Lead en middle firms belangrijk voor Vlaanderen

Filter items
Nieuws
11 september 2016

Toegevoegde waarde en tewerkstelling

Uit de analyse van het Steunpunt ORE-onderzoek blijkt dat zowel industriële als dienstengerelateerde lead firms 20 tot 22,5 maal meer toegevoegde waarde produceren vergeleken met de toegevoegde waardecreatie van een typisch bedrijf uit hun sector. Daarnaast tewerkstellen zij ook 8,7 tot 8,9 maal meer werknemers.

Lead firms

In deze paper werd dieper ingegaan op de economische impact van lead en middle firms binnen de dienstensector in Vlaanderen. Met betrekking tot de lead firms in de dienstensector stellen de onderzoekers vast dat deze hoofdzakelijk economische activiteiten ontplooien in de sectoren groot- en detailhandel, vervoer en opslag en informatie en communicatie. In lijn met de resultaten die betrekking hebben op de industriesector blijken succesvolle ondernemingen in de dienstensector zich ook voornamelijk in niet-kennisintensieve sectoren te situeren.

Het merendeel van hen betreft kleine tot middelgrote ondernemingen van tussen de 20 en 50 jaar oud, met een sterke geografische concentratie in de provincies Brussel, Antwerpen en Vlaams-Brabant. In vergelijking met de industriële lead firms, zijn de dienstengerelateerde lead firms als groep omvangrijker en dragen ze als groep meer bij tot de toegevoegde waardecreatie én de tewerkstelling binnen de Vlaamse economie dan de industriële lead firms.

Middle firms

Met betrekking tot de middle in de dienstensector blijkt uit het onderzoek dat het merendeel van de middle firms actief is binnen de economische sectoren van de groot- en detailhandel, vrije beroepen en onderzoek en vervoer en opslag. Ook hier wordt het merendeel van hen - net zoals hun industriële tegenhangers - gekarakteriseerd door een betrekkelijk lage kennisintensiteit.

Vergeleken met middle firms uit de industrie blijken de meest beloftevolle dienstenondernemingen eveneens typisch kleine bedrijven te zijn die tamelijk recent zijn opgericht en zich voornamelijk vestigen in Antwerpen en West-Vlaanderen. In termen van tewerkstelling en toegevoegde waarde zijn deze dienstengerelateerde middle firms momenteel evenwel van geringer belang dan industriële middle firms.

Aandachtspunt voor het beleid

Uit de analyse blijkt ook dat zowel lead als middle firms in de dienstensector in hoofdzaak gekarakteriseerd worden door een lage kennisintensiteit. Tot dezelfde conclusie komen de onderzoekers wanneer men de technologie-intensiteit van industriële lead en middle firms onder de loep neemt.

 

OVER HET STEUNPUNT ONDERNEMEN EN REGIONALE ECONOMIE

Het Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie (STORE) adviseert de Vlaamse overheid op basis van fundamenteel en toegepast economisch toponderzoek binnen drie domeinen; (i) startende ondernemingen en ondernemerskapitaal, (ii) de ontwikkeling en doorgroei van KMO’s, en (iii) het meten en identificeren van economische clusters (met bijzondere aandacht voor de analyse en implementatie van een nieuw industrieel beleid). Daarnaast heeft het Steunpunt ook de opdracht om een gegevensbank aan regionaal-economische indicatoren te ontwikkelen (het zogenaamde Regional Data Warehouse, RDW).

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?