Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (18 november 2022)

Filter items
Nieuws
18 november 2022

Economie 

Wijzigingsbesluit transitiepremie: uitbreiding tot niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden

Een transitiepremie is een ondersteunende premie voor niet-werkende uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die een eigen zaak opstarten. Als zij zelfstandige in hoofdberoep worden, verliezen ze hun werkloosheidsuitkering. Dankzij de transitiepremie en het daarbij horende prestarterstraject wordt het risico op inkomensverlies deels ondervangen. Op de ministerraad van 19 november 2021 werd een conceptnota goedgekeurd waarin het engagement werd genomen om de doelgroep van de transitiepremie uit te breiden naar niet-uitkeringsgerechtigden zonder werk ingeschreven bij de VDAB. Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering nu definitief tot uitbreiding van de transitiepremie naar de doelgroep van niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. De hoogte van de premie wordt evenwel aangepast in functie van de specifieke inschrijvingsperiode bij de VDAB. Indien deze inschrijvingsperiode tussen de zes en twaalf maanden bedraagt, ontvangt men een kwart van het huidige bedrag van de transitiepremie. Indien deze inschrijvingsperiode meer dan twaalf maanden bedraagt, ontvangt men de helft van het huidige bedrag van de transitiepremie. Alle andere voorwaarden om de transitiepremie te verkrijgen, blijven behouden.

Goedkeuring addendum aan brownfieldconvenant 208. Gent – GE site

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen afsluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen aan het brownfieldconvenant zijn mogelijk via een addendum, ondertekend door alle partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het addendum 1 goed aan het brownfieldconvenant 208. Gent – GE site. Het addendum bevat de toetreding van Vyncolit nv als actor.

Goedkeuring addendum 2 aan brownfieldconvenant 98. Hemiksem - Scheldestroom

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen afsluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen aan het brownfieldconvenant zijn mogelijk via een addendum, ondertekend door alle partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het addendum 2 goed aan brownfieldconvenant 98. Hemiksem - Scheldestroom. Dit addendum regelt de toetreding van actoren BCRE II BV en Goed Wonen Rupelstreek bvba.

Goedkeuring addendum 2 aan brownfieldconvenant 80. Kortrijk – Blekerij & Weide

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen afsluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen aan het brownfieldconvenant zijn mogelijk via een addendum, ondertekend door alle partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het addendum 2 goed aan brownfieldconvenant 80. Kortrijk – Blekerij & Weide. Met het addendum wordt de looptijd verlengd met 2 jaar, tot 30 november 2024.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

Kapitaalverhoging LRM voor de realisatie van het product ‘doorbraak-kapitaal’ voor duurzame energietransitie

De huidige turbulente economische situatie met de hoge energie- en grondstoffenprijzen, zet extra druk op de financiële situatie van de Vlaamse ondernemingen. Om de Limburgse ondernemingen te helpen in deze huidige energiecrisis en hen voor te bereiden op de klimaatuitdaging en duurzame energietransitie, gaat de Vlaamse Regering akkoord met een kapitaalverhoging van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) van 30 miljoen euro. Met deze extra middelen kan LRM via het product ‘doorbraakkapitaal’ Limburgse ondernemingen ondersteunen in hun duurzame energietransitie. Met ‘doorbraakkapitaal’ wil LRM kapitaal ter beschikking stellen van Limburgse kmo’s, die willen investeren in het verduurzamen van hun productieproces, infrastructuur en/of bedrijfsvoering. De kapitaalinjectie vanuit LRM zal zich situeren tussen een half miljoen en 1 miljoen euro per dossier. Er wordt gemikt op middelgrote bedrijven, bij voorkeur productie- of maakbedrijven met een aanzienlijke tewerkstellingscomponent. Aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen zal gevraagd worden welke mogelijkheden zij ziet om een gelijkaardig aanbod in de rest van Vlaanderen uit te rollen.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering deze week | 3 februari 2023

  Beslissingen Vlaamse Regering deze week | 3 februari 2023

  3 februari 2023

  O.a. visienota ‘Naar een versterkte concurrentiekracht van de Europese Industrie’, compensatiesteun ondernemingen voor indirecte emissiekosten, financiering IOC-Unesco projectvoorstel 'Ocean Decade Capacity Development Facility' en voorontwerp van programmanota ter bevordering van de Vlaamse industriële energie- en klimaattransitie 2022-2025.

 • EU-nieuws deze week | 30 januari - 3 februari 2023

  3 februari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  1 februari 2023

  Op 1 januari 2024 neemt België het Voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Een aantal publieksgerichte initiatieven of events kunnen het EU-voorzitterschapslabel toegekend krijgen en zo in de kijker worden geplaatst tijdens het voorzitterschap.

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.