Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (23 oktober 2020)

Filter items
Nieuws
24 oktober 2020

Economie 

COVID-19: nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen

De Vlaamse Regering keurt een besluit goed in het kader van het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen, met vervolgmaatregelen naar aanleiding van de nieuwe verstrengde maatregelen van het Overlegcomité van 6 en 16 oktober 2020, om de verdere verspreiding van Covid-19 in te perken. Door deze maatregelen dreigen ondernemingen opnieuw geconfronteerd te worden met omzetverlies in het laatste kwartaal van 2020 en dringen bijkomende ondersteuningsmaatregelen zich op. Tegelijkertijd zet de Vlaamse Regering de sluitingspremies in het kader van de corona hinderpremie stop, zodat ondernemingen die sinds het begin van de coronacrisis moesten gesloten blijven verdere ondersteuning kunnen krijgen van het Vlaams Beschermingsmechanisme.

632.000 euro strategische transformatiesteun aan Heraeus Electro-Nite International nv in Houthalen-Helchteren

De Vlaamse Regering kent 632.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Heraeus Electro-Nite International nv in Houthalen-Helchteren. Deze bedrijvengroep is de internationale marktleider op het gebied van meettechnologie in vloeibare metalen voor de staalindustrie. Het doel om de staalindustrie duurzamer, veiliger en meer geautomatiseerd te maken, dient als leidraad bij de ontwikkeling van nieuwe producten. In deze transformatie brengt Heraeus Electro-Nite International een paradigmaverschuiving teweeg, zowel in de meettechnologie voor de metaalindustrie als in de eigen productiemethodes.

Goedkeuring Addendum aan brownfieldconvenant 97. Mechelen – Ragheno Site

​Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields', te herontwikkelen. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering, dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen kunnen enkel via een addendum aan het convenant en na ondertekening door alle betrokken partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het Addendum 1 goed aan het Brownfieldconvenant 97. Mechelen – Ragheno Site. Health Invest nv en Mechelen Ragheno Site nv treden toe als Actor, en de duur van het Brownfieldconvenant wordt verlengd met een termijn van zes jaar, tot en met 31 januari 2030.

 

Wetenschap

Snelle SARS-COV-2 test: herverdeling provisioneel krediet en toekenning subsidie

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 2 miljoen euro aan IMEC vzw (Interuniversitair Micro-Electronica Centrum) voor de ontwikkeling van een nieuwe eenvoudige, snelle en gevoelige SARS-CoV2 test. IMEC ontwikkelt deze test samen met partners UZ Leuven en Brussels Airport. De test is gebaseerd op het capteren van kleine deeltjes in uitgeademde lucht die het virus bevatten. Omdat staalname eenvoudig en pijnloos is, en er geen transport van het staal naar een laboratorium nodig is voor de resultaten, laat deze oplossing een veilige heropstart van de economie toe. De Vlaamse Regering keurt nu het ontwikkelingstraject voor deze test van IMEC goed en beslist tevens tot herverdeling van begrotingsartikelen voor een bedrag van 549.000 euro. 

 

Innovatie 

-

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  1 februari 2023

  Op 1 januari 2024 neemt België het Voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Een aantal publieksgerichte initiatieven of events kunnen het EU-voorzitterschapslabel toegekend krijgen en zo in de kijker worden geplaatst tijdens het voorzitterschap.

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (27 januari 2023)

  27 januari 2023

  O.a. principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 225. Ranst – Oostmalsesteenweg

 • EU-nieuws deze week | week 2

  EU-nieuws deze week | 23 - 27 januari 2023

  27 januari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.