Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (1 maart 2019)

Filter items
Nieuws
1 maart 2019

Economie

Versterken van de dienstverlening aan ondernemers, ondernemingen en socio-profit en onderzoek binnen de hogescholen

In het kader van de verspreiding van de aanwezige kennis binnen de hogescholen naar de Vlaamse ondernemers, ondernemingen en social-profit via een structurele organisatie keurt de Vlaamse Regering de voorgestelde werking en financiering van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) goed rond het projectvoorstel 'nieuw kennisdiffusie-instrument voor hogescholen'. Ze kent tegelijk een subsidie van 4,15 miljoen euro toe aan VLHORA, waarvan 2,15 miljoen euro voor de werking in het kader van het kennisdiffusie-instrument voor werkingsjaar 2019 en 2 miljoen euro voor het project in kader van het digitaal platform. Ze hecht ook haar principiële goedkeuring aan het memorandum dat zal getekend worden door de verschillende hogescholen en de betrokken ministers, met namen de minister van Economie, Wetenschap en Innovatie en de minister van Onderwijs. Het memorandum vormt dan de basis voor het verder versterken van de hogeschool opdracht met betrekking tot maatschappelijke dienstverlening en onderzoek.

 

Goedkeuring addendum aan het Brownfieldconvenant 9. Oostende – Plassendale Chemie

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zg. ‘brownfields’). In dit  kader keurt de Vlaamse Regering een addendum goed aan het Brownfieldconvenant 9. Oostende – Plassendale Chemie. De verlenging van het convenant tot en met 6 juni 2029 is nodig om de verdere bodemsanering van de zone uit te voeren, gezien de bodemsanering één van de essentiële doelstellingen van het convenant is. Groen Brugge treedt toe in het convenant als Actor.

 

Goedkeuring addendum 5 aan het Brownfieldconvenant 72. Roeselare – Immo Verbrugge

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zg. ‘brownfields’). In dit  kader keurt de Vlaamse Regering een addendum 5 goed aan het Brownfieldconvenant 72. Roeselare – Immo Verbrugge. Dammepark Construct nv treedt toe tot het convenant in de rol van Actor.

 

Toekenning strategische transformatiesteun aan Lantmännen Unibake Londerzeel nv

De Vlaamse Regering kent 502.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Lantmännen Unibake Londerzeel nv. Lantmännen Unibake Londerzeel nv is een dochter van de tweede grootste bakkerijgroep van Europa. De groep met Zweedse roots is actief in meer dan 20 landen en telt 37 industriële bakkerijen. Met het transformatieproject wil het bedrijf strategisch diversifiëren naar het premium segment van echte rustieke broden en heeft het de ambitie om uit te groeien tot een marktleider op het vlak van rustieke en premium broden met respect voor de authentieke principes en het ambacht van het brood maken.

 

Principiële goedkeuring brownfieldconvenant 184. Waregem - Waterfront

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zg. ‘brownfields’). In het kader van de zevende oproep hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan brownfieldconvenant 184. Waregem - Waterfront met het oog op de publieke consultatie zoals voorzien in het decreet over de brownfieldconvenanten. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zal de voorziene inspraakvergadering naar aanleiding van de principiële goedkeuring aankondigen en organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 

ESCO-charter tussen de Vlaamse Regering, het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) en de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB)

Om de Europese klimaat- en energiedoelstellingen te realiseren, moet Vlaanderen maatregelen nemen op tal van domeinen en aspecten, zo ook op het vlak van energiebesparing. Daar bestaat nog heel wat potentieel dat voorlopig onvoldoende wordt aangeboord, ook bij de Vlaamse overheid en haar entiteiten. Een manier om deze knelpunten weg te werken zijn de EnergiePrestatieContracten (EPC) die uitgevoerd worden door Energy Service COmpanies (ESCO’s). Hun werkingsprincipe is eenvoudig: de ESCO’s investeren in energiebesparende maatregelen binnen de entiteit of organisatie waarmee zij een contract sloten en worden vergoed door middel van de gerealiseerde besparingen op de energiefactuur. Momenteel vinden de EPC-contracten slechts mondjesmaat doorgang in Vlaanderen. Daarom keurt de Vlaamse Regering nu een charter goed met de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en het Vlaams Energiebedrijf (VEB). Hun ervaring en expertise moet het afsluiten van deze contracten versnellen.

 

SERV: benoeming van de leden en de plaatsvervangers

De Vlaamse Regering benoemt 20 effectieve en 20 plaatsvervangende leden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

 

 

 

Wetenschap

Financiering Bijzondere Onderzoeksfondsen universiteiten (BOF)

Na een evaluatie wijzigt de Vlaamse Regering principieel het besluit over de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (BOF-besluit). Het gaat om zowel taalkundige en vormelijke wijzigingen als inhoudelijke wijzigingen rond financiering. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB): benoeming leden

De Vlaamse Regering benoemt de secretaris, voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

 

Versterken van de dienstverlening aan ondernemers, ondernemingen en socio-profit en onderzoek binnen de hogescholen

In het kader van de verspreiding van de aanwezige kennis binnen de hogescholen naar de Vlaamse ondernemers, ondernemingen en social-profit via een structurele organisatie keurt de Vlaamse Regering de voorgestelde werking en financiering van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) goed rond het projectvoorstel 'nieuw kennisdiffusie-instrument voor hogescholen'. Ze kent tegelijk een subsidie van 4,15 miljoen euro toe aan VLHORA, waarvan 2,15 miljoen euro voor de werking in het kader van het kennisdiffusie-instrument voor werkingsjaar 2019 en 2 miljoen euro voor het project in kader van het digitaal platform. Ze hecht ook haar principiële goedkeuring aan het memorandum dat zal getekend worden door de verschillende hogescholen en de betrokken ministers, met namen de minister van Economie, Wetenschap en Innovatie en de minister van Onderwijs. Het memorandum vormt dan de basis voor het verder versterken van de hogeschool opdracht met betrekking tot maatschappelijke dienstverlening en onderzoek.

 

 

 

Innovatie

Versterken van de dienstverlening aan ondernemers, ondernemingen en socio-profit en onderzoek binnen de hogescholen

In het kader van de verspreiding van de aanwezige kennis binnen de hogescholen naar de Vlaamse ondernemers, ondernemingen en social-profit via een structurele organisatie keurt de Vlaamse Regering de voorgestelde werking en financiering van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) goed rond het projectvoorstel 'nieuw kennisdiffusie-instrument voor hogescholen'. Ze kent tegelijk een subsidie van 4,15 miljoen euro toe aan VLHORA, waarvan 2,15 miljoen euro voor de werking in het kader van het kennisdiffusie-instrument voor werkingsjaar 2019 en 2 miljoen euro voor het project in kader van het digitaal platform. Ze hecht ook haar principiële goedkeuring aan het memorandum dat zal getekend worden door de verschillende hogescholen en de betrokken ministers, met namen de minister van Economie, Wetenschap en Innovatie en de minister van Onderwijs. Het memorandum vormt dan de basis voor het verder versterken van de hogeschool opdracht met betrekking tot maatschappelijke dienstverlening en onderzoek.

 

Financiering Bijzondere Onderzoeksfondsen universiteiten (BOF)

Na een evaluatie wijzigt de Vlaamse Regering principieel het besluit over de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (BOF-besluit). Het gaat om zowel taalkundige en vormelijke wijzigingen als inhoudelijke wijzigingen rond financiering. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (21 februari 2020)

  21 februari 2020

  o.a. goedkeuring visienota Green Deal en vervanging lid Raad van bestuur Technopolis nv en Flanders Technology International vzw (F.T.I vzw).

 • EU-nieuws deze week |

  EU-nieuws deze week | 10 - 14 februari 2020

  14 februari 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (14 februari 2020)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (14 februari 2020)

  14 februari 2020

  Vervanging regeringsafgevaardigde en voordracht bestuurder VITO.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (13 februari 2020)

  13 februari 2020

  O.a. vraag om uitleg over het OESO-landenrapport over België,  het sensibiliseren van ondernemers in het kader van de brexit en de projectoproep voor 'City of Things'.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 7

  Schriftelijke vragen deze week | week 7

  13 februari 2020

  O.a. cyberveiligheid uitrol toekomstig 5G-netwerk en evolutie innovatiesteun.