki”.

Interne markt en industrie

Op 5 juli vergaderden ook de ministers voor Interne Markt en Industrie. De vergaderthema’s waren: 1) de integratie van de eengemaakte markt met een dynamische digitale economie en een modern industriebeleid, en 2) slimme oplossingen voor een competitief en klimaatneutraal Europa.

Bronnen / Meer informatie 

 

Overig EU-nieuws

1. EU-publicatieblad

Het jaaroverzicht van de nieuwsberichten in het publicatieblad van de EU kunt u hier raadplegen. 
 

2. EU-Persberichten - Algemeen

 Het jaaroverzicht van de persberichten van de EU kunt u via deze link raadplegen.
 

3. EU-Persberichten - Macro-economische indicatoren

Het jaaroverzicht van de persberichten macro-economische indicatoren kunt u via deze link raadplegen.
 

4. EU-Documenten

5. Rollende agenda events

Voor een meer uitgebreide lijst van conferenties, zie onder meer http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events 
 

6. (Algemene) Publicaties/Publieke consultaties/...

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475-622 087

Marleen De Proft

Afdeling Strategie en Coördinatie
Administratief medewerker
02 553 59 85

Meer nieuws

 • Toekomst Europese Onderzoeksruimte

  Toekomst Europese Onderzoeksruimte

  16 september 2019

  ‘Op 12 en 13 september 2019 vergaderde de ambtelijke top van de Europese landen die de Europese Onderzoeksruimte (ERA) vorm geven samen met de Europese Commissie te Leuven over het thema ‘From Education and Research to Innovation: What future for the European Research Area (ERA)?’

 • EU-nieuws deze week |

  EU-nieuws deze week | 9 - 13 september 2019

  16 september 2019

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • 18 nieuwe projecten geselecteerd voor ‘slimme innovatie’ in de Vlaamse publieke sector

  12 september 2019

  Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) heeft de lijst van 18 nieuwe projecten bekendgemaakt die zijn geselecteerd voor ‘slimme innovatie’ in de Vlaamse publieke sector. Met het programma – waarvoor Minister Muyters jaarlijks 5 miljoen euro per jaar vrijmaakt - probeert de Vlaamse overheid overheidsopdrachten meer in te zetten voor innovatie. "Opvallend is de sterke deelname vanuit lokale publieke organisaties zoals steden, gemeenten, provincies en intercommunales."

 • Topambtenaren Europese lidstaten en Commissie reflecteren over toekomst Europese Onderzoeksruimte te Leuven

  9 september 2019

  Het Departement EWI is op donderdag en vrijdag 12 en 13 september te Leuven samen met Belspo inhoudelijk en organisatorisch gastheer van de 10de Research Policy Group (RPG)-meeting. De RPG is een informeel treffen van de leidend ambtenaren van de Europese lidstaten en geassocieerde landen verantwoordelijk voor onderzoek en de top van de Europese Commissie. Op de agenda staat de toekomst van de European Research Area (ERA).

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (6 september 2019)

  6 september 2019

  O.a. uitbreiding lijst structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten secundair onderwijs.