Abonneren op RSS - Beleidsdocument

Beleidsdocument

Filter items

Advies 207 - Conceptnota Clusterbeleid

Met een nieuw programma voor clusterondersteuning wil de Vlaamse Regering de innovatieparadox aanpakken door enerzijds in te zetten op samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere actoren, en anderzijds het steuntraject te verlengen naar ontwikkelingen dichter bij de markt. De VRWI schaart zich volledig achter het nieuwe programma en doet enkele aanbevelingen om het te optimaliseren.
Cover Advies 208 - Conceptnota ondernemerschap

Advies 208 - Conceptnota ondernemerschap

De VRWI vindt de focus op het bevorderen van ondernemerschap terecht. Hij staat ook achter de rol die het AIO hierin op zich zal nemen en achter de kernelementen van het vernieuwd beleid. De raad vindt de overstap naar structurele langetermijn resultaatsverbintenissen en outputfinanciering een positieve evolutie. De VRWI vraagt bijkomende aandacht voor overnames van mature bedrijven, voor het belang van gemengde teams en coaching, en voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Cover Advies 209 - Besluiten tot regeling werking AIO, Hermesfonds en beslissingscomité Hermesfonds

Advies 209 - Besluiten tot regeling werking AIO, Hermesfonds en beslissingscomité Hermesfonds

De VRWI werd om advies gevraagd bij twee voorontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering die de herstructurering van het beleidsdomein EWI, en meer bepaald de operationele uitwerking van de fusie tussen het IWT en het AO tot AIO, verder vorm moeten geven. Omwille van de samenhang tussen de twee besluiten, heeft de VRWI zijn commentaar en aanbevelingen in één advies 209 gebundeld.
Cover Advies ontbinding IWT

Advies Ontbinding IWT

Advies over de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen.
Cover Advies voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid

Advies Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid

De SERV formuleert in dit advies een aantal bekommernissen en bijhorende remediëringen die een vlotte overgang naar het nieuwe Agentschap Innoveren en Ondernemen moeten bespoedigen. De raad focust daarbij in eerste instantie op de bevoegdheden en de werking van het beslissingscomité van het Hermesfonds.
Cover Aanbevelingen voor eco-innovatie in Vlaanderen

Aanbevelingen voor eco-innovatie in Vlaanderen

De brochure bevat de belangrijkste beleidsaanbevelingen uit het eindrapport van de innovatieregiegroep (iRG) Eco-innovatie. De leden vragen in dit rapport aan de Vlaamse overheid om dringend actie te ondernemen en de nodige maatregelen te treffen om de groene economie in Vlaanderen op het goede spoor te zetten.
Cover Aanbevelingen voor duurzaam bouwen in Vlaanderen

Aanbevelingen voor duurzaam bouwen in Vlaanderen

De brochure bevat de belangrijkste beleidsaanbevelingen uit het eindrapport van de innovatieregiegroep Duurzame Bouw. Het zijn zowel strategische als meer praktische en onmiddellijk implementeerbare aanbevelingen die innovatief en duurzaam bouwen in Vlaanderen kunnen stimuleren.
Cover Aanbevelingen voor groene energie in Vlaanderen

Aanbevelingen voor groene energie in Vlaanderen

De brochure bevat de belangrijkste beleidsaanbevelingen uit het eindrapport van de innovatieregiegroep (iRG) Groene Energie. Binnen het transitieproces naar een duurzaam energiesysteem is ‘Groene Energie’ een belangrijk onderdeel binnen Vlaanderen, in Europa en wereldwijd. Daarnaast is het ook een sector met een veelbelovend economisch potentieel voor Vlaanderen.
Cover Open innovatie in de bouwsector

Open innovatie in de bouwsector

Bij open innovatie scoort de bouwsector niet hoog als het gaat om de samenwerking tussen bedrijven bij onderzoek en ontwikkelingen. Het E-peil kan daar verandering in brengen als meer bedrijven de early adopters in de bouwsector gaan volgen.
Cover Advies over het voorontwerp van decreet houdende een structurele regeling voor grote rekencapaciteit voor onderzoek en innovatie

Advies over het voorontwerp van decreet houdende een structurele regeling voor grote rekencapaciteit voor onderzoek en innovatie

Het voorontwerp van decreet consolideert High Performance Computing (HPC) – ook supercomputing genoemd – en bouwt het verder uit. HPC-infrastructuur heeft talloze toepassingen in verschillende disciplines. De enorme reken- en opslagcapaciteit laat toe om grootschalige simulaties en dataverwerking uit te voeren. HPC-infrastructuur was al aanwezig in Vlaanderen, maar werd grotendeels projectmatig gefinancierd. De Vlor is tevreden over het voorliggende voorontwerp van decreet.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.