Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (18 oktober 2019)

Filter items
Nieuws
18 oktober 2019

Programmadecreet begrotingsopmaak 2020

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met de bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019 en aan de bijhorende Memorie van Toelichting. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, de VLOR, de SAR WGG, de SARC, de VREG, de Vlaamse Woonraad, de Minaraad, de SARO, de MORA, de SALV, de VARIO en de Vlaamse Jeugdraad. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State. Het voorontwerp van decreet wordt ook voorgelegd aan de sociale partners.

PDF icon programmadecreet_begrotingsopmaak_2020_-_nota.pdf

PDF icon programmadecreet_begrotingsopmaak_2020_-_memorie_van_toelichting.pdf

PDF icon programmadecreet_begrotingsopmaak_2020_-_voorontwerp_van_decreet.pdf           

 

Programmadecreet begrotingsaanpassing 2019

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met de bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019 en aan de bijhorende Memorie van Toelichting. Over dit voorontwerp van decreet wordt nog het advies ingewonnen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG), de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC), de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG), de Vlaamse Woonraad, de Milieu- en Natuurraad (Minaraad), de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening–Onroerend Erfgoed (SARO), de Mobiliteitsraad (MORA), de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV), de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VARIO), de Vlaamse Jeugdraad en daarna van de Raad van State. Het voorontwerp van decreet wordt ook geagendeerd voor onderhandelingen in de bevoegde onderhandelingscomités.      

PDF icon programmadecreet_begrotingsaanpassing_2019_-_nota_aan_de_vlaamse_regering.pdf

PDF icon programmadecreet_begrotingsaanpassing_2019_-_memorie_van_toelichting.pdf

PDF icon programmadecreet_begrotingsaanpassing_2019_-_voorontwerp_van_decreet.pdf

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (22 november 2019)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (22 november 2019)

  22 november 2019

  O.a. Herverdelingsbesluit Industriële Onderzoeksfondsen (IOF).

 • Waterstof: tien jaar Vlaams-Nederlandse samenwerking

  Waterstof: tien jaar Vlaams-Nederlandse samenwerking

  18 november 2019

  10 jaar geleden startte WaterstofNet een intense samenwerking rond waterstof op, met bedrijven en overheden in Vlaanderen en Nederland. Dit binnen het Interreg project ‘Waterstofregio’. Die samenwerking heeft heel wat in beweging gezet en heeft geleid tot heel concrete resultaten en steeds ambitieuzere toekomstplannen. Vorige week werden een heel aantal waterstoftoepassingen gedemonstreerd bij het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Ook presenteerden verschillende bedrijven hun ervaringen en toekomstplannen rond waterstof.

 • Kmo-porteuille aangepast

  Kmo-porteuille aangepast

  16 november 2019

  Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de aanpassing van de kmo-portefeuille goedgekeurd. Met de kmo-portefeuille kunnen kleine en middelgrote ondernemingen via een eenvoudig elektronisch systeem opleidingen en adviezen aankopen.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 november 2019)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 november 2019)

  15 november 2019

  O.a. herverdeling Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF).

 • Beleidsnota EWI: toelichting in commissie Vlaams Parlement

  14 november 2019

  Minister Hilde Crevits lichtte vorige week in de commissie de uitgavenbegroting 2020 en de beleidsnota Economie, Wetenschap en Innovatie 2019-2024 toe.