EWI-focus 14 | Vergroening van de economie

Filter items
Evenement
donderdag 18 april 2013 - 09:30 tot 13:30

Economische beleidsinstrumentarium gericht op vergroening economie

Binnen het kader van het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) wordt ook ruim aandacht besteed de vergroening van de economie. Om tot zo’n vergroening van de economie te komen, is het belangrijk om bedrijven en burgers te stimuleren om de milieu-impact van hun dagelijkse activiteiten te reduceren. Om een groene economie te kunnen bereiken is het eveneens belangrijk om de economische groei los te koppelen van een toename van de milieudruk. Belangrijk hier is het inzetten op de omschakeling naar hernieuwbare natuurlijke bronnen.

Een groene economie vs. vergroeningseconomie

Een groene economie vormt een eindpunt van een lang proces en zal niet snel of eenvoudig te realiseren zijn, maar vergt ingrijpende aanpassingen. Deze zullen gedurende een lange periode incrementele en soms ook radicale veranderingen inhouden. Om dit proces vol te houden en te bewaken, is het belangrijk om naast een groene economie ook te spreken van een vergroeningseconomie.

Een vergroeningseconomie is een omschakeling van de huidige economie in de richting van een groene economie. Het is een economie waar de consument milieubewuste keuzes kan maken, producenten kunnen en willen overstappen op milieuvriendelijkere productie en de overheid beschikt over de nodige beleidsinstrumenten om dit proces te ondersteunen en eventuele marktfalingen te remediëren.

Studie vergoeningseconomie uiteengezet

Het departement EWI heeft een internationale vergelijkende analyse laten uitvoeren van het economisch beleidsinstrumentarium gericht op de vergroening van de economie. Het eindresultaat wordt gepresenteerd tijdens een EWI-focus op 18 april 2013. De studie zal in een breder beleidskader geplaatst worden, gericht op het vergroenen van de economie en sluit naadloos aan bij de doelstellingen en ambities aangegaan in het witboek Nieuw Industrieel Beleid.

Naast de algemene omkadering van de groene economie en de visie omtrent de toekomstperspectieven, is er ook voldoende ruimte voor discussie en reflectie.

Programma 18 april 2013

9u30-12u30, Ellipsgebouw, Brussel

09u30 Registratie en onthaal met koffie
10u00

Welkom en inleiding
Dirk Van Melkebeke, Secretaris-generaal Departement EWI

10u10-10u25

Algemene omkadering groene economie
TECHNUM/SUMA
Vergroening van de economie: nut of noodzaak? Uitdagingen voor Vlaanderen

10u25-11u00

Doel, aanpak en resultaten van de studie
TECHNUM/SUMA

11u00-11u30

Links met andere studies en beleidsvisies
TECHNUM/SUMA

11u30-12u00

Reflecties vanuit departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
Arne Daneels

12u00-12u30

Discussiemoment

12u30-13u30

Broodjeslunch

 

Studie 

Op de website van de Vlaamse overheid met alle publicaties, kan u de studie met een internationaal vergelijkende analyse over de vergroening van de economie downloaden en een hardcopy bestellen.(klik hier).

Praktische info

Datum: 18 april 2013, 9u30-12u30, met aansluitend een broodjeslunch tot 13u30

Plaats: Auditorium Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Contactgegevens

Jan van Nispen

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
0491 91 04 61

Stephanie Agten

Afdeling Strategie en Coördinatie
Beleidsmedewerker
0495 91 88 62