Conferenties Belgisch EU-voorzitterschap 2010

Filter items
Evenement
donderdag 1 juli 2010 - 09:00 tot vrijdag 31 december 2010 - 09:00

EWI conferenties
EWI als partner
EWI ondersteunt

EWI conferenties

Tijdens het Belgische voorzitterschap staat elke minister in voor de organisatie van de evenementen die binnen zijn verantwoordelijkheid vallen. Concreet betekent dit voor het departement EWI de organisatie – inhoudelijk en praktisch – van drie internationale topconferenties.

 • The Knowledge Based Bio-Economy towards 2020 conference | Brussel, 13-14 september 2010
  De KBBE towards 2020 conference wordt georganiseerd door EWI in samenwerking met de Europese Commissie (DG Research). Centraal staat de rol van innovatieve toepassingen in de bio-economie om de grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, voedselveiligheid, verouderende bevolking en bedreiging van de biodiversiteit aan te pakken. De Europese “Knowledge Based Bio-Economy” (KBBE) werd in 2005 gelanceerd door de Europese Commissie met de eerste KBBE-conferentie en maakt integraal deel uit van het zevende kaderprogramma.

  KBBE towards 2020 wil zowel de implementatie van KBBE sinds 2005 evalueren als vooruit kijken naar de toekomst en een belangrijke bijdrage leveren aan een nieuwe Europese visie en actieplan voor de KBBE (in het kader van de EU2020 strategie). Een bezoek aan succesvolle Vlaamse KBBE clusters, voorafgaand aan de conferentie, maakt het programma compleet. 

  meer info: www.kbbe2010.be
   
 • EurOcean2010 | Oostende, 11-13 oktober 2010
  EWI organiseert samen met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) deze internationale mariene en maritieme onderzoeksconferentie. De federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, European Science Foundation - Marine Board en de Europese Commissie (DG Research) zijn de andere partners aan boord. De conferentie zelf heeft als doel een waardevolle bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke onderbouwing van het Europees Strategisch Plan voor marien en maritiem onderzoek. In die zin zal de conferentie in Oostende worden afgesloten met de voorstelling van de Ostend Declaration waarin concrete actiepunten voor de beleidsmakers zullen geformuleerd worden. Om de visibiliteit van de conferentie te verhogen en awareness te creëren op het Europese beleidsniveau is er een pre-event gepland in het Europees parlement.

  meer info: www.eurocean2010.eu
 • Strategic Energy Technology Plan 2010 conference | Brussel, 15-16 november 2010
  Vlaanderen schenkt hoge prioriteit aan de opvolging van het Europese Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) dat tot doel heeft de ontwikkeling en uitrol van koolstofarme energietechnologieën in Europa te versnellen en zo de ambitieuze Europese energie- en klimaatdoelstellingen te realiseren. EWI organiseert de SET Plan 2010 conference, waar de huidige ontwikkelingen van het SET Plan zullen worden voorgesteld, en de dialoog over deze materie met de VS, Japan en de rest van wereld verder gestalte zal worden gegeven. Op die manier wil EWI, samen met de Europese Commissie, komen tot een globale aanpak inzake de rol van energietechnologieën in een koolstofarme wereldeconomie.

  meer info: www.setplanconference2010.be

EWI als partner

Voor verschillende conferenties binnen ons beleidsdomein is EWI als partner betrokken bij de samenstelling van het programma.

 • Industrial Technologies 2010 Conference | Brussel, 7-9 september 2010
  EWI is zeer nauw betrokken bij de organisatie van de IT 2010 Conference, die voor het eerst wordt georganiseerd door de Europese Commissie. Centraal staan de nanotechnologieën, nanowetenschappen, materialen en nieuwe productietechnologieën (NMP). Voor het eerst vindt een dergelijk grootschalig NMP-event plaats. Er wordt gemikt op 1500 deelnemers. De conferentie wordt een internationaal forum waar industrie, onderzoeksorganisaties, universiteiten en beleidsmakers elkaar ontmoeten en waar mogelijkheden voor samenwerking en voorstellen voor verbeterde integratie zullen besproken worden.

  meer info: www.industrial-technologies2010.eu
 • Research, Development and Innovation for a more Secure Europe Conference | Oostende, 22-24 september 2010
  De Europese Commissie, de federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid, de federale overheidsdienst Transport en Mobiliteit, de Waalse overheid en het departement EWI bundelen hun krachten voor de vierde jaarlijkse Security Research Conference. De conferentie wil een breed publiek van beleidsmakers, onderzoekers en bedrijven aanspreken door het begrip ‘veiligheidsonderzoek’ ruim te interpreteren. Op de agenda staan onder andere logistieke samenwerking door politiediensten, de koppeling van Europese databanken, beveiliging van containerhavens en grensbewaking.

  meer info: www.src10.be
 • ICT Conference | Brussel, 27-29 september 2010
  De tweejaarlijkse ICT conference, onderdeel van het Europees Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling, is uitgegroeid tot het grootste ICT evenement in Europa. De meest recente trends in het ICT domein worden voorgesteld aan de 4500 deelnemers en zowel de visie van het beleid, de onderzoekswereld als de industrie komt aan bod. Daarnaast zijn verschillende netwerksessies hét moment om potentiële business- of onderzoekspartners te ontmoeten. Naast de conferentie geeft een 5000 m² tentoonstelling een overzicht van de digitale innovatie in Europa. In het Belgisch paviljoen kan de bezoeker kennis maken met de belangrijkste lokale actoren in het ICT domein.

  meer info: http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_nl.htm
 • Beyond GDP | Brussel, 4-5 oktober 2010
  Het Departement EWI, de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) organiseren, in samenwerking met het Comité van de Regio's, een conferentie rond welvaart, welzijn en economische groei. Het evenement vindt plaats in oktober 2010 naar aanleiding van de Open Days van het Comité van de Regio’s en wil ingaan op de rol van de Europese regio’s in het internationale debat rond de ontwikkeling van een beleid en van indicatoren voor duurzame ontwikkeling.

  meer info: http://do.vlaanderen.be
 • ECRN Annual Congress | Brussel - 7 oktober 2010
  Het European Chemical Regions Network organiseert op 7 oktober 2010 het 8ste congres van de European Chemical Regions. Dat congres wordt georganiseerd door Vlaanderen en Wallonië, met de steun van het Belgisch EU-voorzitterschap. Dit jaar wordt er gefocust op Chemical Regions Reflecting High Level Group Recommendations, met vooral aandacht voor de huidige stand van zaken van de implementatie van de adviezen.

  meer info: http://www.ecrn.net
 • Enterprise Europe Network Third Annual Conference | Antwerpen, 13-15 oktober 2010
  Het Enterprise Europe netwerk (EEN) is hét instrument van DG Ondernemingen en Industrie voor de ondersteuning van de KMO’s. Vlaanderen participeert actief in dit netwerk via het Agentschap Ondernemen en het IWT en is tijdens het Belgische voorzitterschap gastheer voor de Annual Conference. Tijdens deze jaarlijkse partnerbijeenkomst bespreken de nu ongeveer 600 netwerkpartners de prioriteiten van DG Ondernemingen en Industrie voor het netwerk en worden gezamenlijke actiepunten vastgelegd voor het komende werkjaar. Gedurende drie dagen wordt in diverse werkgroepen intens gewerkt aan nieuwe acties en klemtonen, worden best practices uitgewisseld en worden nieuwe tools voor de ondersteuning van de Europese KMO’s gedemonstreerd. Belangrijke focus dit jaar is de positie van de Europese KMO in 2020 en de ondersteuning die EEN moet bieden aan de ondernemers om het gewenste doel te bereiken. Thema’s die ook naadloos aansluiten bij het Vlaamse Pact 2020 - Vlaanderen in Actie.

  meer info: www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu
 • European Partnership for Career & Mobility of Researchers Conference | Brussel, 8-10 november 2010
  Vlaanderen wil zich inzetten voor de implementatie van het Europees partnerschap rond loopbanen en mobiliteit voor onderzoekers. In het kader hiervan draagt EWI bij tot de Career & Mobility of Reserachers conference, die georganiseerd wordt door het Federaal Wetenschapsbeleid.

  meer info: http://www.researcherscareer2010.be
 • SMEs and Technological Innovation Conference | Terhulpen, 17-18 november 2010
  EWI werkt mee aan het programma voor de conferentie SMEs and Technological Innovation waar de noden van KMO’s op vlak van onderzoek en innovatie centraal staan.

  meer info: www.smeconference2010.eu
 • Positive Visions for Biodiversity | Brussel, 16-19 november 2010
  De organisatie van deze conferentie in het kader van het European Platform on Biodiversity Research Strategy (EPBRS) is in handen van het Federaal Wetenschapsbeleid in samenwerking met EWI en in nauw overleg met de Europese Commissie. De doelstelling is tweeledig. In de eerste plaats wil men inspirerende, positieve, maar bovenal haalbare en gemeenschappelijke visies ontwikkelen voor de toekomst van ons leefmilieu. Ten tweede wil men de onderzoeksnoden in kaart brengen om de vooropgestelde visies te bereiken en een aanzet geven voor een wetenschappelijk beleid op lange termijn.

  meer info: www.epbrs.org
 • Conference on Research Infrastructures for the Energy Domain | Brussel, 29-30 november 2010
  De conferentie benadrukt de cruciale rol van de wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur en wil bijdragen tot de ontwikkeling van een omvattende strategie voor pan-Europese onderzoeksinfrastructuren in het energiedomein binnen het kader van het Europees Strategic Energy Technology Plan (SET Plan). De conferentie wordt georganiseerd door het Federaal Wetenschapsbeleid in samenwerking met de Europese Commissie en het European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI). De Vlaamse partner is de Herculesstichting.

EWI ondersteunt

Ten slotte zijn er evenementen die kunnen rekenen op een financiële ondersteuning van EWI. 

 • ITEA - ARTEMIS co-summit | Gent, 26-27 oktober 2010

  ITEA 2 (Information Technology for European Advancement) is een EUREKA Cluster dat zich toespitst op het ondersteunen en stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in Europa op het gebied van software-intensieve systemen en services. ARTEMIS Joint Undertaking is een Europees samenwerkingsprogramma van EC, participerende EU-landen en ARTEMIS Industry Association dat zich toespitst op R&D innovatie en vorming van ecosystems in embedded systems in Europa.

  Dit jaar wordt de Co-summit van ITEA 2 en ARTEMIS-JU georganiseerd samen met het IBBT (Instituut voor Breedband Technologie). De praktische organisatie is in handen van het ITEA 2 Office en het Office van ARTEMIS Industry Association, maar als Belgische vertegenwoordiger in de beheersorganen wordt aan het IWT gevraagd om ondersteuning en cofinanciering te bieden. De evenementwebsite zal vanaf de zomer beschikbaar zijn.

  meer info: www.itea2.org | www.artemisia-association.org | www.ibbt.be
   
 • Future Internet Conference Week | Gent, 13-17 december 2010
  Het internet is één van de meest kritische infrastructuren van de 21ste eeuw en aangezien het sociale en economische ontwikkelingen ondersteunt, kan het een echte kennisgebaseerde maatschappij mogelijk maken. De Future Internet conferentieweek biedt een hele reeks van conferenties en activiteiten in dit domein, waar expliciet de synergie en kruisbestuiving tussen de verschillende betrokken partijen gezocht wordt, om Vlaanderen en Europa toe te laten een top positie in te nemen in deze sterk geglobaliseerde problematiek. Om een aanpak met voldoende slagkracht te ontwikkelen, is het immers van belang dat de overheden, de industrie en de academici de handen in elkaar slaan. Het Belgische EU voorzitterschap biedt een uitstekende gelegenheid om een groot aantal van deze Europese gemeenschappen bij elkaar te brengen in Gent, om voor het eerst ook over de grenzen van disciplines en gemeenschappen heen de dialoog te openen.

  meer info: www.fi-week.eu

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.