SPEURGIDS

Filter items
In de Speurgids worden de overheidsbudgetten voor zowel het economisch beleid als het wetenschaps- en innovatiebeleid belicht. 

De Speurgids-reeks is een jaarlijkse publicatie van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en gidst de lezer op een overzichtelijke manier doorheen de Vlaamse overheidsbudgetten voor zowel het economisch als het wetenschaps- en innovatiebeleid.  

Ze bevat een veelheid aan statistische en inhoudelijke informatie en vormt een belangrijk instrument voor de beleidsmonitoring.

Het totaal aan beleidskredieten ingeschreven in de Vlaamse begroting 2019 voor alle bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid bedraagt 47,5 miljard euro.

In de Speurgids 2019 worden de kredieten uit de Vlaamse begroting die te maken hebben met de ondersteuning van het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid in de brede zin geïntegreerd geanalyseerd.

Deze middelen komen uit:

 1. Het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
 2. Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming (O&V)
 3. De negen andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid

en totaliseren in totaal tot 3,9 miljard euro.

Het betreft:

 1. De middelen voor het economisch beleid (beleidsdomein EWI) -> 280 miljoen euro
 2. De middelen voor het wetenschaps- en innovatiebeleid vanuit de beleidsdomein EWI en O&V -> 3,407 miljard euro
 3. De middelen voor het wetenschapsbeleid vanuit de negen andere beleidsdomeinen -> 216 miljoen euro

Zie onderstaande tabel voor het overzicht.

Overzicht van de belangrijkste overheidsmiddelen voor het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid in brede zin bij begrotingsaanpassing 2016, 2017 en 2018 en begrotingsopmaak 2019 (in miljoen euro) 

Inhoud

In de Speurgids 2019 worden de middelen voor het economisch beleid geanalyseerd in Deel 1, dat zeven hoofdstukken bevat:

 • Competitiviteit ondersteunen (hoofdstuk 1)
 • Ondernemerschap bevorderen (hoofdstuk 2)
 • Omgevingsfactoren faciliteren (hoofdstuk 3)
 • Internationalisering stimuleren (hoofdstuk 4)
 • Duurzaamheid versterken (hoofdstuk 5)
 • Transversaal beleid: circulaire economie, industrie 4.0, energietransitie, klimaatvisie 2050 (hoofdstuk 6)
 • Investeringen via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) (hoofdstuk 7).

Vervolgens komen in deel 2 de middelen voor het Vlaams wetenschaps- en innovatiebeleid aan bod. In twee hoofdstukken wordt ingezoomd op:

 • De besteding van de 500 miljoen euro recurrente extra middelen en de 395 miljoen euro éénmalige middelen die tijdens de legislatuur 2014-2019 er bij gekomen zijn
 • Het wetenschaps- en innovatiebeleid gefinancierd door het beleidsdomein EWI
 • Het wetenschapsbeleid gefinancierd door het beleidsdomein O&V
 • Het wetenschapsbeleid gefinancierd door de negen andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid
 • Analyse van het ‘horizontaal begrotingsprogramma wetenschaps- en innovatiebeleid’ (analyse volgens beleidsdomein / volgens bevoegde minister / volgens de NABS-classificatie / volgens gericht versus niet-gericht onderzoek / volgens initiatiefnemer / volgens 6 indelingen)

Deel 3 vergelijkt de O&O-overheidsuitgaven van Vlaanderen in nationale en internationale context.

Deel 4 behandelt het deze legislatuur opgestarte Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO).

Deel 5 positioneert het nieuwe clusterbeleid in het Vlaams innovatielandschap.

Deel 6 tenslotte behandelt het onderzoekportaal Flanders Research Information Space (FRIS), grote winnaar van de Agoria e-gov award 2018.

Download en bestel

De nieuwste editie van onze Speurgids kun je hieronder en hier downloaden. Gedrukte exemplaren kunnen ook via dezelfde download-link besteld worden, maar houd rekening met een leveringstermijn van een tweetal weken. 

Het helikopterzicht op de budgettaire stromen in het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid 2019 vind je hier:

PDF icon belangrijkste_budgettaire_stromen_2019.pdf

Blijf ook in de toekomst op de hoogte van de recentste EWI-cijfers door je hier te abonneren op onze wekelijkse nieuwsbrief. 

Speurgids Ondernemen & Innoveren

De Speurgids is een jaarlijkse uitgave van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid. We bundelen hierin enerzijds een overzicht van alle kredieten binnen het beleidsdomein EWI, en anderzijds de budgetten voor wetenschapsbeleid over alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid heen. Hierbij worden de geldstromen geanalyseerd en in een tijdreeks van 1993 tot heden geplaatst. Zo slagen we erin om Vlaanderen internationaal te positioneren.

Contactgegevens

Stefanie Maris

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 56 39
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.