Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (13 maart 2020)

Filter items
Nieuws
13 maart 2020

Economie

Opheffing Syntra Vlaanderen en wijziging naam 'Hermesfonds' in ‘Fonds voor Innoveren en Ondernemen’

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 stelt dat het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen wordt opgeheven. Met het oog op een slankere overheid worden de ondernemerschapsopleidingen geïntegreerd in het VLAIO, en het duaal leren in het departement WSE en VDAB. De Vlaamse Regering keurt nu, na adviezen van de SERV, van de VLOR en van de Raad van Bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opnieuw principieel het voorontwerp van decreet goed dat het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' opheft, dat de taken en bevoegdheden regelt en dat de naam 'Hermesfonds' wijzigt in het ‘Fonds voor Innoveren en Ondernemen’. Het voorontwerp van opheffingsdecreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.  

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 136. Gullegem - IMHO

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, zogenaamde 'brownfields'. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan Brownfieldconvenant 136. Gullegem - IMHO. Ze geeft het Agentschap Innoveren & Ondernemen de opdracht om op het gepaste tijdstip de voorziene inspraakvergadering naar aanleiding van de principiële goedkeuring aan te kondigen en te organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 

 

Wetenschap 

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO): vervanging leden

De Vlaamse Regering verleent eervol ontslag aan Conny Aerts en Rik Torfs als lid van de raad van bestuur van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO). Op voordracht van de raad van bestuur van de Katholieke Universiteit Leuven benoemt ze Jan Delcour en Karin Sipido tot lid van de raad van bestuur van FWO en benoemt ze Bruno Blondé, Anne De Paepe, Willy Verstraete, Marlies Van Bael en Paul De Knop opnieuw tot lid. Aan de onafhankelijk bestuurders An Van de Vel, Katrien Even, Jos van Sas en Ludo Lauwers wordt eervol ontslag verleend als lid van de raad van bestuur van het FWO. Zij kunnen zich opnieuw kandidaat stellen voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder bij de open oproep door de nieuw samengestelde raad van bestuur van het FWO.

Plantentuin Meise: vervanging bestuurders en regeringscommissaris

De Vlaamse Regering keurt de hersamenstelling van de raad van bestuur van het Agentschap Plantentuin Meise goed en vervangt meteen ook haar regeringscommissaris.

 

 

Innovatie

-

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Vlaams herstelplan: vierluik voor het herstel van onze economie

  1 juni 2020

  Op initiatief van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits komt er een welvaartsfonds ter waarde van 500 miljoen euro dat belegt in kapitaalsverhogingen en achtergestelde leningen van toekomstgerichte Vlaamse ondernemingen. Particulieren kunnen investeren in het fonds en krijgen een dubbel voordeel: een fiscaal voordeel en voordelige voorwaarden bij erfenis. Deze nieuwe maatregel past in het groter Vlaams herstelplan, een vierluik. Dat is een garantie om gezonde bedrijven door de crisis te helpen en te zorgen voor een versnelling van het economisch herstel.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 juni 2020)

  29 mei 2020

  O.a. goedkeuring convenant Vlerick Business School (VBS, Vlerick), definitieve goedkeuring wijzigingsbesluit subsidiëring Odysseusprogramma door FWO en benoeming onafhankelijke bestuurder Raad van bestuur LRM.

 • EU-nieuws deze week | 25 - 29 mei 2020

  29 mei 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • België werkt internationale achterstand weg in O&O

  België werkt internationale achterstand weg in O&O

  29 mei 2020

  België hinkt niet langer achterop op vlak van investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) en werkt de achterstand weg ten aanzien van de belangrijkste Europese handelspartners, Japan en de Verenigde Staten. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) over de investeringsintenties van de verschillende overheden tussen 2009 en 2019. De Vlaamse overheid blijft de belangrijkste openbare investeerder in onderzoek en ontwikkeling, met bijna 60 procent van de totale budgettaire overheidskredieten in 2019.

 • Steunmaatregelen coronacrisis: ruim 1 miljard euro aan premies uitbetaald

  Steunmaatregelen coronacrisis: ruim 1 miljard euro aan premies uitbetaald

  28 mei 2020

  Vlaanderen heeft al voor meer dan 1 miljard euro aan hinder- en compensatiepremies uitbetaald. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits in het Vlaams Parlement gezegd. Tegen 8 juni zal dat bedrag oplopen tot 1,4 miljard euro. Voor de horecasector zal dat ongeveer 300 miljoen euro zijn.