Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (13 mei 2022)

Filter items
Nieuws
13 mei 2022

>>>>>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 13 mei 2022

Economie

Hinderpremie openbare werken: wijzigingsbesluit overgangsbepaling

​De Vlaamse Regering wijzigt principieel het uitvoeringsbesluit bij het decreet dat een hinderpremie toekent aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken. De overgangsbepaling in artikel 34 van dit uitvoeringsbesluit maakt het mogelijk dat ondernemingen die hinder ondervinden van openbare werken die gestart zijn vóór 1 juli 2017 onbeperkt in de tijd een steunaanvraag kunnen indienen. Meestal zijn de openbare werken die een aanvang hebben genomen vóór 1 juli 2017 ondertussen ook afgerond. Het wijzigingsbesluit beperkt de mogelijkheid tot het indienen van een steunaanvraag daarom tot 30 juni 2022. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

COVID-19: globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2021 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen

​In 2021 werd niet alleen het maatschappelijk, maar ook het sociaaleconomisch leven zwaar getroffen door de coronacrisis en de maatregelen die zich opdrongen om de verspreiding van het Covid-19 virus in te dijken. Voor ondernemingen met zeer grote omzetdalingen en boekhoudkundige verliezen ten gevolge van de beperkingen waren de Vlaamse Beschermingsmechanismen in 2021 te beperkt om de opgelopen verliezen significant te milderen. Daarom beslist de Vlaamse Regering, na aanmelding bij en goedkeuring door de Europese Commissie, definitief om ondernemingen die ook nog in 2021 hard geconfronteerd werden met exploitatiebeperkingen of verplichte sluiting door de coronamaatregelen en die geleid hebben tot een omzetdaling en boekhoudkundige verliezen, te ondersteunen met het corona Globalisatiemechanisme zodat ze met succes een doorstart kunnen maken. Er wordt voorgesteld om een dubbele instapdrempel van omzetdaling te hanteren: enerzijds op jaarbasis en anderzijds op basis van de omzetdaling in de meest getroffen kwartalen.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

-

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • REPowerEU-plan moet afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel verminderen en groene transitie bespoedigen

  REPowerEU-plan moet afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel verminderen en groene transitie bespoedigen

  23 mei 2022

  Het nieuwe REPowerEU-plan dat de Europese Commissie vorige week presenteerde mikt op strategische Europese onafhankelijkheid van Russisch gas en olie in 2027. Om dit te realiseren worden de ambities opgedreven: zo moet tegen 2030 het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix 45% bedragen (oorspronkelijk 40%) en doet men een bijkomende investering van 200 miljoen euro om onderzoek naar productie en gebruik van waterstof als schone energiebron te versnellen via Horizon Europe.

 • Blauwe economie: oprichting Europese waarnemingspost

  Blauwe economie: oprichting Europese waarnemingspost

  23 mei 2022

  Op 17 mei 2021 bracht de Europese Commissie een mededeling uit 'over een nieuwe aanpak voor een duurzame blauwe economie in de EU - De blauwe economie van de EU transformeren voor een duurzame toekomst'. Eén van de daarin aangekondigde initiatieven, inzake ondersteuning van deze aanpak, is zopas gelanceerd: het betreft de oprichting van een waarnemingspost (‘observatory’) voor de blauwe economie.

 • EU-nieuws deze week | 16 - 20 mei 2022

  20 mei 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Vlaamse Regering in Vlaams Parlement

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  20 mei 2022

  O.a. toekenning strategische transformatiesteun.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 mei 2022)

  19 mei 2022

  O.a. Brexit Adjustment Reserve, promoten van Vlaanderen als hoogtechnologische kennisregio en terugbetaling van voorschotten aan het muziekfestival Pukkelpop.