LifeWatch

Filter items

E-infrastructuur

LifeWatch is een bonte verzameling van biodiversiteitsobservatoria, databanken, web services, software- en modelleringspakketten en dergelijke meer, die, alhoewel verspreid over Europa, virtueel met elkaar verbonden zijn. Door dit virtuele karakter wordt LifeWatch ook wel een e-infrastructuur genoemd. LifeWatch integreert hoofdzakelijk reeds bestaande systemen, en geeft hen een upgrade waar mogelijk, maar zal ook nieuwe systemen ontwikkelen waar dit nodig geacht wordt.

Alhoewel LifeWatch in de eerste plaats beschouwd kan worden als een virtueel laboratorium voor biodiversiteitsonderzoek, wordt deze Europese onderzoeksinfrastructuur ook aangewend voor klimatologische studies en milieueffectrapportages, om de ontwikkeling van ecosysteem diensten te ondersteunen, en om informatie te verstrekken aan beleidsmakers in Europa.

Oprichting

LifeWatch werd  in 2012 opgericht als onderdeel van de European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Verschillende Europese landen, o.a. Spanje, Italië, Nederland, Griekenland, en België, nemen hieraan deel en leveren elk hun eigen specifieke LifeWatch bijdrages. ESFRI speelt een coördinerende rol, terwijl de deelnemende landen instaan voor het opzetten en uitvoeren van hun LifeWatch activiteiten en de financiering van hun eigen onderzoek.

Omdat LifeWatch een pan-Europese infrastructuur is, dient er ook een speciale legale entiteit opgericht te worden: een European Research Infrastructure Consortium, of kortweg ERIC. De oprichting van de LifeWatch ERIC zit momenteel in de laatste fase. Om effectief te zijn moet de LifeWatch ERIC ondertekend worden door ten minste 3 Europese landen. Alle landen die wensen toe te treden tot de LifeWatch ERIC dienen daarenboven een financiële bijdrage te betalen. De toetreding van België tot de LifeWatch ERIC wordt in goede banen geleid door EWI.

België draagt bij tot de Europese LifeWatch infrastructuur met gevarieerde en complementaire “in natura” bijdragen. Deze worden uitgevoerd in de vorm van langdurige projecten door verschillende onderzoekscentra en universiteiten, verspreid over het land en ondersteund door de respectievelijke autoriteit.

VLIZ

In 2012 sloegen het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) de handen in elkaar om de Vlaamse LifeWatch infrastructuur op gang te trekken. Terwijl VLIZ de mariene component voor zijn rekening neemt, verzorgt het INBO de zoetwater-terrestrische activiteiten. Bij overlappende onderzoeksdomeinen is er een nauwe samenwerking tussen beide. De Vlaamse LifeWatch infrastructuur wordt gefinancierd door EWI via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (en voorheen via de Hercules Stichting).

Het VLIZ construeert een centrale LifeWatch Taxonomic Backbone (TB). Het doel van dergelijke TB is om verschillende taxonomische databanken en data systemen samen te brengen in één virtuele omgeving, zodat het standaardiseren van soortengegevens binnen LifeWatch heel wat gemakkelijker kan verlopen. Naast de pure taxonomische databanken, soortenregisters en nomenclaturen, wordt deze informatie ook gelinkt aan biogeografische gegevens (observaties van soorten), ecologische gegevens (kenmerken van soorten), genomische gegevens en de beschikbare literatuur. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan het vervolledigen van de betrokken databanken en data systemen. De jaarlijkse data grants die worden uitgereikt aan de experten van het World Register of Marine Species (WoRMS) zijn hiervan een goed voorbeeld. LifeWatch voorziet ook logistieke en financiële steun om de taxonomische gemeenschap dichter bij elkaar te brengen, zoals vb. tijdens de WoRMS Editor Workshops.

Vogelzendernetwerk

Het VLIZ en het INBO zijn ook een marien-zoetwater-terrestrisch LifeWatch observatorium aan het uitbouwen. Eén van de eerste wapenfeiten binnen dit observatorium was het opzetten van een vogelzendernetwerk voor de Europese zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw en bruine kiekendief: de GPS zenders genereren data sinds juni 2013 en hebben reeds een aantal interessante en eigenaardige gedrags- en migratiepatronen onthuld. Een andere prestatie is het uitbouwen van een akoestisch viszendernetwerk in de Belgische getijdengebieden (Belgische deel van de Noordzee, Westerschelde en Zeeschelde). Binnen dit netwerk, dat operationeel is sinds maart 2014, worden de bewegingen en het habitatgebruik van migrerende vissen, zoals de Atlantische kabeljauw en de Europese paling, bestudeerd. Verschillende andere sensoren zijn ook al operationeel: een flow cytometer aan boord van de RV Simon Stevin voor de real-time monitoring van fytoplankton, een Unmanned Aerial System (UAS) om Natura 2000 habitats in Vlaanderen te monitoren, een ZooScan in het Marien Station Oostende om zooplankton stalen te digitaliseren, en nog zo veel meer. Bij de opbouw van het LifeWatch observatorium is ook Universiteit Gent nauw betrokken: een viertal UGent doctoraatstudenten spitsen zich toe op het kalibreren van de sensoren en zullen de bekomen resultaten gebruiken in hun onderzoek.

Alhoewel LifeWatch België gestart is als een voornamelijk Vlaams project, maken nu ook verschillende Waalse en federale partners deel uit van het LifeWatch België Consortium.

LifeWatch.eu

LifeWatch België werkt ook nauw samen met LifeWatch.eu, bijvoorbeeld voor het opzetten van de LifeWatch Marine Virtual Research Environment (VRE), een web portaal waar alle mariene databanken, data systemen, web services, tools, en dergelijke, ontwikkeld of onderhouden in het kader van LifeWatch, samen gebundeld worden. Ook wordt er een overkoepelende Collaborative Platform voor het verwerken van sensor data opgezet. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de opslag- en verwerkingscapaciteit die de Europese LifeWatch server installaties aanbieden.

2016 is een kanteljaar voor LifeWatch: na de opbouwfase (2012-2016), waarbij de verschillende deelnemende landen hun LifeWatch activiteiten op poten zetten, breekt nu de operationele fase (2016-2036) aan voor de Europese LifeWatch infrastructuur.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Contactgegevens

Michele Oleo

Afdeling Onderzoek
Navorser
02 553 07 72