Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (11 januari 2019)

Filter items
Nieuws
11 januari 2019

Economie

Aanstelling onderhandelaar brownfieldconvenanten

Het brownfielddecreet moet investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten. Momenteel zijn er vijf onderhandelaars brownfieldconvenanten aangesteld. Op 30 juni 2019 gaat Dirk Henckens, één van deze vijf onderhandelaars, met pensioen. Aangezien deze persoon voltijds (1 VTE) de taak van onderhandelaar opneemt, dringt een bijkomende inzet van onderhandelaars zich op om deze uitval te compenseren. De Vlaamse Regering beslist daarom dat Pascal Maebe vanaf 1 februari 2019 als onderhandelaar brownfieldconvenanten zal optreden voor een tijdsbesteding van 0,50 VTE. Ze keurt ook het optrekken goed van de inzet van 0,25 VTE naar 0,5 VTE voor volgende onderhandelaars Brownfieldconvenanten, met inwerkingtreding op 1 februari 2019: Machteld De Dobbeleer en Stefaan Baeteman.

Addendum 3 aan Brownfieldconvenant 42. Investeringszone Petroleum Zuid

Het brownfielddecreet moet investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten. Een brownfieldconvenant kan gewijzigd worden door een addendum, met toestemming van alle partijen. De Vlaamse Regering keurt nu addendum 3 goed bij het Brownfieldconvenant 42. Investeringszone Petroleum Zuid. Het gaat om de uitbreiding en aanpassing van het projectgebied na aankoop en verkoop van een aantal loten. Daarnaast voorziet het addendum in een verlenging van de convenantsduur waardoor de termijn van het convenant in overeenstemming wordt gebracht met de termijn van de PPS-overeenkomst die een gefaseerde herontwikkeling voorziet tot en met 2036.

Addendum aan Brownfieldconvenant 46. Craeyenhof – Zwijndrecht (Burcht)

Het brownfielddecreet moet investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten. Een brownfieldconvenant kan gewijzigd worden door een addendum, met toestemming van alle partijen. De Vlaamse Regering keurt nu een addendum goed bij het Brownfieldconvenant 46. Craeyenhof – Zwijndrecht (Burcht). Craeyenhof Properties bvba treedt als Actor toe tot het convenant.

 

Wetenschap

-

 

Innovatie

-

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Vlaamse Regering beslist voor 130 miljoen euro bijkomende investeringen in O&O in 2019

  17 april 2019

  Net voor de paasvakantie, op vrijdag 5 april, besliste de Vlaamse Regering voor 130 miljoen euro bijkomende investeringen in O&O in 2019.  

 • EU-nieuws deze week 2

  EU-nieuws deze week | 8 - 19 april 2019

  16 april 2019

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Gepersonaliseerde geneeskunde: meld ons bestaande voorbeelden en aanbevolen werkwijzen

  Gepersonaliseerde geneeskunde: meld ons bestaande voorbeelden en aanbevolen werkwijzen

  15 april 2019

  SAPHIRe, een Europees project geleid door het Departement EWI, wil de implementatie van gepersonaliseerde geneeskunde faciliteren door de expertise van verschillende Europese regio’s te bundelen en interregionale samenwerkingen te bewerkstelligen. Hiervoor zijn we op zoek naar reeds bestaande voorbeelden en aanbevolen werkwijzen.

 • 40 miljoen euro bijkomende middelen voor fundamenteel onderzoek via de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met FWO 2019-2013

  40 miljoen euro bijkomende middelen voor fundamenteel onderzoek via de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met FWO 2019-2013

  5 april 2019

  De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goed voor de periode 2019-2023 met het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO). Het FWO is een Stichting van Openbaar Nut die het fundamenteel onderzoek in Vlaanderen ondersteunt op basis van interuniversitaire competitie.

 • Internet of Water beschermt Vlaanderen tegen waterrisico's

  Internet of Water beschermt Vlaanderen tegen waterrisico's

  5 april 2019

  De Vlaamse Regering maakt 9 miljoen euro vrij voor de uitrol van het Internet Of Water, een intelligent waterbeheersysteem dat de waterkwaliteit en – kwantiteit permanent en in real time kan opvolgen. Meer dan 2500 sensoren zullen in Vlaanderen geïnstalleerd worden en data aanleveren aan de zelflerende software.