Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (13 maart 2020)

Filter items
Nieuws
13 maart 2020

Economie

Opheffing Syntra Vlaanderen en wijziging naam 'Hermesfonds' in ‘Fonds voor Innoveren en Ondernemen’

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 stelt dat het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen wordt opgeheven. Met het oog op een slankere overheid worden de ondernemerschapsopleidingen geïntegreerd in het VLAIO, en het duaal leren in het departement WSE en VDAB. De Vlaamse Regering keurt nu, na adviezen van de SERV, van de VLOR en van de Raad van Bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opnieuw principieel het voorontwerp van decreet goed dat het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' opheft, dat de taken en bevoegdheden regelt en dat de naam 'Hermesfonds' wijzigt in het ‘Fonds voor Innoveren en Ondernemen’. Het voorontwerp van opheffingsdecreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.  

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 136. Gullegem - IMHO

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, zogenaamde 'brownfields'. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan Brownfieldconvenant 136. Gullegem - IMHO. Ze geeft het Agentschap Innoveren & Ondernemen de opdracht om op het gepaste tijdstip de voorziene inspraakvergadering naar aanleiding van de principiële goedkeuring aan te kondigen en te organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 

 

Wetenschap 

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO): vervanging leden

De Vlaamse Regering verleent eervol ontslag aan Conny Aerts en Rik Torfs als lid van de raad van bestuur van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO). Op voordracht van de raad van bestuur van de Katholieke Universiteit Leuven benoemt ze Jan Delcour en Karin Sipido tot lid van de raad van bestuur van FWO en benoemt ze Bruno Blondé, Anne De Paepe, Willy Verstraete, Marlies Van Bael en Paul De Knop opnieuw tot lid. Aan de onafhankelijk bestuurders An Van de Vel, Katrien Even, Jos van Sas en Ludo Lauwers wordt eervol ontslag verleend als lid van de raad van bestuur van het FWO. Zij kunnen zich opnieuw kandidaat stellen voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder bij de open oproep door de nieuw samengestelde raad van bestuur van het FWO.

Plantentuin Meise: vervanging bestuurders en regeringscommissaris

De Vlaamse Regering keurt de hersamenstelling van de raad van bestuur van het Agentschap Plantentuin Meise goed en vervangt meteen ook haar regeringscommissaris.

 

 

Innovatie

-

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • EU-nieuws deze week | 23 - 27 maart 2020

  27 maart 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 13

  27 maart 2020

  O.a. implementatie aangepaste IWT-richtlijn en evaluatie innovatiesteun.

 • Corona crisisaanpak: het wereldwijde ‘twee curven’-beleidsprobleem

  23 maart 2020

  Beleidsmakers staan vandaag voor wat nu al het ‘twee-curven probleem’ wordt gedoopt: het afvlakken van zowel de besmettingscurve als de recessiecurve via respectievelijk de gezondheids- en de economische politiek. 

 • Vlaamse supercomputer wordt ingezet in strijd tegen COVID-19

  Vlaamse supercomputer wordt ingezet in strijd tegen COVID-19

  23 maart 2020

  Er wordt massaal gezocht naar oplossingen om het coronavirus te bestrijden. Universiteiten, onderzoeksgroepen en bedrijven kwamen al met baanbrekende ideeën op de proppen. Om onderzoek rond dit virus nog beter te ondersteunen, wil het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC), als high-performance computing-centrum, de komende 8 weken extra rekencapaciteit beschikbaar stellen van onderzoekers. “We hebben toponderzoeksinfrastructuur in Vlaanderen, het is goed dat we die volop inzetten in de strijd tegen COVID-19” zegt Vlaams minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits.

 • Europese ministers vergaderen over economische impact van COVID-19: EU-bedrijven moeten meer zelf PPE- en medische uitrusting produceren

  Europese ministers vergaderen over economische impact van COVID-19: EU-bedrijven moeten meer zelf PPE- en medische uitrusting produceren

  23 maart 2020

  Het Kroatisch Voorzitterschap van de Raad van de EU organiseerde last-minute op vrijdag 20 maart in de namiddag een informele high-level videoconferentie over de impact van COVID-19 op de EU-industrie en interne markt