Ondernemerschapscultuur en ondernemend gedrag in Vlaanderen: situatie 2020

Filter items
Nieuws
10 augustus 2021

Het Steunpunt Economie en Ondernemen onderzocht eind 2020 voor het vijfde jaar op rij de ondernemerschapscultuur en het ondernemend gedrag in Vlaanderen. De studie toont een stabiel en positief beeld van de maatschappelijke perceptie rond ondernemerschap in Vlaanderen.

De volledige studie is onderaan deze pagina te downloaden.

De COVID-19 pandemie heeft slechts beperkte impact gehad op hoe er in Vlaanderen naar ondernemerschap wordt gekeken. Meer dan de helft van alle Vlamingen geeft aan dat succesvolle ondernemers in Vlaanderen aanzien en respect genieten en dat men vaak verhalen over succesvolle jonge bedrijven ziet in de media. Ongeveer de helft van alle Vlamingen kent een ondernemer die de voorbije twee jaar een zaak heeft opgericht en beschouwt ondernemen eind 2020 als een interessante carrièrekeuze. Over het algemeen geeft men aan dat er door COVID-19 in Vlaanderen nu positiever naar ondernemers wordt gekeken.

De COVID-19 crisis maakt echter ook dat veel minder Vlamingen concrete opportuniteiten zien om een eigen zaak op te richten. Alhoewel het vertrouwen in de eigen competenties om te ondernemen vrij stabiel bleef, daalde het aantal Vlamingen dat de komende zes maanden opportuniteiten verwacht om te ondernemen. Waar 11% van de bevolking naar aanleiding van COVID-19 meer opportuniteiten verwacht om te ondernemen, denkt maar liefst 67% dat er door deze crisis juist minder opportuniteiten zullen zijn. In totaal verwacht slechts 22% de komende zes maanden opportuniteiten om te ondernemen in de regio waar hij/zij woont. Eind 2019 lag dit cijfer nog op 40%.

Maar liefst 57% van alle Vlamingen geeft ook aan dat, sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie, faalangst hen nog meer dan vroeger zou tegenhouden om een eigen zaak op te starten. 13% van alle Vlamingen heeft door de pandemie net minder faalangst gekregen, terwijl 30% geen verandering merkt. Vlamingen zijn voornamelijk bang voor de mogelijke verstoring van hun work life balance en het financiële persoonlijk risico dat ondernemen met zich zou kunnen meebrengen. Ook vrezen ze niet de nodige financiering te kunnen ophalen voor het opstarten en uitbouwen van een eigen zaak.

Waar we sinds 2017 een continue stijging zagen in ondernemerschapsactiviteiten in Vlaanderen, bracht de COVID-19 pandemie hier verandering in. Terwijl 4,5% van de Vlamingen eind 2020 een onderneming aan het opstarten was (‘ontluikend ondernemerschap’), leidde 3,3% van de Vlamingen een eigen onderneming die minder dan 3,5 jaar oud is (‘nieuw ondernemerschap’). In totaal was 7,8% van de bevolking tussen 18 en 64 jaar actief als ontluikend of nieuw ondernemer. Alhoewel dit cijfer dus lager ligt dan in 2017, 2018, en 2019, kent Vlaanderen nog steeds meer ontluikende en nieuwe ondernemers dan in 2016 (en alle voorgaande jaren). Dit stemt zeer hoopvol voor de toekomst.

Ook onze Vlaamse werknemers en hun werkgevers blijken veerkrachtig te midden van de COVID-10 crisis.  Ongeveer 13% van alle Vlamingen was eind 2020 bezig om voor zijn werknemer nieuwe activiteiten te ontwikkelen, zoals het op de markt brengen van nieuwe goederen of diensten, of het opzetten van een nieuwe afdeling of vestiging. Dit cijfer ligt opvallend hoger dan vorige jaren en vormt opnieuw een positief signaal van de weerbaarheid van onze economie.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Ilse Boeykens

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
0499 59 31 04

Meer nieuws

 • Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  17 januari 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Hilde Crevits verruimt vanaf dit jaar de mogelijkheden voor topwetenschappers om onderzoek ook na hun pensioensleeftijd in Vlaanderen verder te zetten. Het moet vermijden dat baanbrekende kennis en onderzoeken verloren gaan doordat het Vlaamse kader momenteel geen steun biedt aan toponderzoek na het emeritaat.

 • EU-nieuws deze week | 1 - 14 januari 2022

  14 januari 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  14 januari 2022

  Op 12 januari 2022 stelde de OESO haar rapport 'Resourcing Higher Education in the Flemish Community of Belgium' voor tijdens een online seminarie. Het rapport kadert in het OESO-project 'Resourcing higher education' waar ook Vlaanderen, naast o.a. Finland, Denemarken, Ierland, Portugal, Litouwen en Israël, aan deelneemt.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (13 januari 2021)

  13 januari 2022

  De impact van de steunmaatregelen van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) om de effecten van de coronacrisis te milderen werd door een extern onderzoeksteam geëvalueerd. De leden van de EWI-commissie wisselen hierover van gedachten met vertegenwoordigers van het Rekenhof. 

 • Extra middelen voor Vlaams wetenschappelijk onderzoek in 2022

  10 januari 2022

  De coronacrisis heeft het belang van sterk Vlaams onderzoek extra in de verf gezet. De Vlaamse Regering sloot eind vorig jaar zes convenanten met zes top-onderzoeksinstellingen om hun kennis verder uit te breiden en hun internationale positie te versterken. In 2022 gaat het over ruim 33 miljoen euro extra middelen.