Abonneren op RSS - Rapport

Rapport

Filter items

Speurgids ondernemen & innoveren 2016. Het Vlaamse overheidsbudget voor Economie, Wetenschap & Innovatie

Totale O&O-intensiteit in Vlaanderen 2004-2014 - 3% light nota

Megatrends. Hoe gaan we er samen mee aan de slag voor een duurzaam en veerkrachtig Vlaanderen?

Megatrends. Hoe gaan we er samen mee aan de slag voor een duurzaam en veerkrachtig Vlaanderen?

Verslag van de Megatrendsconferentie die de Vlaamse Milieumaatschappij op 18 december 2015 organiseerde over zes mondiale megatrends en de manier waarop die het leefmilieu en de samenleving in Vlaanderen beïnvloeden. Komen aan bod: veranderende demografische evenwichten, versnelde technologische ontwikkelingen, toenemende tekorten aan grondstoffen en hulpbronnen, toenemende multipolariteit in de samenleving, klimaatverandering en toenemende kwetsbaarheid van systemen.
De toeristische bedrijfstakken zorgden in 2014 voor 4,3% van de totale bruto toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest. Dat komt overeen met 8,3 miljard euro.

Toeristische sector zorgt voor bijna 10 miljard euro aan directe en indirecte bruto toegevoegde waarde

De toeristische bedrijfstakken zorgden in 2014 voor 4,3% van de totale bruto toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest. Dat komt overeen met 8,3 miljard euro.
Jaarverslag ARKimedes

Jaarverslag ARKimedes

ARKimedes is een initiatief van PMV nv en van de Vlaamse regering. Zij investeert durfkapitaal in beloftevolle starters en kmo’s in Vlaanderen. Het jaarverslag geeft hiervan een overzicht.
Clusterbeleid in Europa. Een analyse van clusterprogramma’s in Europese landen en regio’s met een bijzondere aandacht voor Wallonië, Nederland en Duitsland

Clusterbeleid in Europa. Een analyse van clusterprogramma’s in Europese landen en regio’s met een bijzondere aandacht voor Wallonië, Nederland en Duitsland

Het rapport brengt de ervaringen met clusterbeleid in andere Europese lidstaten en regio’s in kaart. Het geeft een overzicht van de kenmerken van het clusterbeleid in Europa, en schetst een aantal actuele inzichten en trends. Het zoomt specifiek in op de beleidsaanpak in Wallonië, Nederland en Duitsland.
Studiereeks 27 - Doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt

VRWI Studiereeks 27 - Doorstroom van doctoraathouders naar de arbeidsmarkt

De VRWI bekeek hoe de doorstroom van doctors naar de private arbeidsmarkt op dit moment verloopt in Vlaanderen. De Raad analyseerde (1) de snelheid en (2) de kwaliteit van de doorstroom. Vervolgens voerde de VRWI een systeemanalyse van factoren uit die de doorstroom beïnvloeden. Speciale aandacht werd daarbij besteed aan academische verloning. Het onderzoeksrapport biedt verder ook een overzicht van internationale trends en ontwikkelingen.
Creatieve industrieën in Vlaanderen - Mapping en bedrijfseconomische analyse

Creatieve industrieën in Vlaanderen - Mapping en bedrijfseconomische analyse

Sinds 2010 berekent Flanders DC om de twee jaar de economische impact van de volledige creatieve sector. In de studie vind je cijfers terug over het aantal werkgevers, werknemers, zelfstandigen, omzet en toegevoegde waarde van de creatieve sector.
Hoger onderwijs in cijfers. Aantal inschrijvingen op 31 oktober 2015. Academiejaar 2015-2016

Hoger onderwijs in cijfers. Aantal inschrijvingen op 31 oktober 2015. Academiejaar 2015-2016

De publicatie bevat statistieken van het aantal studenten in de Vlaamse hogescholen en universiteiten bij de start van het academiejaar 2015-2016. De gegevens van deze telling zijn niet definitief. De inschrijvingsaantallen kunnen in de loop van het academiejaar nog wijzigen.
Vlaams Materialenprogramma. Stand van zaken cluster Duurzame chemie en kunststoffen in een continue kringloop

Vlaams Materialenprogramma. Stand van zaken cluster Duurzame chemie en kunststoffen in een continue kringloop

Chemische processen die minder grondstof consumeren. Biomassa als groene grondstof voor de chemie. Het sluiten van kunststoffenkringlopen met aangepast productdesign. Betere selectieve inzameling van afvalstromen. En een versterkte afzetmarkt van reclyclaten. Het rapport formuleert enkele ambities voor kunststofkringlopen.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.