Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (18 oktober 2019)

Filter items
Nieuws
18 oktober 2019

Programmadecreet begrotingsopmaak 2020

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met de bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019 en aan de bijhorende Memorie van Toelichting. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, de VLOR, de SAR WGG, de SARC, de VREG, de Vlaamse Woonraad, de Minaraad, de SARO, de MORA, de SALV, de VARIO en de Vlaamse Jeugdraad. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State. Het voorontwerp van decreet wordt ook voorgelegd aan de sociale partners.

PDF icon programmadecreet_begrotingsopmaak_2020_-_nota.pdf

PDF icon programmadecreet_begrotingsopmaak_2020_-_memorie_van_toelichting.pdf

PDF icon programmadecreet_begrotingsopmaak_2020_-_voorontwerp_van_decreet.pdf           

 

Programmadecreet begrotingsaanpassing 2019

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met de bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019 en aan de bijhorende Memorie van Toelichting. Over dit voorontwerp van decreet wordt nog het advies ingewonnen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG), de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC), de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG), de Vlaamse Woonraad, de Milieu- en Natuurraad (Minaraad), de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening–Onroerend Erfgoed (SARO), de Mobiliteitsraad (MORA), de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV), de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VARIO), de Vlaamse Jeugdraad en daarna van de Raad van State. Het voorontwerp van decreet wordt ook geagendeerd voor onderhandelingen in de bevoegde onderhandelingscomités.      

PDF icon programmadecreet_begrotingsaanpassing_2019_-_nota_aan_de_vlaamse_regering.pdf

PDF icon programmadecreet_begrotingsaanpassing_2019_-_memorie_van_toelichting.pdf

PDF icon programmadecreet_begrotingsaanpassing_2019_-_voorontwerp_van_decreet.pdf

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (2 juli 2020)

  3 juli 2020

  O.a. vragen om uitleg over jobverlies bij olieraffinaderij Gunvor, de Vlaamse AI Academie, het dalende inkomen van zelfstandigen, het bevorderen van de verspreiding van kennis en innovatie in de Vlaamse economie en het SERV-advies rond betere data voor het (corona-)beleid.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 27

  3 juli 2020

  O.a. geothermie (onderzoek VITO en opportuniteit in mijnschachten) en aanvragen hinderpremie per doelgroep.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (19 juni 2020)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (26 juni 2020)

  26 juni 2020

  O.a. subsidie project Drone Port POM West-Vlaanderen en overheidsopdracht ‘Structurele partners ondernemerschap en innovatieversnelling binnen VLAIO Netwerk’.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 26

  26 juni 2020

  O.a. project Einstein-telescoop, studie KPMG Smart Cities en website koopinjebuurt.be.
   

 • EU-nieuws deze week | 22 - 26 juni 2020

  26 juni 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.