Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (14 oktober 2022)

Filter items
Nieuws
14 oktober 2022

>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten

Economie 

Op peil houden tijdelijke tewerkstelling inspecteurs Agentschap Innoveren en Ondernemen voor controleren van corona-overheidssteun aan ondernemingen

Tijdens de coronacrisis nam de Vlaamse Regering een aantal maatregelen om de continuïteit van de getroffen bedrijven te vrijwaren. De dienst inspectie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) controleert of de bedrijven voldoen aan de voorwaarden om deze steun te ontvangen. VLAIO heeft hiervoor op tijdelijke basis bijkomende inspecteurs kunnen aanwerven. De Vlaamse Regering beslist nu om de huidige tewerkstelling van 21 tijdelijke inspecteurs op peil te houden tot eind 2024, en kent daarvoor een bijkomend loonkrediet toe van 596.000 euro in 2023 en 1,7 miljoen euro in 2024. Deze tijdelijk aangeworven inspecteurs worden buiten beschouwing gelaten bij de 'koppentelling', voor zover ze op 31 december 2024 nog in dienst zijn bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

PDF icon persbericht_minister_van_economie_brouns_zet_controles_op_bedrijven_die_coronasteun_verkregen_hebben_onverkort_verder.pdf

Energiesteun aan ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven ten gevolge van de oorlog in Oekraïne

De Vlaamse Overheid wil ondernemingen die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de oorlog in Oekraïnefinancieel ondersteunen, om de continuïteit van hun bedrijfsvoering te verzekeren en hen te vrijwaren van faillissement. Ze voorziet daarvoor een budget van 125 miljoen euro voor deze eerste steunperiode. Ondernemingen met een operationeel verlies tussen 1 oktober en 31 december 2022 komen in aanmerking voor steun indien zij in 2021 minstens 7500 euro aan energie-uitgaven hadden. Energie-intensieve ondernemingen al dan niet actief in specifiek getroffen sectoren komen in aanmerking voor verhoogde steun. De Vlaamse minister bevoegd voor economie zal dit besluit aanmelden bij de Europese Commissie, in het kader van het Europese tijdelijke crisiskader Oekraïne. Het tijdelijk crisiskader loopt af op 31 december 2022. De Europese Commissie heeft zich op heden nog niet uitgesproken over een verlenging. Gelet op de aanhoudende stijging van de energie-uitgaven wordt echter verwacht dat het tijdelijk crisiskader zal worden verlengd.

PDF icon persbericht_steunpakket_in_functie_van_zware_energiekosten_bij_bedrijven_is_klaar.pdf

Plan Vlaamse Veerkracht: O&O bedrijfssteun Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

In het kader van project 22 van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht werd 100 miljoen euro voorzien voor de versterking van de Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) bedrijfssteun. Een eerste schijf van 30 miljoen hiervan is goedgekeurd in december 2020. Een tweede schrijf van 32 miljoen is eerder dit jaar opgevraagd, en zal in september opgebruikt zijn. Gezien de Important Projects of Common European Interest (IPCEI)-dossiers (waterstof en micro-elektronica) zal het voorziene budget voor O&O bedrijfssteun voor 2022 niet volstaan. De Vlaamse Regering keurt daarom een derde schijf van 38 miljoen euro vanuit de relanceprovisie goed, en verhoogt daarmee de VLAIO-middelen voor ondersteuning van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Definitieve goedkeuring Brownfieldconvenant: 204. Grimbergen – Cokerie Grimbergen

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot het ontwikkelen van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten, met recht op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het brownfieldconvenant 204. Grimbergen - Cokerie Grimbergen, met het oog op de ondertekening en de sluiting ervan door de bevoegde Vlaamse ministers. Het brownfieldproject betreft de sanering en de herontwikkeling van het noordelijke deel van de voormalige terreinen van Cokerie Du Brabant in Grimbergen.

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 229. Roeselare – AZ Delta

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot het ontwikkelen van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten, met recht op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van brownfieldconvenant 229. Roeselare - AZ Delta. Het brownfieldproject beoogt de herontwikkeling van de voormalige site van het ziekenhuis AZ Delta, gelegen in het centrum van de stad Roeselare, tot een gemengd stedelijk project. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip het voorziene inspraakmoment aankondigen en organiseren, in samenwerking met de betrokken gemeente.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

Raad van bestuur Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO): voordracht benoeming onafhankelijke bestuurders

De Vlaamse Regering keurt de voordracht goed van personen voor de benoeming als onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). VITO werd in 1991 opgericht met als maatschappelijk doel het verrichten van strategisch basisonderzoek in de domeinen energie, leefmilieu, materialen en aardobservatie met het oog op het stimuleren van duurzame ontwikkeling en het versterken van het economische en maatschappelijke weefsel in Vlaanderen.

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering deze week | 3 februari 2023

  Beslissingen Vlaamse Regering deze week | 3 februari 2023

  3 februari 2023

  O.a. visienota ‘Naar een versterkte concurrentiekracht van de Europese Industrie’, compensatiesteun ondernemingen voor indirecte emissiekosten, financiering IOC-Unesco projectvoorstel 'Ocean Decade Capacity Development Facility' en voorontwerp van programmanota ter bevordering van de Vlaamse industriële energie- en klimaattransitie 2022-2025.

 • EU-nieuws deze week | 30 januari - 3 februari 2023

  3 februari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  1 februari 2023

  Op 1 januari 2024 neemt België het Voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Een aantal publieksgerichte initiatieven of events kunnen het EU-voorzitterschapslabel toegekend krijgen en zo in de kijker worden geplaatst tijdens het voorzitterschap.

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.