Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (11 januari 2019)

Filter items
Nieuws
11 januari 2019

Economie

Aanstelling onderhandelaar brownfieldconvenanten

Het brownfielddecreet moet investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten. Momenteel zijn er vijf onderhandelaars brownfieldconvenanten aangesteld. Op 30 juni 2019 gaat Dirk Henckens, één van deze vijf onderhandelaars, met pensioen. Aangezien deze persoon voltijds (1 VTE) de taak van onderhandelaar opneemt, dringt een bijkomende inzet van onderhandelaars zich op om deze uitval te compenseren. De Vlaamse Regering beslist daarom dat Pascal Maebe vanaf 1 februari 2019 als onderhandelaar brownfieldconvenanten zal optreden voor een tijdsbesteding van 0,50 VTE. Ze keurt ook het optrekken goed van de inzet van 0,25 VTE naar 0,5 VTE voor volgende onderhandelaars Brownfieldconvenanten, met inwerkingtreding op 1 februari 2019: Machteld De Dobbeleer en Stefaan Baeteman.

Addendum 3 aan Brownfieldconvenant 42. Investeringszone Petroleum Zuid

Het brownfielddecreet moet investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten. Een brownfieldconvenant kan gewijzigd worden door een addendum, met toestemming van alle partijen. De Vlaamse Regering keurt nu addendum 3 goed bij het Brownfieldconvenant 42. Investeringszone Petroleum Zuid. Het gaat om de uitbreiding en aanpassing van het projectgebied na aankoop en verkoop van een aantal loten. Daarnaast voorziet het addendum in een verlenging van de convenantsduur waardoor de termijn van het convenant in overeenstemming wordt gebracht met de termijn van de PPS-overeenkomst die een gefaseerde herontwikkeling voorziet tot en met 2036.

Addendum aan Brownfieldconvenant 46. Craeyenhof – Zwijndrecht (Burcht)

Het brownfielddecreet moet investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten. Een brownfieldconvenant kan gewijzigd worden door een addendum, met toestemming van alle partijen. De Vlaamse Regering keurt nu een addendum goed bij het Brownfieldconvenant 46. Craeyenhof – Zwijndrecht (Burcht). Craeyenhof Properties bvba treedt als Actor toe tot het convenant.

 

Wetenschap

-

 

Innovatie

-

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Schriftelijke vragen deze week | week 7

  Schriftelijke vragen deze week | week 7

  15 februari 2019

  O.a. aangepast beleidsvoorstel 'samenwerking hogescholen en kmo's' en stand van zaken Plantentuin Meise.

 • Citizenscienceproject 'Oog voor Diabetes' zoekt burgers voor software om oogziekte op te sporen

  Citizenscienceproject 'Oog voor Diabetes' zoekt burgers voor software om oogziekte op te sporen

  11 februari 2019

  De Vrije Universiteit Brussel (VUB) lanceert met de Diabetes Liga en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) het online burgerwetenschapsproject 'Oog voor Diabetes'. Het project wil de hulp van burgers inschakelen om een computerprogramma te maken dat de symptomen van diabetische retinopathie leert herkennen.  

 • Jonge professoren vragen aandacht voor genderkloof in onze universiteiten

  Jonge professoren vragen aandacht voor genderkloof in onze universiteiten

  11 februari 2019

  De Jonge Academie, een groep van jonge onderzoekers van verschillende universiteiten, lanceert een campagne om iets te doen aan de genderkloof in de academische wereld. Een grote postercampagne, een website en cartoons op sociale media moeten het probleem van te weinig vrouwelijke docenten en hoogleraren onder de aandacht brengen.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (8 februari 2019)

  8 februari 2019

  Subsidie werkjaar 2019 voor Vzw Team Bedrijfstrajecten en VIZIER2030 - een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 6

  Schriftelijke vragen deze week | week 6

  8 februari 2019

  O.a. bugetten innovatieve bedrijfsnetwerken en speerpuntclusters en overleg met federale overheid over Artificiële Intelligentie.