Abonneren op RSS - Ondernemende         Economie

Ondernemende Economie

Filter items
Nederlands
Evenement
evenement: 
18 april 2013

Het departement EWI heeft een internationale vergelijkende analyse laten uitvoeren van het economisch beleidsinstrumentarium gericht op de vergroening van de economie. Het eindresultaat wordt gepresenteerd tijdens een EWI-focus op 18 april 2013. De studie zal in een breder beleidskader geplaatst worden, gericht op het vergroenen van de economie en sluit naadloos aan bij de doelstellingen en ambities aangegaan in het witboek Nieuw Industrieel Beleid.

Nieuws
Gepubliceerd op
8 maart 2013

Vandaag keurde de Vlaamse Regering, op initiatief van minister-president Peeters en viceminister-president Lieten, de conceptnota “Een slimme specialisatiestrategie voor een gericht clusterbeleid” goed.

Nieuws
Gepubliceerd op
31 januari 2013

Minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Economie, kondigde een nieuwe oproep brugprojecten economie-onderwijs aan, waarvoor 4 miljoen euro is voorzien. Deze nieuwe brugprojecten moeten kaderen in het STEM-actieplan (Science, Technology, Engineering en Mathematics). 

Evenement
evenement: 
25 februari 2013

‘Slimme specialisatie’ is een nieuw Europees beleidsconcept dat staat voor een sterkere prioritering van de overheidsmiddelen voor innovatie en transformatie in regio’s, voor het stimuleren van nieuwe groeipolen in tijden van structurele groeivertraging. Deze EWI-focus presenteert de resultaten van de Vlaamse deelname aan de OESO-studie over ‘Smart Specialisation for Innovation driven Growth’. Daarna wordt er toelichting gegeven bij de Conceptnota ‘Slimme specialisatiestrategie voor een gericht clusterbeleid’ die in februari door de Vlaamse Regering wordt voorgesteld.

Nieuws
Gepubliceerd op
16 januari 2013

Logo Era-IB“ERA-IB” gaat verder op de succesvol ingeslagen weg en ontwikkelt het netwerk verder in een paneuropese benadering van R&D steun in Industriële Biotechnologie. In dit kader zal ERA-IB de vierde oproep voor onderzoeksprojectvoorstellen lanceren in februari 2013. 

Nieuws
Gepubliceerd op
11 januari 2013

In 2010 trok minister-president Peeters reeds 1,5 miljoen euro uit voor de Gazellesprong, in totaal werden toen 113 bedrijven succesvol begeleid in hun (internationale) doorgroei voor de periode 2011-2012. Nu voorziet minister-president Peeters 2 miljoen euro voor de verdere uitrol van de Gazellesprong voor de periode 2013-2014, want inzetten op snelgroeiende bedrijven blijft zeer belangrijk voor onze welvaart, en onze aanwezigheid op groeimarkten.

Nieuws
Creatieve industrie
Gepubliceerd op
19 december 2012

Op voorstel van minister Ingrid Lieten kondigde de Vlaamse Regering vrijdag 14 december 2012 aan dat ze 500.000 euro veil heeft om in te zetten op de kruisbestuiving tussen Vlaamse wetenschappers, innovatieve bedrijven en de creatieve industrieën. Het zogenaamde CICI-programma moet toelaten een aantal inspirerende samenwerkingsverbanden op te bouwen waarin de brug tussen creatieve industrieën en andere sectoren wordt gemaakt.

Evenement
evenement: 
28 november 2012

Om de transitie naar de bio-economie in Vlaanderen te verwezenlijken is een coherente strategie nodig met beleidskeuzes die gebaseerd zijn op de troeven waarover Vlaanderen reeds beschikt. Hoe kunnen we in Vlaanderen onze goede uitgangspositie met een hoog kennispotentieel, een sterke chemische, energie- en agrovoedingsindustrie, een intensieve land- en tuinbouw, en een efficiënt afvalbeheer, optimaal inzetten in de omschakeling naar een duurzame bio-economie?

Evenement
evenement: 
14 november 2012

Het Departement EWI start de lancering van het KET-Platform Vlaanderen met een EWI-focus. Tijdens deze open workshop nodigen we alle stakeholders uit om samen na te gaan hoe Vlaanderen zich best positioneert t.o.v. de sleuteltechnologieën van Horizon 2020.

Nieuws
Gepubliceerd op
12 oktober 2012

Bij beslissing van 5 oktober 2012 verleent de Vlaamse Regering goedkeuring aan de minister bevoegd voor de sociale economie, mevrouw Freya Van den Bossche, om de overheidsopdracht tot het aanstellen van het ondersteuningsorgaan sociale economie te lanceren.

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.