Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 december 2019)

Filter items
Nieuws
20 december 2019

Economie

Vlaamse klimaatstrategie 2050

De Europese Verordening over de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, vereist dat elke lidstaat uiterlijk op 1 januari 2020, en daarna om de tien jaar, een langetermijnstrategie indient bij de Commissie met een perspectief van minstens dertig jaar. Binnen de Nationale Klimaatcommissie en ENOVER zijn werkafspraken gemaakt om België in staat te stellen aan deze verplichting tegemoet te komen. Zo werd afgesproken dat elk gewest een eigen strategie zal opstellen, die vervolgens zal samengevoegd en geïntegreerd worden in een Belgische strategie. Het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben hun langetermijnstrategie reeds goedgekeurd. De Vlaamse Regering keurt nu de Vlaamse klimaatstrategie 2050 goed, die later aan de Europese Commissie zal worden genotificeerd als onderdeel van de Belgische klimaatstrategie 2050. Ze wordt overgemaakt aan de Nationale Klimaatcommissie en aan ENOVER.

PDF icon nota_aan_de_vlaamse_regering_-_klimaatstrategie_.pdf

PDF icon vlaamse_klimaatstrategie_2050.pdf

De Vlaamse Waterweg: dotatie herontwikkeling Ford-site

De Vlaamse Regering voorziet vanuit het Hermesfonds een dotatie van 6,6 miljoen euro aan De Vlaamse Waterweg nv, in het kader van haar taak als bouwheer voor de herontwikkeling van de Ford-site in Genk.   

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 165. Mechelen – Inofer-Trapsite

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, zg. brownfields. Met dit decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten die rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het Brownfieldconvenant 165. Mechelen – Inofer-Trapsite. Ze geeft de opdracht aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen om op het gepaste tijdstip de voorziene inspraakvergadering aan te kondigen en te organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.    

Strategische transformatiesteun CNH Industrial Belgium nv in Zedelgem

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen strategische transformatiesteun toe aan CNH Industrial Belgium nv in Zedelgem. CNH Industrial Belgium nv is marktleider in grote vierkante balenpersen en ontwikkelt een volledig nieuw type balenpers: de Hoge Densiteit (HD)-Baler. De HD-Baler is bedoeld voor een nieuw marktsegment waarin CNH Industrial Belgium nv tot nu toe nog niet actief was.

Strategische transformatiesteun aan Volvo Cars Gent nv in Gent

De Vlaamse Regering kent 2 miljoen euro strategische transformatiesteun toe aan Volvo Cars Gent nv in Gent. Eén van de belangrijkste veranderingen in de auto-industrie is de elektrificatie. Als het eerste grote premium automerk heeft Volvo Cars de belofte gemaakt om voortaan van elke nieuwe wagen in het gamma een elektrisch of hybride model op de markt te brengen. Bovendien heeft Volvo Cars de doelstelling vooropgesteld dat tegen 2025 de helft van zijn verkochte auto’s wereldwijd volledig elektrisch is. Gent zal een cruciale rol spelen in deze strategie en zal de eerste Volvo-fabriek ter wereld zijn die volledig elektrische Volvo modellen (BEVs –Battery ElectricVehicles) zal produceren. Er is gekozen om de assemblage van de elektrische batterijen in-house in Gent op te zetten.  

Strategische ecologiesteun aan Dynea nv in Gent

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Dynea nv in Gent. Dynea nv is gespecialiseerd in de productie van ureumformaldehydeconcentraat (UFC) en harsen voor het vervaardigen van spaan- en MDF-platen. De onderneming wil de productiecapaciteit van de Gentse site verdubbelen door een nieuwe, innovatieve installatie voor de aanmaak van UFC. In dit kader wordt het warmte-, energie- en waterverbruik van de volledige site geoptimaliseerd.  

Toekenning strategische transformatiesteun aan Veurne Snack Foods bvba in Veurne

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 522.000 euro toe aan Veurne Snack Foods bvba in Veurne. Veurne Snack Foods is gespecialiseerd in de productie en verpakking van chips en snacks, en produceert de merken Cheetos, Doritos en Lay's. Het transformatieplan moet het bedrijf toelaten de sterk stijgende consumptie van Doritos te blijven volgen, door te investeren in een hoogtechnologische tortilla chips-lijn onder meer uitgerust met een ultra oven.   

Toekenning strategische transformatiesteun aan Blommaert nv in Wijnegem

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 600.000 euro toe aan Blommaert nv in Wijnegem. Blommaert nv is gespecialiseerd in aluminium constructies op maat voor de binnenscheepvaart en is in deze nichemarkt de marktleider. Het transformatieproject moet het bedrijf toelaten te transformeren van een kmo-aluminiumconstructeur naar een gediversifieerde industriële groep met een sterke focus op aluminiumconstructies. Dat gebeurt door het automatiseren van de productie door onder andere de investering in een laser-plooicel.   

Toekenning strategische transformatiesteun aan Volvo Group Belgium nv in Gent

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van bijna 680.000 euro toe aan Volvo Group Belgium nv in Gent. Volvo Group produceert vrachtwagens, bussen, scheepsmotoren en bouwmachines. Volvo Group introduceert binnenkort een nieuwe generatie van trucks onder het project 2952. Voor dit project zullen twee bekende vrachtwagentypes van Volvo grote veranderingen ondergaan en in 2020 zal het productieproces officieel van start gaan.

Beheersvergoedingen PMV groep: kaderovereenkomst

De overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) met betrekking tot de beheersvergoedingen en de werking van de waarborgregeling, de winwinlening en PMV/z-leningen loopt eind 2019 af. Om de continuïteit van deze financieringsvormen voor de ondernemingen te garanderen en de liquiditeit binnen PMV/z Waarborgen en PMV/z leningen te verzekeren, keurt de Vlaamse Regering nu een nieuwe kaderovereenkomst met de PMV groep goed.  

Beslissingscomité Hermesfonds: vervanging leden

Op voorstel van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) vervangt de Vlaamse Regering Nele De Belie en Hugo Thienpont door Silvia Lenaerts en Koenraad Debackere als lid van het beslissingscomité bij het Hermesfonds.

 

 

Wetenschap

Vlaams beleidsplan Open Science en oprichting Open Science Board

Open Science, inclusief Open Data, vormt een belangrijke motor van verandering in de wetenschap. Een nieuwe wijze van onderzoek vraagt steeds meer om het delen en open stellen van data en om een goede omgang met onderzoeksdata. Volgens de Europese Commissie (EC) moet Open Science de norm worden voor publiek gefinancierd onderzoek. De EC ziet via het ‘Responsible Research & Innovation programma’ en het Open Science-kader toe op de transparantie en toegankelijkheid van wetenschappelijke publicaties, de naleving van de gedragscodes en het respect voor de wetenschappelijke integriteit van Europese onderzoeksprojecten. De European Open Science Cloud (EOSC) is daarbij een ambitieus cloud project dat de bedoeling heeft de Europese onderzoeker een omgeving aan te bieden voor “data storage, management, analysis en re-use across disciplines” en dat bestaande en nog op te richten data-infrastructuren, zowel horizontale als thematische, zal samenbrengen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het Vlaams beleidsplan Open Science en beslist ze tot oprichting en samenstelling van de Flemish Open Science Board. Ze zal 5 miljoen euro recurrent investeren in Open Science om invulling te geven aan het Europese engagement ter zake en keurt daarvoor het herverdelingsbesluit goed. De Flemish Open Science Board verenigt alle Vlaamse stakeholders in een gedeelde toekomstvisie ten aanzien van Open Science en de EOSC, en adviseert, gesteund door technische werkgroepen, het beleid over de te nemen stappen om Vlaanderen volop te integreren in deze internationale tendens.      

PDF icon nota_aan_de_vlaamse_regering_-_open_science_beleid_voor_vlaanderen_en_de_oprichting_van_de_flemish_open_science_board_fosb.pdf

Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG): convenant en subsidie insectarium

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het convenant 2020-2024 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG). Ze kent ook een eenmalige investeringssubsidie toe van 1 miljoen euro voor de bouw van een insectarium. ITG voert toonaangevend onderzoek naar ziekten die door insecten overgedragen worden, zoals malaria, dengue, zika of leishmaniasis. Deze ziekteverwekkers zijn potentiële globale gezondheidsbedreigingen. De uitbouw van een insectarium met een capaciteit om drie belangrijke insectvectoren van ziekteverwekkers te onderzoeken, zal als wereldwijd unieke onderzoeksfaciliteit, nationale en internationale samenwerkingsverbanden aantrekken.  

Addendum convenant Vlaams Instituut voor de zee (VLIZ) en investeringssubsidie voor het project VLIZ Ocean Innovation Space

De Vlaamse Regering verhoogde in 2019 de werkingssubsidie van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ vzw). De algemene verhoging van de VLIZ werkingsmiddelen, de opstart van het Marine Robotics Centre en de versterkte positie om onderzoek en ontwikkeling met een mogelijke economische finaliteit te ondersteunen, impliceren dat een aantal van de Kritieke Performantie Indicatoren (KPI's) naar een hoger ambitieniveau moeten worden getild. Deze KPI's van het convenant 2017-2021 met deze instelling worden nu proportioneel aangepast. De Vlaamse Regering keurt daarom een addendum goed bij het convenant en voorziet een bijkomende éénmalige investeringssubsidie van 2 miljoen euro voor het project VLIZ Ocean Innovation Space, een uitbreiding van het Marien Station Oostende.  

AI-onderzoeksprogramma: subsidie voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2020

Op 22 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering het ‘Vlaams beleidsplan voor Artificiële Intelligentie’ goed. Daarin werd een Vlaamse beleidsagenda rond AI voorgesteld, bestaande uit drie complementaire delen. Voor het onderdeel ‘top strategisch basisonderzoek’ voorzag de Vlaamse Regering een recurrent budget van 12 miljoen euro op jaarbasis. Eind juni 2019 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het AI-onderzoeksprogramma en aan de besteding van maximaal 6 miljoen euro voor de werkingsperiode 01/07/2019-31/12/2019. Nu keurt ze de resterende 6 miljoen euro goed voor de werkingsperiode 01/01/2020-30/06/2020.

Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA): subsidie project ‘hogescholen professionaliseren en internationaliseren samen met en voor ondernemingen en social profit organisaties’

De Vlaamse Regering kent voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 een projectsubsidie toe van maximaal 850.000 euro aan de Vlaamse Hogescholenraad voor de uitvoering van het project ‘hogescholen professionaliseren en internationaliseren samen met en voor ondernemingen en social profit organisaties’. Doelstellingen zijn het opzetten van een Vlaamse Leergang Praktijkgericht onderzoek en innovatie, en de ontwikkeling van een stimulerend beleid ten behoeve van internationalisering en van een vraaggestuurde aanpak van hogescholen in hun internationale Onderzoek- en Ontwikkelingprojecten (O&O).   

Addendum convenant met Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR)

De Vlaamse Regering keurt het addendum goed bij het Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) 2019-2022. Het voorstel heeft tot doel om de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) in de periode 2020-2022 haar faciliterende rol voor universiteiten en andere onderzoeksinstellingen te laten verderzetten op het gebied van de uitvoering van internationale en buitenlandse regelgeving rond het gebruik van genetische rijkdommen en het delen van de daaruit bekomen voordelen.

Vlaamse klimaatstrategie 2050

De Europese Verordening over de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, vereist dat elke lidstaat uiterlijk op 1 januari 2020, en daarna om de tien jaar, een langetermijnstrategie indient bij de Commissie met een perspectief van minstens dertig jaar. Binnen de Nationale Klimaatcommissie en ENOVER zijn werkafspraken gemaakt om België in staat te stellen aan deze verplichting tegemoet te komen. Zo werd afgesproken dat elk gewest een eigen strategie zal opstellen, die vervolgens zal samengevoegd en geïntegreerd worden in een Belgische strategie. Het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben hun langetermijnstrategie reeds goedgekeurd. De Vlaamse Regering keurt nu de Vlaamse klimaatstrategie 2050 goed, die later aan de Europese Commissie zal worden genotificeerd als onderdeel van de Belgische klimaatstrategie 2050. Ze wordt overgemaakt aan de Nationale Klimaatcommissie en aan ENOVER.

PDF icon nota_aan_de_vlaamse_regering_-_klimaatstrategie_.pdf

PDF icon vlaamse_klimaatstrategie_2050.pdf

Flankerende maatregelen hoger onderwijs in het kader van beleidsagenda’s artificiële intelligentie en cybersecurity

De Vlaamse Regering voorziet 1,5 miljoen euro impulsfinanciering voor de instellingen voor hoger onderwijs in West-Vlaanderen in uitvoering van de beleidsagenda artificiële intelligentie (AI) en cybersecurity (CS). De Vlaamse beleidsplannen AI en CS geven invulling aan de ambitie om in deze strategische domeinen van digitalisering via onderzoek, praktische toepassingen bij bedrijven en flankerende maatregelen, Vlaanderen op de wereldkaart te zetten. Via het besluit ondersteunt de Vlaamse Regering de universiteiten en hogescholen in West-Vlaanderen om ma-na-ma’s en postgraduaten in te richten die aansluiten bij de technologische speerpunten.

VLUHR: subsidie iSTEM

De Vlaamse Regering kent een projectsubsidie van maximaal 1 miljoen euro toe aan de VLUHR (Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad) voor 'iSTEM inkleuren, een interassociatie-cel om scholen te ondersteunen in STEM-didactiek' voor de periode van 15 december 2019 tot 14 december 2021. De subsidie kadert in het STEM-Actieplan 2012-2020, dat het aantal leerlingen en studenten dat kiest voor STEM-opleidingen wil vergroten. Een belangrijke hefboom voor aantrekkelijk STEM-onderwijs is de didactische aanpak ervan. Het project zet in op de didactiekontwikkeling voor de eerste graad en zoomt in op de STEM-didactiekontwikkeling voor tso en bso, naast het willen verhelpen van de STEM-gender- en SES-problematiek.  

 

 

Innovatie 

AI-onderzoeksprogramma: subsidie voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2020

Op 22 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering het ‘Vlaams beleidsplan voor Artificiële Intelligentie’ goed. Daarin werd een Vlaamse beleidsagenda rond AI voorgesteld, bestaande uit drie complementaire delen. Voor het onderdeel ‘top strategisch basisonderzoek’ voorzag de Vlaamse Regering een recurrent budget van 12 miljoen euro op jaarbasis. Eind juni 2019 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het AI-onderzoeksprogramma en aan de besteding van maximaal 6 miljoen euro voor de werkingsperiode 01/07/2019-31/12/2019. Nu keurt ze de resterende 6 miljoen euro goed voor de werkingsperiode 01/01/2020-30/06/2020.

Innovatieprogramma Moonshot 'Vlaanderen CO2-neutraal': subsidie drie projecten

Het innovatieprogramma Moonshot 'Vlaanderen CO2-neutraal' heeft tot doel om tegen 2040 technologische doorbraken te realiseren, zowel in producten als processen, die op hun beurt tegen 2050 kunnen bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen in een economisch leefbare context. Om dit te realiseren zijn in september 2019 vier Moonshot Later Stage Innovation (LSI) projecten ingediend. Op basis van de evaluatie van de Wetenschappelijke Adviesraad van Moonshot, het advies van de Moonshot Governance Board en het advies van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) beslist de Vlaamse Regering volgende drie projecten te subsidiëren: 'Chemical Looping Process for Super-Dry Reforming of CO2 into CO' van Universiteit Gent (1,99 miljoen euro), 'Hydrogen Panel Project (HyPPr)' van KU Leuven (1,99 miljoen euro), en 'Unique PILot infrastructure for innovative catalytic biorefinery of Lignocellulosic material to functional bio-ARomatics – PILLAR' van VITO en KU Leuven (1,99 miljoen euro). VLAIO zal instaan voor de verdere opvolging van deze steuntoekenning en de uitwerking van de subsidie-overeenkomst.    

Addendum convenant Vlaams Instituut voor de zee (VLIZ) en investeringssubsidie voor het project VLIZ Ocean Innovation Space

De Vlaamse Regering verhoogde in 2019 de werkingssubsidie van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ vzw). De algemene verhoging van de VLIZ werkingsmiddelen, de opstart van het Marine Robotics Centre en de versterkte positie om onderzoek en ontwikkeling met een mogelijke economische finaliteit te ondersteunen, impliceren dat een aantal van de Kritieke Performantie Indicatoren (KPI's) naar een hoger ambitieniveau moeten worden getild. Deze KPI's van het convenant 2017-2021 met deze instelling worden nu proportioneel aangepast. De Vlaamse Regering keurt daarom een addendum goed bij het convenant en voorziet een bijkomende éénmalige investeringssubsidie van 2 miljoen euro voor het project VLIZ Ocean Innovation Space, een uitbreiding van het Marien Station Oostende.  

Flankerende maatregelen hoger onderwijs in het kader van beleidsagenda’s artificiële intelligentie en cybersecurity

De Vlaamse Regering voorziet 1,5 miljoen euro impulsfinanciering voor de instellingen voor hoger onderwijs in West-Vlaanderen in uitvoering van de beleidsagenda artificiële intelligentie (AI) en cybersecurity (CS). De Vlaamse beleidsplannen AI en CS geven invulling aan de ambitie om in deze strategische domeinen van digitalisering via onderzoek, praktische toepassingen bij bedrijven en flankerende maatregelen, Vlaanderen op de wereldkaart te zetten. Via het besluit ondersteunt de Vlaamse Regering de universiteiten en hogescholen in West-Vlaanderen om ma-na-ma’s en postgraduaten in te richten die aansluiten bij de technologische speerpunten.

Eigen Vermogen ILVO: 1 miljoen euro subsidie voor nieuwe proefaccommodatie pluimvee

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro investeringssubsidie toe aan het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO) voor het bouwen van een nieuwe proefaccommodatie voor pluimvee. Ze keurt hiervoor het herverdelingsbesluit ter zake goed. In de nieuwe pluimveeproefstal zal grondige kennis kunnen worden opgebouwd door gedetailleerd onderzoek te verrichten. Een uitgebreid onderzoeksgamma zal daarbij aan bod kunnen komen, zoals het bepalen van nieuwe voedersamenstellingen, voeder-en managementstrategieën, dierenwelzijn, dierengezondheid, emissies, excreties en vleeskwaliteit. Ook relatief nieuwe en hot topics als ‘precision livestock farming’, duurzaamheid en klimaat zullen hierbij nog extra aan bod kunnen komen.

Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA): subsidie project ‘hogescholen professionaliseren en internationaliseren samen met en voor ondernemingen en social profit organisaties’

De Vlaamse Regering kent voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 een projectsubsidie toe van maximaal 850.000 euro aan de Vlaamse Hogescholenraad voor de uitvoering van het project ‘hogescholen professionaliseren en internationaliseren samen met en voor ondernemingen en social profit organisaties’. Doelstellingen zijn het opzetten van een Vlaamse Leergang Praktijkgericht onderzoek en innovatie, en de ontwikkeling van een stimulerend beleid ten behoeve van internationalisering en van een vraaggestuurde aanpak van hogescholen in hun internationale Onderzoek- en Ontwikkelingprojecten (O&O).   

IMEC vzw: subsidie ontwikkeling Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA)

In de beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid is de ambitie opgenomen om Vlaanderen verder uit te bouwen tot een Europese koploper op het vlak van Slimme Regio’s. Dit door lokale besturen maximaal te ondersteunen om het beleid en implementaties rond slimme steden efficiënt en breed te verspreiden. In dit kader kent de Vlaamse Regering een subsidie van 850.000 euro toe aan het consortium IMEC en VITO voor de ontwikkeling van een Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA). Ze keurt tegelijk de tweeledeige begeleidingsstructuur goed in overleg met de minister-president en de minister bevoegd voor Economie, Innovatie en Werk. VLOCA wil een gedragen referentiekader met gestandaardiseerde architectuurcomponenten leveren aan projecten voor slimme steden, gemeenten en regio’s in Vlaanderen.

Vlaamse klimaatstrategie 2050

De Europese Verordening over de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, vereist dat elke lidstaat uiterlijk op 1 januari 2020, en daarna om de tien jaar, een langetermijnstrategie indient bij de Commissie met een perspectief van minstens dertig jaar. Binnen de Nationale Klimaatcommissie en ENOVER zijn werkafspraken gemaakt om België in staat te stellen aan deze verplichting tegemoet te komen. Zo werd afgesproken dat elk gewest een eigen strategie zal opstellen, die vervolgens zal samengevoegd en geïntegreerd worden in een Belgische strategie. Het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben hun langetermijnstrategie reeds goedgekeurd. De Vlaamse Regering keurt nu de Vlaamse klimaatstrategie 2050 goed, die later aan de Europese Commissie zal worden genotificeerd als onderdeel van de Belgische klimaatstrategie 2050. Ze wordt overgemaakt aan de Nationale Klimaatcommissie en aan ENOVER.

PDF icon nota_aan_de_vlaamse_regering_-_klimaatstrategie_.pdf

PDF icon vlaamse_klimaatstrategie_2050.pdf

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  1 februari 2023

  Op 1 januari 2024 neemt België het Voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Een aantal publieksgerichte initiatieven of events kunnen het EU-voorzitterschapslabel toegekend krijgen en zo in de kijker worden geplaatst tijdens het voorzitterschap.

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (27 januari 2023)

  27 januari 2023

  O.a. principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 225. Ranst – Oostmalsesteenweg

 • EU-nieuws deze week | week 2

  EU-nieuws deze week | 23 - 27 januari 2023

  27 januari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.