Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (24 juni 2022)

Filter items
Nieuws
24 juni 2022

>> Bekijk hier alle beslissingen en bijkomende documenten van 24 juni 2022

Economie 

Screeningmechanisme buitenlandse directe investeringen: samenwerkingsakkoord en instemmingsdecreet

​De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over het invoeren van een mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen. Ze keurt meteen ook principieel het voorontwerp van decreet goed dat met dit samenwerkingsakkoord instemt. Over dit voorontwerp van instemmingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV en van de Raad van State. Het samenwerkingsakkoord beoogt de invoering van een screeningsmechanisme dat de overheden die partij zijn bij het akkoord, in staat stelt om enerzijds de nationale veiligheid en openbare orde en hun strategische belangen te vrijwaren, en anderzijds de mogelijkheid biedt om een beter overzicht van de inkomende buitenlandse investeringsstromen te bekomen. Het mechanisme biedt de opportuniteit om de Vlaamse strategische belangen te bewaken tegen een achtergrond van wijzigende machtsverhoudingen en de opkomst van 'geo-economie' en 'geo-technologie' in de geopolitieke relaties.

PDF icon nota_aan_de_vlaamse_regering_-_invoeren_van_een_mechanisme_voor_de_screening_van_buitenlandse_directe_investeringen.pdf

PDF icon voorontwerp_van_decreet_-_memorie_van_toelichting.pdf

PDF icon voorontwerp_van_decreet.pdf

PDF icon ontwerp_van_samenwerkingsakkoord_van_1_juni_2022.pdf

Hinderpremie openbare werken: wijzigingsbesluit overgangsbepaling

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het uitvoeringsbesluit bij het decreet dat een hinderpremie toekent aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken. De overgangsbepaling in artikel 34 van dit uitvoeringsbesluit maakt het mogelijk dat ondernemingen die hinder ondervinden van openbare werken die gestart zijn vóór 1 juli 2017 onbeperkt in de tijd een steunaanvraag kunnen indienen. Meestal zijn de openbare werken die een aanvang hebben genomen vóór 1 juli 2017 ondertussen ook afgerond. Het wijzigingsbesluit beperkt de mogelijkheid tot het indienen van een steunaanvraag daarom tot 30 juni 2022.

 

Wetenschap

-

 

Innovatie 

-

 

Mededelingen

Overzicht van de ontwikkelingen op niveau van de Europese Unie (EU): mei 2022

Geen documenten beschikbaar

Wijziging samenstelling STEM-platform

Geen documenten beschikbaar

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • EU-nieuws deze week | 3 - 7 oktober 2022

  7 oktober 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (6 oktober 2022)

  6 oktober 2022

  O.a. vraag om uitleg over de lessen uit het Vlaamse subsidieregister voor de beleidsdomeinen WSE en EWI, uitrol van 5G in Vlaanderen en het nieuwe samenwerkingsakkoord met ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.

 • Innovatiegraad Vlaamse ondernemingen stijgt naar 75%

  Innovatiegraad Vlaamse ondernemingen stijgt naar 75%

  6 oktober 2022

  De totale innovatiegraad bij Vlaamse ondernemingen bedraagt 75% voor de periode 2018-2020. Dat blijkt uit de meest recente Innovatievragenlijst (Community Innovation Survey - CIS). Deze vragenlijst gaat na in welke mate Vlaamse ondernemingen investeren in innovatie.

 • Lancering Flanders Technology & Innovation (FTI)

  Lancering Flanders Technology & Innovation (FTI)

  5 oktober 2022

  De Vlaamse regering lanceert vandaag Flanders Technology & Innovation (FTI), een grootschalig project rond technologie en innovatie. FTI moet een "vooruitgangsproject" worden dat de Vlaming hoop geeft voor de toekomst. 

 • Klimaatambities realiseren zonder voedselzekerheid in gedrang te brengen

  3 oktober 2022

  Het realiseren van de klimaatambities zonder de voedselzekerheid in gedrang te brengen; dankzij nieuwe inzichten in de werking van microbiomen krijgen onderzoekers steeds meer zicht op het enorme potentieel voor de vergroening/verduurzaming van de landbouw.