Wat is beleidsevaluatie?

Filter items

Algemeen

De Vlaamse Regering besliste om de beleidsvoorbereiding en -evaluatie als kerntaken toe te wijzen aan de departementen van de Vlaamse overheid. Deze worden sindsdien omschreven als 'centres of excellence op het vlak van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie'.

Kort na de oprichting van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) koos het Departement EWI resoluut voor de oprichting van een evaluatiecel. De opdracht van de cel was duidelijk: opstarten, begeleiden en opvolgen van evaluaties van instellingen, projecten, programma's, acties, instrumenten, ... binnen het EWI-beleidsdomein, onder meer met het oog op een kwaliteitsvolle en methodologisch onderbouwde uitvoering van de evaluatie.

De evaluatiecel is bovendien niet inhoudelijk betrokken bij de instellingen, programma's, instrumenten of activiteiten die moeten worden geëvalueerd en in die zin is ze ook neutraal tegenover het voorwerp van de evaluatie.

Het departement wil met behulp van evaluaties bijdragen tot het beleidsleren. Een evaluatie hoeft m.a.w. niet beschouwd te worden als een 'afrekening'. Het is een gelegenheid om de werking en bijdrage van het geëvalueerde aan het beleid en het beleidsdomein te verbeteren en te optimaliseren. Wanneer de taken en opdrachten correct zijn uitgevoerd en de verplichtingen zijn nagekomen, zal de evaluatie dit ook bevestigen. Ruimte voor verbetering is er meestal ook. Wanneer de evaluatiedoelstellingen en -vragen goed zijn omschreven, komen verbeterpunten aan het licht.

Evaluatiekader en plan van aanpak

We werken met een duidelijk plan van aanpak per evaluatie. Dit gebeurt in samenwerking met de entiteit bevoegd voor het voorwerp van de evaluatie. Evaluaties zijn immers maatwerk en bijgevolg is een hoeveelheid inhoudelijke kennis noodzakelijk voor de opmaak van het plan.

Het plan van aanpak staat niet op zichzelf, maar situeert zich in het evaluatiekader. De belangrijkste principes hiervan zijn: scheiding tussen beleidsvoorbereiding (en –uitvoering) en beleidsevaluatie, onafhankelijkheid, inzet van een stuurgroep, en de vertrouwelijkheid en de wijze waarop met de resultaten van de evaluatie zal worden omgegaan. Meer details over dit evaluatiekader vindt u in onderstaande documenten.

Met betrekking tot het bekendmaken en het verspreiden van de evaluaties, heeft de evaluatiecel een communicatiestrategie ontwikkeld. De belangrijkste principes hiervan zijn:

  • Resultaten van een evaluatie worden bekendgemaakt aan derden (zoals externe organisaties, brede publiek) zodra het beslissingsproces dat volgt op de evaluatie is afgerond.
  • Zelfevaluaties, tussentijdse rapporten, evaluaties die betrekking hebben op tussentijdse documenten (bijvoorbeeld een ex ante evaluatie van een ontwerp van beleidsplan of strategisch plan), ... worden niet bekend gemaakt.
  • Per afgewerkt dossier worden volgende documenten voor iedereen ter beschikking gesteld: plan van aanpak (indien beschikbaar), samenvatting evaluatierapport, fiche met korte toelichting betreffende de evaluatie (voor de evaluaties tot en met 2010).
  • Vertrouwelijke informatie die desgevallend in de documenten voorkomt, wordt onleesbaar gemaakt.

Inschakeling expertise

Bij elke evaluatie wordt ook specifieke expertise ingeschakeld. De ingeschakelde expertise kan zowel aanwezig zijn in eigen huis (met name in de evaluatiecel), als extern worden aangesproken. In het laatste geval kan het bijvoorbeeld gaan over het aanwijzen van een consultant via een openbare procedure of het gebruik maken van een panel van internationale experts (een soort van "peer review"). De inschakeling van specifieke expertise garandeert in principe de onafhankelijkheid van zowel de evaluator als van de (uitvoering van) evaluatie.

Omdat de evaluatiecel niet inhoudelijk betrokken is bij om het even welk individueel dossier, bevindt zij zich in een onafhankelijke positie t.o.v. het voorwerp van de evaluatie ("one step removed"). In die zin kan de evaluatiecel zelf instaan voor de uitvoering van een evaluatie.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Contactgegevens

Sabine Borrey

Afdeling Strategie en Coördinatie
Navorser
0476 85 00 52

Wim Winderickx

Afdeling Strategie en Coördinatie
Beleidsmedewerker
0492 34 53 84

Lieselot Baert

Afdeling Strategie en Coördinatie
Beleidsmedewerker
0478 66 32 22