Beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

Filter items
Nieuws
3 november 2014

Beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2014-2019

Vlaanderen wil in 2020 tot de top-vijf van Europese regio’s behoren met een werkzaamheidsgraad van 76% en een besteding van 3% in onderzoek en ontwikkeling. Dit is een bijzonder ambitieuze doelstelling die Vlaanderen stelt.

In moeilijke budgettaire en economische omstandigheden is deze uitdaging des te groter. De vergrijzing die zal doorwegen op de arbeidsmarkt, 150.000 bijkomende arbeidsplaatsen die moeten gecreëerd worden, een serieuze inhaalbeweging van overheid en bedrijfsleven om de O&O-norm te halen en de financiële uitdaging waar de Vlaamse overheid vandaag voor staat.

Toch zetten we alle zeilen bij om de nodige zuurstof en een stroomstoot toe te dienen aan onze economie en arbeidsmarkt. Dit doen we aan de hand van een beleid met twee solide pijlers: investeren om potentieel te creëren en activeren om potentieel te ontsluiten.

De beleidsnota 2014-2019 Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie kunt u hier downloaden:  Beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie

De andere nota's van de Vlaamse Regering die werden ingediend bij het Vlaams Parlement vindt u hier http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beleidsdocumenten/beleidsnotas-van-de-vlaamse-regering-2014-2019 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets