Nieuwe verdeelsleutel universitaire financiering (Bijzondere Onderzoeksfondsen - BOF)

Filter items
Nieuws
1 maart 2019

220 miljoen euro

De Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF) zijn voor universiteiten een belangrijke bron voor onderzoek. Op dit moment wordt via BOF jaarlijks 185 miljoen euro tussen de universiteiten verdeeld.

Vanaf dit jaar komt daar nog eens 35 miljoen euro extra bij, wat het jaarlijks te verdelen bedrag brengt op 220 miljoen euro.

Verdeelsleutel

Na een evaluatie wijzigt de Vlaamse Regering principieel het besluit over de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (BOF-besluit). Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Voor de verdeelsleutel wordt rekening gehouden met drie inhoudelijke accenten:

 • excellentie,
 • (internationale) samenwerking tussen universiteiten
 • en interdisciplinariteit.

Deze wijzigingen aan het BOF-besluit zijn het resultaat van een akkoord dat de Vlaamse minister van Innovatie heeft bereikt met de rectoren en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) over de verdeling van de Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF)

Drie criteria

Voor die nieuwe verdeelsleutel, die dit jaar voor het eerst wordt toegepast, worden drie criteria gebruikt.

Zo wordt meer gekeken naar excellentie. Hoe vaker onderzoek door andere (internationale) onderzoekers gebruikt wordt, hoe zwaarder het doorweegt.

Daarnaast wordt de samenwerking tussen universiteiten gestimuleerd. De parameter voor internationale co-publicaties wordt verzwaard en er komt een nieuwe oproep voor projecten die door verschillende universiteiten samen gedragen worden.

Tot slot is het ook de bedoeling om de interdisciplinariteit aan te zwengelen. Daarvoor moet wel nog een parameter uitgewerkt worden. Die moet klaar zijn tegen 2023. Dat jaar moet de nieuwe parameter in de verdeelsleutel schuiven.

Overgang

De nieuwe verdeling bestaat voor de helft uit een vaste forfait die voor vijf jaar vastgeklikt wordt en voor de helft uit een jaarlijkse afweging met de nieuwe sleutel. De forfait wordt berekend op het gemiddelde aandeel dat de universiteiten in de vorige vijf jaar haalden.

Dit maakt de overgang niet te bruusk en zorgt ervoor dat de universiteiten toch kunnen rekenen op een vorm van basiscontinuïteit. De nieuwe sleutel wordt elk jaar toegepast op de andere helft. Zo krijgt de nieuwe verdeling dus een jaarlijkse en een vijfjaarlijkse cyclus.

 

(Bron: Belga)

Gezamelijke reactie vijf rectoren

"De Vlaamse Regering verhoogt de financiering voor fundamenteel onderzoek. Goed voor meer excellent onderzoek, en om dat te onderzoek naar internationaal topniveau te brengen. Wij hopen dat de volgende Vlaamse regering die weg van de versterking blijft bewandelen."

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (21 februari 2020)

  21 februari 2020

  o.a. goedkeuring visienota Green Deal en vervanging lid Raad van bestuur Technopolis nv en Flanders Technology International vzw (F.T.I vzw).

 • EU-nieuws deze week |

  EU-nieuws deze week | 10 - 14 februari 2020

  14 februari 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (14 februari 2020)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (14 februari 2020)

  14 februari 2020

  Vervanging regeringsafgevaardigde en voordracht bestuurder VITO.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (13 februari 2020)

  13 februari 2020

  O.a. vraag om uitleg over het OESO-landenrapport over België,  het sensibiliseren van ondernemers in het kader van de brexit en de projectoproep voor 'City of Things'.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 7

  Schriftelijke vragen deze week | week 7

  13 februari 2020

  O.a. cyberveiligheid uitrol toekomstig 5G-netwerk en evolutie innovatiesteun.