Beleidsevaluaties in 2015

Filter items

Systeemevaluatie 

De evaluatiecel van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) zette in 2015 een eerste oefening op in verband met systeemevaluatie. De evaluaties van IMEC, VIB en iMinds krijgen een aanvulling met een evaluatie op systeemniveau, waarbij onder meer de gezamenlijke impact van deze drie instellingen op het Vlaamse WTI-systeem zal worden onderzocht.Op basis van deze bevindingen, zullen nog andere oefeningen volgen, om uiteindelijk tot een meer uitgewerkte methodologie te komen. Eén van die methodologiën is “Mutual Learning Excercise (MLE) on Evaluation of Complex PPPs Programmes in Science, Technology and Innovation (STI)”, een ondersteuningsactiviteit in het kader van Horizon 2020. Hierbij staat PPP voor “Public Private Partnerships”. Het doel is onder meer om de inzichten van de andere deelnemende landen over de systeemevaluatie van IMEC, VIB en iMinds in te brengen in die systeemevaluatie, om zo een rijker resultaat te bekomen.
 

Evaluaties in 2015

2015 was een druk evaluatiejaar voor departement EWI. Drie evaluatiedossiers werden afgerond en evenveel werden voorbereid voor uitvoering, maar (nog) niet opgestart. Tot slot werden ook zeven evaluaties voorbereid met een voorziene uitvoering (en afronding) in 2016.

De afgeronde evaluaties werden al voorbereid, opgestart of aangekondigd in 2014:

  • De (beperkte) audit/evaluatie van het Centrum voor Medische Innovatie (CMI) (afgerond maart 2015);
  • De evaluatie van het TINA-fonds (afgerond oktober 2015);
  • In opvolging van de evaluatie (van de werking van de stuurgroep) van het EU-platform in 2014, hield de evaluatiecel de werking van de vijf werkgroepen van het EU-platform tegen het licht. Deze evaluatie was klaar in september 2015 en de resultaten waren beschikbaar voor de werkgroepen, die ermee aan de slag kunnen gaan om hun werking te optimaliseren.
     

Evaluaties in uitvoering

De evaluatie van de oproep Sociale Innovatie werd opgestart in 2015 en loopt af in 2016. De eindevaluatie van het International Industrial Biotechnology Network (IIBN) is uitgesteld naar 2017, omdat dit project in de loop van 2015 binnen budget werd verlengd tot eind september 2017.

In de tweede helft van 2015 bereidde de evaluatiecel de evaluaties voor van de Strategische Onderzoekscentra IMEC, VIB en iMinds, de wetenschappelijke missie van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA), het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de wetenschappelijke opdracht van het Orpheus Instituut en de onderzoeksopdracht van de Antwerp Management School (AMS). Deze zeven evaluaties moeten worden afgerond in de eerste helft van 2016.
 

Evaluatie-expertise gevaloriseerd

De evaluatiecel van departement EWI trad in 2015 ook meermaals naar buiten met haar expertise over beleidsevaluaties.

Zo leverde ze een zeer gewaardeerde bijdrage aan het ‘Politicologenetmaal’. Op dit jaarlijks terugkerend evenement, georganiseerd door de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek en de Vereniging voor Politieke Wetenschappen, kreeg het departement EWI de kans om haar evaluatiepraktijk toe te lichten aan een internationaal publiek van zowel academici als praktijkevaluatoren. Ook haar visie op de opportuniteiten en bedreigingen voor de toekomst van beleidsevaluatie kwam aan bod.

Op de studiedag van het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) op 17 december 2015 leidde het departement EWI een werksessie waar ze een SWOT-analyse over beleidsevaluatie binnen het beleidsdomein EWI voorstelde, om deze vervolgens te verfijnen en aan te vullen op basis van interactieve discussie. Met heel wat positieve feedback op zak, kan EWI aan de slag met de verdere uitwerking van de evaluatiepraktijk. 

Over de deelname aan het Politicologenetmaal en aan de VEP-studiedag zal te lezen zijn in het themanummer over beleidsevaluatie van het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement (VTOM) midden 2016. De nadruk zal liggen op twee van de zes dimensies die werden gebruikt voor het opstellen van de SWOT-analyse, namelijk "methodologie” en “organisatie”. Hierbij komen o.a. het EWI-evaluatiekader en het thema van vertrouwelijkheid aan bod. 

 

Meer info

Meer informatie over beleidsevaluaties door het departement EWI vindt u hier.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.