Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (1 juli 2022)

Filter items
Nieuws
1 juli 2022

>> Bekijk hier alle beslissingen en bijkomende documenten van 1 juli 2022

Economie 

Erkenning databank Brownfieldconvenanten en databank steunzones als authentieke geografische gegevensbronnen

Het Bestuursdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering authentieke gegevensbronnen kan aanwijzen. Authentieke gegevensbronnen zijn de meest volledige, kwalitatief hoogstaande verzamelingen van gegevens die op elektronische wijze worden bijgehouden, en die voor de overheidsinstanties nuttig of noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de taken van algemeen belang waarmee ze zijn belast of bij de uitvoering van hun verplichtingen. In dit kader erkent de Vlaamse Regering nu de databank Brownfieldconvenanten en de databank steunzones als authentieke geografische gegevensbronnen. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen staat in voor het beheer van deze gegevensbronnen.

Voorontwerp van decreet tot afschaffing van de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten

Het Vlaamse Gewest werd na de Zesde Staatshervorming bevoegd voor de wetgeving op ambulante handel. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu principieel het voorontwerp van decreet goed dat de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten afschaft en dat de wet van 25 juni 1993 over de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten wijzigt. De doelstelling van de huidige hervorming van de wetgeving is het administratief vereenvoudigen van de opstart van het beroep. Dit gebeurt meer concreet door het opheffen van de regelgeving rond de machtigingen ambulante handel en kermisactiviteiten (leurkaart) en het vereenvoudigen van de regelgeving van de occasionele niet-commerciële verkopen. Via de wijziging wordt ook meer rechtszekerheid geboden voor de marktkramer of foorreiziger door de verlenging van de minimumtermijn van de opzegging bij de definitieve opheffing van een standplaats met abonnement op de openbare markten en de openbare kermissen. De wetgeving ambulante handel wordt eveneens aangepast aan de nieuwe vennootschapswetgeving door de maatschap als toegelaten vennootschapsvorm te erkennen. De gemeenten krijgen bij deze wetswijziging ook meer bevoegdheden om een actief beleid op het vlak van ambulante en kermisactiviteiten te voeren. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

Raad voor de Intellectuele Eigendom: voordracht plaatsvervangend lid

De Vlaamse Regering benoemt Jarn Baele als plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest bij de sectie 'industriële eigendom' van de Raad voor de Intellectuele Eigendom. Hij volgt Ruben Tavernier op.

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 december 2022)

  2 december 2022

  O.a. subsidie project Seeds and Growth for Media, subsidie project 'Flanders Game Hub' en subsidie project 'Seeds and Growth for Media'.

 • Vlaamse Regering doet oproep aan bedrijven om samen in FTI te investeren

  Vlaamse Regering doet oproep aan bedrijven om samen in FTI te investeren

  2 december 2022

  De Vlaamse Regering heeft beslist om rond “Flanders Technology & Innovation” een autonome vennootschap op te richten. Bedoeling is om, samen met private partners, te investeren in een platform waar data, know how en innovatieve ideeën worden samengebracht. Het nieuwe bedrijf zal een katalysator worden voor investeringen in technologische oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. De Vlaamse Regering wil potentiële private investeerders vanaf nu de kans geven om de vennootschap mee op te richten en organiseert daartoe een open call.

 • EU-nieuws deze week | 28 november - 2 december '22

  2 december 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • inhuldiging nieuw distributiecentrum in Antwerpen

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (1 december 2022)

  1 december 2022

  O.a. vraag om uitleg over de analyse van het Planbureau over steun voor onderzoek en ontwikkeling, cybersecurity en energieprestatiegebaseerde handelshuur.

 • Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  1 december 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Jo Brouns investeert via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur. Via dit programma wordt de Vlaamse deelname aan grootschalige, internationale faciliteiten gefinancierd.