Abonneren op RSS - Studie

Studie

Filter items

Speurgids Ondernemen & Innoveren 2011

De Speurgids is een jaarlijkse uitgave van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid en biedt een overzicht van de kredieten 2011, enerzijds binnen het beleidsdomein EWI en anderzijds van het budget voor wetenschapsbeleid over alle beleidsdomeinen heen. Hierbij worden de geldstromen in Vlaanderen geanalyseerd, in een tijdreeks van 1993 tot heden geplaatst en internationaal gepositioneerd.

The Knowledge Based Bio-Economy (KBBE) in Europe: achievements and challenges

The increasing demand for a sustainable supply of food, raw materials and fuels, together with recent scientific progress, is the major economic driving force behind growth of the Knowledge Based Bio-economy (KBBE) in Europe over the last few decades. The bioeconomy – the sustainable production and conversion of biomass, for a range of food, health, fibre and industrial products and energy, where renewable biomass encompasses any biological material to be used as raw material - can play an important role in both creating economic growth, and in formulating effective responses to pressing global challenges. In this way it contributes to a smarter, more sustainable and inclusive economy. It is estimated that the European bio-economy currently has an approximate market size of over 2 trillion Euro, employing around 21.5 million people, with prospects for further growth looking more than promising. In addition to being economically favourable, the KBBE can help to meet the most urgent global challenges improving public well-being in general. Areas that it can benefit include social and demographic development and its impact on agriculture, the growing pressure on water, the threat of climate change, the limited resources of fossil fuel, the need for sustainable development, the impact of changes in lifestyles and eating habits, the demand for safer and healthier foods and the prevention of epizootic and zoonotic diseases.

Vlaanderen in het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (2002-2006)

Het Europese Kaderprogramma voor Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Demonstratieactiviteiten is een meerjarig onderzoeks- en stimuleringsprogramma waarbinnen de activiteiten van de EU op het vlak van onderzoek en technologische ontwikkeling op lange termijn worden uitgezet. In het rapport wordt de Vlaamse deelname aan het zesde kaderprogramma op een kwantitatieve manier geanalyseerd. De kwantitatieve analyse laat toe om na te gaan hoe de Vlaamse onderzoekers het doen in de Europese onderzoeksruimte.

Screening van regelgeving in het kader van de Europese dienstenrichtlijn

In het kader van de Europese Dienstenrichtlijn worden tegen het jaar 2010 alle belemmeringen van het vrije dienstenverkeer in de Europese Unie uit de weg geruimd. De EU-lidstaten moeten hun nationale wetgeving en regelgeving screenen en waar nodig aanpassen. Alle procedures en formaliteiten die nodig zijn om een dienstenactiviteit te starten of uit te oefenen, moeten eenvoudig, vanop afstand en elektronisch toegankelijk zijn. Ze moeten afgehandeld kunnen worden via een uniek loket. Bovendien moeten al die procedures en formaliteiten duidelijk worden uitgelegd. De dienstverrichters hebben recht op informatie over alle eisen die voor hen gelden, adresgegevens van bevoegde instanties en van verenigingen waar ze praktische bijstand kunnen krijgen, voorwaarden voor toegang tot bepaalde openbare bestanden en databanken, rechtsmiddelen bij geschillen ... De publicatie reikt aan de gemeenten en provincies een hulpinstrument aan om hun regelgeving ten aanzien van diensten te toetsen.

EWI - Speurgids 2008. Samenspel tussen Economie, Wetenschap en Innovatie voor een betere samenleving

De gids geeft een overzicht van het beleid van de Vlaamse overheid inzake economie, wetenschap en innovatie. Cijfers en grafieken geven de budgettaire overheidsinspanningen weer. Transparante teksten schetsen het verhaal en de tendensen achter deze cijfers. Tijdreeksen en internationale vergelijkingen plaatsen Vlaanderen in de wereld.

EWI - Speurgids 2007. Samenspel tussen Economie, Wetenschap en Innovatie voor een betere samenleving

De gids geeft een overzicht van het beleid van de Vlaamse overheid inzake economie, wetenschap en innovatie. Duidelijke cijfers en grafieken geven de budgettaire overheidsinspanningen weer. Transparante teksten schetsen het verhaal en de tendensen achter deze cijfers. Tijdreeksen en internationale vergelijkingen plaatsen Vlaanderen in de wereld.

Rapport jongerenbevraging "Wetenschap maakt Knap"

In het kader van het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie werd met de enquête "Zeg wat je wil ... over natuurwetenschappen?" nagegaan hoe jongeren in het secundair onderwijs tegenover natuurwetenschappen staan. In de publicatie vindt u het rapport en de resultaten.

Benchmarking study. Distribution of the financial resources for science and innovation

Het rapport bevat de resultaten van een analyse van de Europese systemen van publieke onderzoeksfinanciering. Er is aandacht voor de financiering van fundamenteel versus toegepast onderzoek dat door de verschillende actoren in het innovatiesysteem wordt uitgevoerd.

Speurgids Wetenschap, Technologie en Innovatie 2006

De gids bevat het volledige overzicht van de kredieten die de Vlaamse overheid in 2006 vrijmaakt voor wetenschap, technologie en innovatie, van de wetenschappelijke activiteiten waarvoor deze middelen worden aangewend en van de instanties die de middelen verdelen. De gids geeft ook inzicht in de evolutie van de beleidskredieten en beleidsaccenten door de jaren heen.

Vlaanderen in het Europese Vijfde Kaderprogramma voor Onderzoek (1998-2002)

De publicatie bevat de analyse en presenteert de cijfers van de Vlaamse deelname aan het Europese Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling in de periode 1998-2002.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.