Vlaamse Regering beslist voor 130 miljoen euro bijkomende investeringen in O&O in 2019

Filter items
Nieuws
17 april 2019

Net voor de paasvakantie, op vrijdag 5 april, besliste de Vlaamse Regering voor 130 miljoen euro bijkomende investeringen in O&O in 2019.

Hieronder een inhoudelijk overzicht van de verschillende beslissingen: 

Voor een gedetailleerd overzicht van alle (onderstaande) beslissingen met de bijhorende documenten, klik hier: Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (5 april 2019)

1. Versterking van het fundamenteel onderzoek

 • structurele dotatieverhoging voor het FWO van 40 mio euro, gekoppeld aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het FWO 2019-2023

2. Versterking van het toegepast onderzoek  

 • structurele verhoging van de Industriële Onderzoeksfondsen met 20 mio euro, gekoppeld aan een nieuw besluit dat de verdeling van de middelen tussen de universiteiten regelt

3. Bijkomende investering in de ondersteuning van jonge onderzoekers

 • 1 mio euro via het nieuwe besluit Ondersteuning Jonge Onderzoekers

4. Bijkomende investeringen in (digitale) onderzoeksinfrastructuur

 • Vlaamse deelname aan de EuroHPC supercomputer voor 3,5 mio euro 
 • Vlaamse deelname aan Einstein Telescope Pathfinder Fieldlab voor 2 mio euro 
 • ‘100 Gigabit Readinessplan’ voor de Vlaamse kennisinstellingen voor 5,2 mio euro
 • 3,3 mio euro voor InnovOcean Campus te Oostende voor VLIZ en ILVO

5. Bijkomende investeringen in digitaliseringsprojecten in onderwijs, gezondheid en milieu waarvan imec de coördinatie opneemt:

 • I-Learn (20 mio euro),
 • Stressy (1,1 mio euro) en
 • Internet of Water (9,7 mio euro)

6. Bijkomende investeringen in wetenschapscommunicatie en popularisering  van wetenschap 

 • investeringssubsidie aan Technopolis te Mechelen voor 10 mio euro

7. Versterking van het Vlaams clusterbeleid 

 • 5 mio euro voor het Vlaams Actieplan gepersonaliseerde geneeskunde
 • 2 mio euro voor het VLIZ voor projecten met de Blauwe cluster
 • 6,5 mio euro voor Flanders Make

 

Naast bovenvermelde beslissingen waaraan extra financiering is gekoppeld, besliste de Vlaamse Regering ook nog:

 • een nieuw convenant met het interuniversitair O&O expertisecentrum ECOOM 2019-2023
 • een nieuw convenant met het strategisch onderzoekscentrum VITO 2019-2023
 • een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de LRM 2019-2023 (Limburgse Reconversiemaatschappij)
 • een ‘2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen: Vizier 2030’
 • een stand van zaken m.b.t. ‘Visie 2050’, de zeven transitieprioriteiten van de Vlaamse regering horizon 2050
 • een ‘conceptnota kopen bij start-ups’
 • een nieuwe oproep in het kader van PIO, het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten

Voor een gedetailleerd overzicht van alle (bovenstaande) beslissingen met de bijhorende documenten, klik hier: Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (5 april 2019)

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Kenniscentrum Data & Maatschappij/ Data & Society

  Artificiële Intelligentie: oprichting Kenniscentrum Data & Maatschappij/ Data & Society

  25 mei 2019

  De Vlaamse Regering keurde afgelopen vrijdag de oprichting goed van een gemeenschappelijk Kenniscentrum Data & Maatschappij. Het Kenniscentrum zal expertise rond de maatschappelijke impact van Artificiële Intelligentie (AI) opbouwen, integreren en laten doorstromen

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (24 mei 2019)

  24 mei 2019

  O.a. subsidiëring oprichting Kenniscentrum Data en Maatschappij, aanduiding bestuurders Flanders Future Techfund en Financiering Industriële Onderzoeksfondsen (IOF).

 • EU-nieuws deze week | 19 - 24 mei 2019

  24 mei 2019

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie lanceert oproep voor topexperten om deel uit te maken van ‘Missieraden’ in Horizon Europa

  17 mei 2019

  De Europese Commissie lanceert een oproep voor experten om zich kandidaat te stellen als lid van de nieuw op te richten ‘Missieraden’. Deze ‘Missieraden’ zullen mee vorm geven aan de nieuwe O&I-missies en de Commissie adviseren voor de identificatie en uitvoering van missies in Horizon Europa, het volgende O&I-programma van de EU (2021-2027), in overleg met stakeholders en burgers.

 • Flanders Future Techfund: Vlaamse Regering keurt ontwerpstatuten goed

  Flanders Future Techfund: Vlaamse Regering keurt ontwerpstatuten goed

  13 mei 2019

  De Vlaamse Regering keurde de ontwerpstatuten goed van het Flanders Future Techfund (FFTF). Het FFTF is een nieuw fonds dat de toptechnologische platformen en ontwikkelingen van Vlaamse strategische onderzoekscentra, universiteiten en speerpuntclusters sneller naar de markt wil laten doorstromen. De bevoegde minister zal het FFTF nu oprichten.