Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (23 april 2021)

Filter items
Nieuws
23 april 2021

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 23 april 2021 en alle documenten

Economie 

COVID-19: Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronamaatregelen

Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen genomen door het Overlegcomité sinds 28 oktober 2020 zullen ondernemingen, ook in Vlaanderen, in 2021 nog steeds geconfronteerd worden met een omzetverlies. Een aantal sectoren blijft ook vanaf 1 mei nog verplicht gesloten. Om de continuïteit van deze ondernemingen te vrijwaren dringen zich, aansluitend op het Vlaams Beschermingsmechanisme Quinquies, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 2 april 2021, ook ondersteuningsmaatregelen op voor de periode van 1 mei 2021 tot en met 30 juni 2021. Op het Overlegcomité van 14 april 2021 werd besloten tot een gefaseerde versoepeling na de afkoelingsperiode, de zogenaamde paaspauze. Deze maatregelen blijven zorgen voor exploitatiebeperkingen en hebben een impact op het economisch leven. Daarom beslist de Vlaamse Regering het systeem van het Vlaams Beschermingsmechanisme ook op te zetten in de periode van 1 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 voor ondernemingen die geconfronteerd blijven met omzetdalingen van minstens 60% in deze maanden, of binnen deze periode verplicht gesloten worden of blijven. Deze laatste dienen geen omzetdaling aan te tonen. Dit besluit wordt aangemeld bij de Europese Commissie in toepassing van de mededeling van de Commissie over de Tijdelijke Kaderregeling rond staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak.

Hersamenstelling raad van bestuur Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM)

De mandaten van de huidige bestuurders van de raad van bestuur van de Limburgse Reconversie Maatschappij nv (LRM) lopen af. De Vlaamse Regering beslist daarom 6 personen voor te dragen als bestuurders in de raad van bestuur van LRM. Ze keurt meteen de hersamenstelling van de raad van bestuur goed.

1 miljoen euro strategische transformatiesteun voor Adient Belgium bvba in Assenede

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun toe van 1 miljoen euro aan Adient Belgium bvba in Assenede. Adient Belgium assembleert de autozetels voor Volvo Car Gent. De activiteiten van Adient zijn afgestemd op zetelstructuren, mechanismen en stoffen voor de traditionele autozetel. Door markttendensen in de sector wil de onderneming conceptueel evolueren naar 'smart device': autonoom rijden, elektrificatie en e-devices zorgen voor een breuk in de traditionele zetelstructuren en vragen een ander concept, met een aantal uitdagingen met de nodige aandacht voor comfort en hogere eisen rond veiligheid. Daarnaast is een ingrijpende wijziging nodig van het businessmodel, dat nu gericht is op maximale standaardisatie, waar de nieuwe producten zorgen voor meer variatie in de productie en een complexere montage. 

Beëindiging van brownfieldconvenant 38. Mechelen – Het Zegel

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat rechten doet ontstaan op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader beslist de Vlaamse Regering akkoord te gaan met de beëindiging van het Brownfieldconvenant 38. Mechelen - Het Zegel, door het verstrijken van de realisatietermijn en het niet vervullen van de voorwaarden voor een verdere verlenging. 

 

Wetenschap

Plan Vlaamse Veerkracht: 3 miljoen euro voor versterking onderzoeksinfrastructuur hogescholen

Het Regeerakkoord en de beleidsnota Economie 2019-2024 voorzien onder andere het ondersteunen van onderzoeksinfrastructuur. Hogescholen zijn een belangrijke actor binnen het innovatielandschap door valorisatie van kennis naar de kmo's. Om die valorisatie mogelijk te maken, is er voldoende ruimte en ondersteuning nodig voor hogescholen om effectief onderzoek uit te kunnen voeren. De Vlaamse Regering keurt in het kader van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht het voorstel goed voor de organisatie van een oproep naar de hogescholen, waarbij 3 miljoen euro zal ingezet worden voor de versterking van de onderzoeksinfrastructuur. Deze infrastructuur moet ingezet worden voor toegepast en praktijkgericht onderzoek dat aansluit bij de speerpunten digitalisering; duurzaamheid en gezondheid. Daarnaast moeten de hogescholen ook inzetten op de betrokkenheid van en kennisdeling met bedrijven. Het bedrag wordt vanuit de relanceprovisie vrijgemaakt ten gunste van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. De Vlaamse minister bevoegd voor Economie zal zorgen voor de verdere organisatie en behandeling van de oproep en de toewijzing van de subsidie aan de goedgekeurde aanvragen.

 

Innovatie 

WaterKlimaatHub: addendum 2 bij convenant met VITO

De Vlaamse Regering keurt het Addendum 2 goed bij het convenant tussen het Vlaams Gewest en VITO 2019-2023. Ze beslist tegelijk tot herverdeling van 3 miljoen euro voor het begrotingsjaar 2021 voor de WaterKlimaatHub bij VITO. Het addendum geeft VITO de opdracht om de WaterKlimaatHub op te zetten als een open-innovatie ecosysteem voor vraaggedreven onderzoek naar slimme watertechnologie en klimaatadaptatie. Het initiatief draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van de Vlaamse Blue Deal strategie om samen te investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken. 

 

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 23 april 2021 en alle documenten

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (6 mei 2021)

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (6 mei 2021)

  6 mei 2021

  O.a. cybersecurity, de geschiktheid van Vlaanderen om waterstof in grote hoeveelheden te produceren en de samenwerking tussen de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen en de Europese Investeringsbank.

 • Werkgelegenheid in Vlaamse circulaire economie groeit drie keer sneller dan gemiddeld

  3 mei 2021

  De circulaire economie blijkt een sterke groeimotor voor de creatie van jobs in Vlaanderen. De werkgelegenheid in de bedrijven groeide de voorbije 10 jaar bijna 3 keer sneller dan in de hele Vlaamse economie. Ruim 43.000 werknemers zijn er momenteel aan de slag. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Steunpunt Circulaire Economie en het onderzoeksconsortium MICHELLE op vraag van de Vlaamse minister Hilde Crevits en Zuhal Demir. Vlaams minister van Economie en Innovatie maakt in het kader van het relanceplan Vlaamse veerkracht ook volop werk van onderzoek en innovatie in de circulaire economie.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (30 april 2021)

  30 april 2021

  O.a. sanctie frauduleuze steunaanvraag bij VLAIO, heropstartlening aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen en thematische oproep bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 17

  Schriftelijke vragen deze week | week 17

  30 april 2021

  O.a. Welvaartsfonds, industrieforum, gunning overheidsopdrachten aan kmo's en drieprocentnorm.

 • EU-nieuws deze week | 26 - 30 april 2021

  30 april 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.