Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (18 maart 2022)

Filter items
Nieuws
18 maart 2022

Economie

Structurele uitbreiding premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren

Na adviezen van de SERV en van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar uitvoeringsbesluit bij het decreet over de premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren. Een transitiepremie is een ondersteunende premie voor niet-werkende uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die een eigen zaak opstarten. Als zij zelfstandige in hoofdberoep worden, verliezen ze hun werkloosheidsuitkering. Dankzij de transitiepremie en het daarbij horende pre-starterstraject wordt het risico op inkomensverlies deels opgevangen. Oorspronkelijk kon de transitiepremie voor ondernemers enkel toegekend worden aan een werkzoekende ouder dan 45 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. Het totale bedrag van de premie bedroeg 15.600 euro per begunstigde. Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 26 maart 2021 werd de doelgroep van de transitiepremie voor één jaar uitgebreid naar alle uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. De premie werd hierbij ook gehalveerd tot 7.800 euro. Deze tijdelijke maatregel loopt ten einde op 31 maart 2022. Het nieuwe besluit heeft tot doel om alle uitkeringsgerechtigde werkzoekenden blijvend te stimuleren om de stap naar ondernemerschap te zetten, en voorziet in de structurele uitbreiding van de doelgroep van de transitiepremie naar alle uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en in de structurele halvering van de premie vanaf 1 april 2022.

Beëindiging van brownfieldconvenant 116. Gent – Sidaplax

Het Brownfielddecreet moet investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten, met recht op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. ​In dit kader beslist de Vlaamse Regering nu tot de beëindiging van brownfieldconvenant 116. Gent-Sidaplax, omdat de in het brownfieldconvenant opgenomen doelstellingen zijn behaald.

Addendum 2 aan brownfieldconvenant 70. Boortmeerbeek – Fabrieksweg

Het Brownfielddecreet moet investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. ​In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu addendum 2 goed aan het brownfieldconvenant 70. Boortmeerbeek - Fabrieksweg. Het addendum verlengt het brownfieldconvenant met vijf jaar, wat de einddatum op 6 maart 2027 brengt. Daarnaast treedt Joberon bv uit het convenant na het nakomen van zijn verplichtingen.

 

Wetenschap 

 

 

Innovatie 

Bekrachtiging Vlaamse datastrategie

​Voor een goede en efficiënte werking heeft de Vlaamse overheid nood aan een goed onderbouwde datastrategie. Data speelt namelijk een belangrijke ondersteunende rol in de verdere digitalisering van de Vlaamse administratie en de lokale overheden. In de loop van 2021 is deze Vlaamse datastrategie tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de vertegenwoordigers van de verschillende beleidsdomeinen, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Vereniging van de Vlaamse Provincies. De Vlaamse datastrategie bepaalt vier prioritaire actiedomeinen: het bieden van een algemeen kader voor afgestemde samenwerking, het inzetten op datageletterdheid en het verbreden van vaardigheden, het werken in een ecosysteem met alle betrokkenen binnen en buiten de overheid, en datakwaliteit en het gebruik van data. Op vraag van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid bekrachtigt de Vlaamse Regering nu de Vlaamse datastrategie.

 

Mededelingen 

Oorlog in Oekraïne

Motie tot besluit van het op 9 maart 2022 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de oorlog in Oekraïne, aangenomen door het Vlaams Parlement op 9 maart 2022

PDF icon motie tot besluit van het op 9 maart 2022 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de oorlog in Oekraïne

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  1 december 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Jo Brouns investeert via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur. Via dit programma wordt de Vlaamse deelname aan grootschalige, internationale faciliteiten gefinancierd.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  28 november 2022

  O.a. wijzigingsbesluit kmo-portefeuille: invoering van thema’s en een kwaliteitskamer en convenant Flanders District of Creativity vzw 2023-2027.

 • Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  25 november 2022

  De Vlaamse Regering heeft de hervorming van de kmo-portefeuille  definitief goedgekeurd. Het instrument wordt ten eerste inhoudelijk gerichter ingezet, door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s. Ten tweede wordt een kwaliteitskamer ingericht om de controle op de conformiteit en de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken. De hervorming treedt in januari ’23 in werking.

 • Wij zoeken twee allround communicatiedeskundigen

  25 november 2022

  Wij zijn op zoek naar twee allround communicatiedeskundigen die de communicatieprojecten die op stapel staan n.a.v. het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie mee tot een goed einde kunnen brengen. Solliciteren kan t.e.m. 6 december

 • 18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  25 november 2022

  De Vlaamse regering geeft 18,4 miljoen euro steun aan 22 circulaire projecten. Die projecten richten zich onder meer op minder verbruik van grondstoffen, hergebruik van materialen of herbestemming van onderdelen.