Stap 3b: Aanvragen van begeleiding en cofinanciering

Filter items

De aankopende dienst kan begeleiding en cofinanciering aanvragen wanneer zij van mening is dat de innovatieve oplossing (product of dienst) die zij wenst te verwerven nog onderzoek & ontwikkeling (PCP) of nog een validatiefase nodig heeft (PPI+test).

Alle overheidsorganisaties uit de publieke sector in Vlaanderen die ressorteren onder de wet op de overheidsopdrachten kunnen een aanvraag indienen.

In 2017 lanceren we midden april een oproep voor projecten. De uiterste indiendatum van voorstellen is midden juni. In het najaar 2017 wordt de oproep herhaald.

De overheidsorganisatie informeert het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten over zijn plannen aan de hand van een aanvraagsjabloon (Bestandaanvraag voor begeleiding en co_financiering).

Bij de beoordeling van de aanvraag gaan we na of de doelstellingen van het initiatief passen in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten, wat de relevantie en potentiële impact is van het project en of de voorgestelde aanpak voldoende kwalitatief is.

De criteria  zijn uitgewerkt in een aantal deelcriteria. (Bestand criteria voor de beoordeling van de ontvankelijkheid)

De beslissing over de aanvraag (Go/No Go) gebeurt na advies van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Een positief resultaat houdt een engagement in van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten tot partnerschap met de aankopende dienst. Dit partnerschap betekent dat in alle volgende stappen van het proces van voorbereiding en uitvoering van het aankooptraject een lid van het Programma-team nauw samenwerkt met de aankopende overheidsdienst en dat er een principieel engagement is om kosten die in aanmerking komen voor cofinanciering voor 50%  mee te dragen vanuit het Programma.  

De omvang van de cofinanciering wordt in de loop van het traject bepaald:

Voor het delen van de kosten van marktconsultaties, inhuren van externe expertise, organisatie van testomgevingen en dergelijke gebeurt dit na onderling overleg en binnen het gebruikelijke kader van besteding van werkingsmiddelen.

Voor cofinanciering van Onderzoek & Ontwikkelingsdiensten in PCP-projecten wordt het bedrag van de cofinanciering bepaald op basis van het opdrachtdocument. Het is het Beslissingscomité van het Hermes-fonds dat de goedkeuring hecht aan de cofinanciering.

In totaal is er 5 mio euro beschikbaar in 2017. De specifieke noden van de trajecten bepalen de omvang van de mogelijke cofinanciering. Er zijn in principe geen maximale bedragen voorzien.  Om toch enige houvast te bieden, kan wel aangegeven worden dat we voor een ‘gemiddeld’ project volgende maximale inzet van middelen voorzien:

  • Max. 25.000 euro voor inzet van externe expertise, uitvoering van marktconsultaties, organisatie gebruikersbevragingen end.
  • Max. 1.000.000 euro voor cofinanciering van precommerciële projecten
  • Max. 50.000 euro voor dragen van kosten voortvloeiend uit de opzet van een validatie- of testfase, voorafgaand aan de aankoop van een innovatieve oplossing.

Lees meer:

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.