Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (24 november 2017)

Filter items
Nieuws
24 november 2017

Economie

Hinderpremie II

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de hinderpremie voor kleine ondernemingen die hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest. Het gaat om een aanpassing aan de overgangsbepalingen, waardoor ondernemingen die hinder ondervinden van openbare werken die gestart zijn vóór 1 juli 2017 en dus niet in aanmerking komen voor de hinderpremie, nog tot eind 2017 een aanvraag kunnen indienen voor de rentetoelage of inkomenscompensatievergoeding. Daardoor wordt voorkomen dat een onderneming in deze situatie buiten zowel het oude als het nieuwe steunsysteem valt.

Strategische transformatiesteun aan Cartamundi Turnhout

De Vlaamse Regering kent 518.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Cartamundi Turnhout nv en bijna 130.000 euro aan Cartamundi Services nv. Het gaat om steun voor opleidingen in het kader van de transformatie van Cartamundi naar een leverancier van entertainment. Cartamundi zal een voor het bedrijf volledig nieuwe marktbenadering toepassen waarbij het vanaf nu zelf innovaties zal ontwikkelen en klanten een totaalconcept zal kunnen aanbieden van innovatieve producten en diensten. Hierbij zal de focus verschuiven van de productie van louter fysieke producten (kaarten, spellen, enzovoort) naar digitale producten en dienstverlening.

 

Wetenschap

Aanwijzing federale wetenschappelijke instellingen n.a.v. oprichting War Heritage Institute

Naar aanleiding van de oprichting van het War Heritage Institute stemt de Vlaamse Regering in met de wijziging van het koninklijk besluit dat de federale wetenschappelijke instellingen aanwijst. Het War Heritage Institute wordt een instelling van openbaar nut categorie B, die eveneens een federale wetenschappelijke instelling is. Het War Heritage Institute is een instelling die de publiekswerking van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis samenbrengt met de herinneringsgerichte werking van het Instituut voor veteranen – Nationaal instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en met de netwerkfunctie van de Historische Pool van Defensie.

Innovatie

-

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering deze week | 3 februari 2023

  Beslissingen Vlaamse Regering deze week | 3 februari 2023

  3 februari 2023

  O.a. visienota ‘Naar een versterkte concurrentiekracht van de Europese Industrie’, compensatiesteun ondernemingen voor indirecte emissiekosten, financiering IOC-Unesco projectvoorstel 'Ocean Decade Capacity Development Facility' en voorontwerp van programmanota ter bevordering van de Vlaamse industriële energie- en klimaattransitie 2022-2025.

 • EU-nieuws deze week | 30 januari - 3 februari 2023

  3 februari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  1 februari 2023

  Op 1 januari 2024 neemt België het Voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Een aantal publieksgerichte initiatieven of events kunnen het EU-voorzitterschapslabel toegekend krijgen en zo in de kijker worden geplaatst tijdens het voorzitterschap.

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.