Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (1 april 2022)

Filter items
Nieuws
1 april 2022

>>>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 1 april 2022

Economie 

2 miljoen euro strategische transformatiesteun aan VDL Bus Roeselare nv in Roeselare

​De Vlaamse Regering kent 2 miljoen euro strategische transformatiesteun toe aan VDL Bus Roeselare nv in Roeselare. VDL Bus Roeselare focust zich op het ontwikkelen en produceren van bussen voor openbaar vervoer. Het project behelst het valoriseren van een volledig nieuw platform voor de productie van elektrisch aangedreven bussen. De voornaamste doelstelling is het op een zo kostenefficiënt mogelijke manier produceren van een hoogtechnologische elektrische bus waartoe een nieuw concept werd ontwikkeld voor zowel het ontwerp van de bus als het productieproces. Om de transformatie te realiseren zullen alle activiteiten geherlokaliseerd worden van het centrum van Roeselare (Beveren) naar een volledig nieuwe fabriek in een nabijgelegen industriezone.

2 miljoen euro strategische transformatiesteun aan Nike Europe Holding bv in Ham

​De Vlaamse Regering kent 2 miljoen euro strategische transformatiesteun toe aan Nike Europe Holding bv in Ham. Nike Europe Holding bv heeft alle logistieke activiteiten voor Europa gecentraliseerd in de distributiecentra in Laakdal en Ham. Het transformatieproject heeft betrekking op de opleidingen die verband houden met fase 3 van het investeringsprogramma 2014-2020: de bouw van een distributiecentrum voor kleding. Dit nieuwe distributiecentrum zorgt er voor dat Nike tot 45 miljoen stuks kleding extra kan verzenden vanuit Ham, wat het totaal op 140 miljoen stuks brengt.

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 199. Kortrijk – Loofstraat

​Het Brownfielddecreet moet investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten, met recht op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. ​De Vlaamse Regering keurt nu principieel het Brownfieldconvenant 199. Kortrijk – Loofstraat goed. Het brownfieldproject beoogt de herontwikkeling van de voormalige site van ca. 4 ha van het ziekenhuis AZ Groeninge, gelegen ten zuiden van het centrum van de stad Kortrijk, tot een gemengd stedelijk project. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal de voorziene inspraakvergadering naar aanleiding van de principiële goedkeuring aankondigen en organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

Beëindiging van Brownfieldconvenant 73. Zele – Zevensterre

​Het Brownfielddecreet moet investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten, met recht op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. ​In dit kader beslist de Vlaamse Regering nu tot beëindiging van Brownfieldconvenant 73. Zele – Zevensterre, omdat de in het brownfieldconvenant opgenomen doelstellingen zijn behaald.

Wijziging lijst met uitgesloten diensten voor de kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een laagdrempelig steuninstrument voor kmo’s die opleiding of advies willen aankopen. Het is een belangrijk instrument om de ondernemerschapscompetenties in kleine bedrijven te versterken. De Vlaamse Regering besteedt daarom aandacht aan de kwaliteit van de dienstverleners, en gaat misbruiken actief tegen. Nu vervangt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad Van State, definitief het besluit met de lijst van uitgesloten diensten voor de kmo-portefeuille. De diensten opgenomen in deze lijst worden niet geacht ondernemerschapsbevorderend te zijn, en komen dus niet in aanmerking voor steun. Het doel is om de selectiviteit in de onderwerpen waarvoor steun kan worden verkregen te waarborgen en om thematieken te weren die bedrijfseconomisch niet relevant zijn. Het wijzigingsbesluit verduidelijkt ook de bestaande delegaties aan de bevoegde minister voor Economie om deze lijst van uitgesloten diensten aan te passen.

Bijkomende steunmaatregel voor de door de Brexit geïmpacteerde bedrijven en organisaties in het kader van de Brexit-aanpassingsreserve (BAR) van de Europese Unie

​De Vlaamse Regering voorziet extra steun voor bedrijven en organisaties die getroffen worden door de gevolgen van de Brexit. De financiering van deze maatregelen gebeurt met middelen van de Brexit-aanpassingsreserve (BAR) van de EU. De Vlaamse Regering keurt nu principieel een tijdelijk bijkomend voorstel goed voor gerichte steunmaatregelen, aan te rekenen op de BAR. Het gaat om een tijdelijke steunmaatregel die de combinatie maakt tussen de criteria in de BAR-verordening en de Tijdelijke Kaderregeling voor staatssteun ter ondersteuning van de economie door de huidige Covid-19-uitbraak. De Vlaamse minister bevoegd voor economie zal het besluit aanmelden bij de Europese Commissie.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

Plan Vlaamse Veerkracht: subsidie projecten oproep City of Things 2021 en lancering oproep City of Things 2022

Via de oproepen City of Things wil de Vlaamse overheid elke Vlaamse stad of gemeente ‘slim’ maken en met innovatieve technologieën het leven in de gemeenten aangenamer en duurzamer maken. Met lokale besturen op mensenmaat en een grote groep leveranciers van slimme toepassingen, heeft Vlaanderen veel troeven in handen om uit te groeien tot een slimme regio. In juni 2021 werd de vierde oproep gelanceerd in het kader van City of Things. Er werden 13 projectaanvragen ingediend bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Op basis van de rangschikking van de jury en van de gemotiveerde projectfiches, beslist de Vlaamse Regering nu om de 10 geselecteerde projecten van de City of Things oproep 2021 te subsidiëren. ​Ze keurt tegelijk de budgetten voor externe ondersteuning, de steunenveloppe en de lancering van de oproep City of Things 2022 goed, en stelt 10,9 miljoen euro uit de relanceprovisie ter beschikking aan het Fonds Innoveren en Ondernemen voor de organisatie van de oproepen City of Things naar de lokale besturen, en 400.000 euro voor het bijbehorende co-creatieve traject.

Plan Vlaamse Veerkracht: subsidie Regionale Technologische Centra en Thomas More Hogeschool voor uitvoering XR-actieplan

​In uitvoering van het relanceplan Vlaamse Veerkracht besliste de Vlaamse Regering op 7 mei 2021 met de visienota 'Van kwetsbaar naar weerbaar - deel 1: beter leren, beter voelen : plan voor een kwalitatief versterkt onderwijs' om werk te maken van digitale innovaties in het arbeidsmarktgericht onderwijs. In dat kader kent ze nu een subsidie van maximaal 3,98 miljoen euro toe aan de vijf Regionale Technologische Centra voor het opzetten, bemannen en uitvoeren van een XR-uitleendienst voor de periode van 1 april 2022 tot en met 31 december 2024. Ze kent tevens een subsidie van maximaal 545.000 euro toe aan Thomas More Hogeschool voor het uitbreiden van het Lerend Netwerk XR en expertondersteuning van het XR-actieplan voor de periode van 1 april 2022 tot en met 31 december 2024 en maakt de nodige kredieten vrij in de eerstvolgende herverdeling van de relanceprovisie voorzien in april 2022. XR staat voor 'extended reality' en wordt vandaag gebruikt om het hele continuüm aan te duiden tussen de fysieke werkelijkheid en het digitale universum. Binnen XR zijn drie technologieën te onderscheiden: augmented (AR), mixed (MR) en virtual reality (VR). XR leidt in onderwijs tot betere leerresultaten omdat de unieke kenmerken van deze technologieën leereffecten ondersteunen. De Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs zal zorgen voor de verdere uitvoering van de subsidiebesluiten.

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  1 februari 2023

  Op 1 januari 2024 neemt België het Voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Een aantal publieksgerichte initiatieven of events kunnen het EU-voorzitterschapslabel toegekend krijgen en zo in de kijker worden geplaatst tijdens het voorzitterschap.

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (27 januari 2023)

  27 januari 2023

  O.a. principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 225. Ranst – Oostmalsesteenweg

 • EU-nieuws deze week | week 2

  EU-nieuws deze week | 23 - 27 januari 2023

  27 januari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.