Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek

Het Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) financiert wetenschappelijk onderzoek aan de instellingen uit het professioneel hoger onderwijs. Het kanaal is complementair met het TETRA-fonds, dat niet door de hogescholen zelf, maar door het IWT wordt beheerd.

De doelstellingen van het PWO zijn de versterking van de relatie onderwijs-onderzoek en de stimulering van de kennistransfer tussen de hogescholen en de economische actoren.

Een eerste subsidie-enveloppe van 3 miljoen euro ondersteunt de creatie van de primaire randvoorwaarden en een organieke ondersteuningsstructuur van het projectmatig wetenschappelijk onderzoek. De tweede subsidie-enveloppe, van minimum 6 miljoen euro, wordt door de hogeschoolbesturen besteed aan onderzoeksprojecten.

De bedragen worden onder de hogescholen verdeeld a rato van het gemiddeld aantal opgenomen studiepunten in de professioneel gerichte bacheloropleidingen en de bachelor-na-bacheloropleidingen.

Stijn Eeckhaut

Afdeling Onderzoek
Beleidsmedewerker
stijn.eeckhaut@ewi.vlaanderen.be, 02 553 52 08

tags