Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (22 april 2022)

Filter items
Nieuws
22 april 2022

>>>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 22 april 2022

Economie 

Plan Vlaamse Veerkracht: Ecologiesteun aan bedrijven in kader van Blue Deal

​Met de Blue Deal  wil de Vlaamse Regering de droogteproblematiek en waterschaarste op een structurele manier aanpakken, met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten, met betrokkenheid van de industrie en de landbouwers als deel van de oplossing en met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden. De Vlaamse Regering keurt nu de verdere besteding van de voorziene 10 miljoen euro goed die ingezet zal worden voor de versterking van ecologiesteun aan bedrijven voor projecten die tegemoetkomen aan de waterproblematiek.

Plan Vlaamse Veerkracht: Overheidsopdracht ‘Competentiechecks in Vlaamse ondernemingen’

​De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de overheidsopdracht ‘Competentiechecks in Vlaamse ondernemingen’ en de aanstelling van een tijdelijke projectcoördinator om deze opdracht uit te werken. De opdracht kadert in het financieel ondersteunen van ondernemingen zodat zij voorzien worden van dienstverlening en advies om te evolueren naar meer toekomstgericht competentiedenken en naar het versterken van de competenties voor hun werknemers. De opdracht voorziet concreet in het  aanbieden van dienstverlening en advies aan minimaal 500 organisaties in Vlaanderen. Dit kunnen organisaties zijn uit de profit, social profit sector of bepaalde lokale besturen (voor wat betreft kinderopvang, ouderenzorg en thuiszorg). Met deze opdracht wordt ingezet op het bij ondernemingen binnenbrengen van duurzaam competentiedenken als een systematisch organisatieproces. Het gaat dus niet om het aanbieden van een eenmalige ‘check’, maar wel om een methode of systematiek om rond competenties in de organisatie te werken. Hiervoor wordt 10 miljoen euro voorzien.

 

Wetenschap

Raad van bestuur Agentschap Plantentuin Meise: vervanging lid

Veerle Geerinckx legt op 20 april de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger. Daarom moet ze vervangen worden als voorzitter en lid van de raad van bestuur van agentschap Plantentuin Meise.  De Vlaamse Regering vervangt Veerle Geerinckx, aan wie eervol ontslag wordt verleend, door Philip Roosen​ als lid van de raad van bestuur van het Agentschap Plantentuin Meise. Ze duidt Lieve Maes aan als voorzitter van de raad van bestuur. ​

 

Innovatie

-

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  1 februari 2023

  Op 1 januari 2024 neemt België het Voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Een aantal publieksgerichte initiatieven of events kunnen het EU-voorzitterschapslabel toegekend krijgen en zo in de kijker worden geplaatst tijdens het voorzitterschap.

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (27 januari 2023)

  27 januari 2023

  O.a. principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 225. Ranst – Oostmalsesteenweg

 • EU-nieuws deze week | week 2

  EU-nieuws deze week | 23 - 27 januari 2023

  27 januari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.