Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (13 mei 2022)

Filter items
Nieuws
13 mei 2022

>>>>>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 13 mei 2022

Economie

Hinderpremie openbare werken: wijzigingsbesluit overgangsbepaling

​De Vlaamse Regering wijzigt principieel het uitvoeringsbesluit bij het decreet dat een hinderpremie toekent aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken. De overgangsbepaling in artikel 34 van dit uitvoeringsbesluit maakt het mogelijk dat ondernemingen die hinder ondervinden van openbare werken die gestart zijn vóór 1 juli 2017 onbeperkt in de tijd een steunaanvraag kunnen indienen. Meestal zijn de openbare werken die een aanvang hebben genomen vóór 1 juli 2017 ondertussen ook afgerond. Het wijzigingsbesluit beperkt de mogelijkheid tot het indienen van een steunaanvraag daarom tot 30 juni 2022. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

COVID-19: globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2021 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen

​In 2021 werd niet alleen het maatschappelijk, maar ook het sociaaleconomisch leven zwaar getroffen door de coronacrisis en de maatregelen die zich opdrongen om de verspreiding van het Covid-19 virus in te dijken. Voor ondernemingen met zeer grote omzetdalingen en boekhoudkundige verliezen ten gevolge van de beperkingen waren de Vlaamse Beschermingsmechanismen in 2021 te beperkt om de opgelopen verliezen significant te milderen. Daarom beslist de Vlaamse Regering, na aanmelding bij en goedkeuring door de Europese Commissie, definitief om ondernemingen die ook nog in 2021 hard geconfronteerd werden met exploitatiebeperkingen of verplichte sluiting door de coronamaatregelen en die geleid hebben tot een omzetdaling en boekhoudkundige verliezen, te ondersteunen met het corona Globalisatiemechanisme zodat ze met succes een doorstart kunnen maken. Er wordt voorgesteld om een dubbele instapdrempel van omzetdaling te hanteren: enerzijds op jaarbasis en anderzijds op basis van de omzetdaling in de meest getroffen kwartalen.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

-

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  1 februari 2023

  Op 1 januari 2024 neemt België het Voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Een aantal publieksgerichte initiatieven of events kunnen het EU-voorzitterschapslabel toegekend krijgen en zo in de kijker worden geplaatst tijdens het voorzitterschap.

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (27 januari 2023)

  27 januari 2023

  O.a. principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 225. Ranst – Oostmalsesteenweg

 • EU-nieuws deze week | week 2

  EU-nieuws deze week | 23 - 27 januari 2023

  27 januari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.