1000 bedrijven krijgen ondersteuning via financieringsinstrumenten

Filter items
Nieuws
18 januari 2021

In 2020 deden een 1000-tal bedrijven een beroep op een van de financieringsinstrumenten die Vlaams minister van Economie Hilde Crevits in het kader van de coronacrisis heeft uitgewerkt met PMV. In totaal gaat het om 570 miljoen euro die werd goedgekeurd en 330 miljoen euro die al effectief werd opgenomen. Dat heeft minister Crevits laten weten naar aanleiding van een bankenoverleg op maandag 18 januari 2021.  

“Het ondernemersweefsel in Vlaanderen moeten we koesteren, ze zorgen voor creativiteit en dynamiek in onze samenleving. De moeilijke tijden waarin we zitten, zorgen voor extra kopzorgen bij onze ondernemers. Om hen ook op (middel)lange termijn te beschermen en ondersteunen, hebben we een reeks steunmaatregelen uitgewerkt. Zo zien we dat we nu al een 1000-tal bedrijven via leningen en waarborgen kunnen ondersteunen. Dat is een goede zaak. Binnenkort zal met het Vriendenaandeel nog een extra stimulans mogelijk zijn voor particulieren om mee te investeren in bedrijven.” - Hilde Crevits  

Om de Vlaamse bedrijven mee door deze uitzonderlijke tijden te loodsen, besliste Vlaams minister van Economie Hilde Crevits vorig jaar om de financiële slagkracht van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV sterk uit te breiden. De waarborgcapaciteit voor kredietbedragen tot 1,5 miljoen euro werd met 100 miljoen euro uitgebreid (naar 400 miljoen euro), die voor kredietbedragen boven 1,5 miljoen euro werd verdubbeld (naar 3 miljard euro). Er werd een bijkomend budget voorzien van 250 miljoen euro voor achtergestelde leningen (met mogelijkheid tot verhoging naar 500 miljoen euro), de bestaande Win-winlening werd uitgebreid en ook het Vriendenaandeel waarmee Vlamingen tot 75.000 euro via aandelen kunnen investeren in bevriende kmo’s, treedt binnenkort in werking. Voor huurders met liquiditeitsproblemen zette PMV, samen met VLAIO, de handelshuurlening op, waarbij de Vlaamse overheid maximaal 4 maanden huur voorschiet wanneer de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Ten slotte werd eind vorig jaar het Welvaartsfonds opgericht om privaat kapitaal te activeren voor de relance van de economie. Vandaag, op maandag 18 januari 2021, stelt minister Crevits in een bankenoverleg samen met PMV de stand van zaken van deze steuninstrumenten voor.

155 miljoen euro aan goedgekeurde coronaleningen

De mogelijkheid om een achtergestelde lening aan te gaan, is een succes: er kwamen 1.255 aanvragen binnen voor 442 miljoen euro waarvan 71% afkomstig was van kmo’s en 29% van start- en scale-ups. 358 dossiers werden al goedgekeurd (voor 155 miljoen euro), 272 dossiers zijn nog in behandeling. “De achtergestelde lening is bedoeld voor intrinsiek gezonde en levensvatbare Vlaamse kmo’s die naar aanleiding van de coronacrisis in financiële ademnood komen of zullen komen”, aldus Filip Lacquet, groepsmanager Bedrijfsfinanciering bij PMV, dat overigens ook zes maanden betalingsuitstel verleende aan haar portefeuillebedrijven om de eerste liquiditeitsnoden op te vangen.

Van de corona-crisiswaarborg (voor kredietbedragen tot 1,5 miljoen euro) werd eerder beperkt gebruik gemaakt, met 19 dossiers voor een waarborgbedrag van 4,5 miljoen euro. Het aantal goedgekeurde waarborgdossiers voor kredietbedragen boven 1,5 miljoen euro ging bijna maal 2,5: van 16 in 2019 naar 39 in 2020 voor een te waarborgen kredietbedrag van 817.906.056 euro (in 2019: 171.068.250 euro). 21 goedgekeurde dossiers waren specifiek corona-gerelateerd, voor een te waarborgen kredietbedrag van 591.663.056 euro.

Handelshuurlening

Huurders kunnen een overeenkomst sluiten met de verhuurder om een handelshuurlening aan te gaan. De huurder kan zo tot 4 maanden huur lenen als de verhuurder minstens 1 maand huur kwijtscheldt. In 2020 werden 561 handelshuurleningen goedgekeurd. Daarnaast werden in 2020 ook 218 bemiddelingen aangevraagd. Sinds 4 januari 2021 is de handelshuurlening uitgebreid en werden al 170 extra aanvragen voor een lening ontvangen.

(Volledig persbericht hieronder te downloaden)

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Superexpertisecentrum voor economie en innovatie

  7 maart 2021

  Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits wordt het Steunpunt Economie en Ondernemen (STORE) opgenomen in het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM). Door die integratie van de expertise van STORE in ECOOM ontstaat één slagkrachtig Vlaams superexpertisecentrum voor economie en innovatie en wordt gevolg gegeven aan de aanbevelingen van het economisch relancecomité. 

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (5 maart 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (5 maart 2021)

  5 maart 2021

  Benoeming leden Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB).

 • EU-nieuws deze week | 01 - 05 maart 2021

  5 maart 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 9

  5 maart 2021

  O.a. impact coronacrisis op lopende academische onderzoeken, stand van zaken Welvaartsfonds en hervorming steuncriteria innovatiesteun aan bedrijven.

 • Minister Crevits roept jonge onderzoekers op te kiezen voor duurzame Vlaamse innovatie op zee

  4 maart 2021

  Tijdens de VLIZ Marine Science Day 2021 moedigde Vlaams minister Hilde Crevits de deelnemende studenten en jonge onderzoekers aan een bijdrage te leveren aan de oceaanwetenschappen voor duurzame ontwikkeling en te kiezen voor een job in de blauwe economie. "De Vlaamse Regering investeert fors in innovatieprojecten op zee." Een nieuwe brochure belicht alvast de innovatiekracht van de blauwe economie in Vlaanderen.