7 miljoen euro voor de transformatie naar de "Fabriek van de Toekomst"

Filter items
Nieuws
16 december 2011

Projectoproep

Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens Vlaams Minister voor Economie, voorziet de Vlaamse regering een projectoproep en 7 miljoen euro om de transformatie naar de ‘Fabriek van de Toekomst’ te stimuleren. Dit is een concrete uitvoering van acties uit het witboek Nieuw Industrieel Beleid. De projectoproep wenst projecten van sectoren en bedrijfsgroeperingen mogelijk te maken om hen zo te laten evolueren naar nieuwe productiemodellen met meer aandacht voor duurzaamheid, innovatie en samenwerking. De transformatie van de industrie is één van de belangrijkste uitdagingen in het kader van Vlaanderen in Actie en het Pact 2020.

Nieuw Industrieel Beleid

In het witboek Nieuw Industrieel Beleid wordt ondermeer het concept ‘Fabriek van de Toekomst’ gelanceerd waarbij samenwerking, vergroening en hernieuwde arbeidsrelaties centraal staan. De grenzen tussen productievestigingen en toeleveranciers, tussen klanten, werknemers en onderzoekers en tussen productie en diensten, moeten vervagen tot een open productieomgeving. Hierdoor kunnen nieuwe productiviteitswinsten geboekt worden. De mate waarin bedrijven en sectoren zich kunnen transformeren naar deze nieuwe ‘Fabriek van de Toekomst’ zal hun toekomstige slagkracht bepalen.

In het witboek presenteert de Vlaamse regering verschillende acties om de ‘Fabriek van de Toekomst’ in Vlaanderen te realiseren. In uitvoering hiervan neemt minister-president Kris Peeters, tevens Vlaams minister voor Economie, het initiatief voor een projectoproep. Deze oproep is gericht naar bedrijfsgroeperingen (ondernemersorganisaties, federaties, clusterorganisaties). De projecten moeten hen ondersteunen in initiatieven die de transformatie van de industrie mee mogelijk maken of open productieconcepten helpen realiseren. De projecten kunnen de nadruk leggen op bewustmaking en informatie naar ondernemingen, ervaringsuitwisseling over goede praktijken, studies over mogelijke modellen, transformatiemechanismen of roadmaps, maar zeker ook concrete bedrijfsgerichte clustering rond nieuwe productieconcepten of nieuwe businessmodellen. De projecten wensen bedrijfsgroeperingen ook te ondersteunen in het kader van een voortraject naar het indienen van een investeringsproject bij het TINA-fonds, het Vlaamse transformatiefonds.

De Vlaamse regering wenst de transformatie van industrie in Vlaanderen te bewerkstelligen. De industrie draagt immers in zeer belangrijke mate bij tot de realisatie van de welvaart in Vlaanderen. Zo is de industrie verantwoordelijk voor ruim 370.000 rechtstreekse arbeidsplaatsen, maar ook voor 80% van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling en 85% van de Vlaamse export. De werkgelegenheid en de competitiviteit van de verwerkende nijverheid staan echter sterk onder druk. In 15 jaar tijd gingen er ruim 100.000 banen verloren. Indien we onze welvaart willen behouden en de toekomst van onze industrie verzekeren, dan zal een transformatie nodig zijn naar een meer groene, sociale, creatieve en innovatieve industrie. Om dit mogelijk te maken lanceerde de Vlaamse regering het witboek Nieuw Industrieel Beleid met 50 concrete acties, waarmee ze samen met de Industrieraad vorm wil geven aan de economie van de toekomst.

Het Agentschap Ondernemen organiseert de projectoproep, waarvoor een budget van 7 miljoen euro wordt uitgetrokken. Tot 80 % van de aanvaarde kosten kunnen terugbetaald worden.

Meer info over de oproep:

Agentschap Ondernemen:
Website: www.agentschapondernemen.be
E-mail: oproep.ondernemerschap@agentschapondernemen.be

Het Agentschap Ondernemen organiseert op 18 januari 2012 om 14u een informatievergadering. Inschrijven kan via bovenstaande website of e-mailadres.

Persinfo:

Luc De Seranno, woordvoerder van Vlaams minister-president Kris Peeters
Tel.: 02 552 60 12
persdienst.peeters@vlaanderen.be

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets