Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 februari 2022)

Filter items
Nieuws
25 februari 2022

>>>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 28 januari 2022

Economie 

-

Wetenschap

-

Innovatie 

Vlaamse Veerkracht

Plan Vlaamse Veerkracht: Investeren in kernversterking via projectoproepen

In het kader van project VV102 van het relanceplan Vlaamse Veerkracht: investeren in kernversterking via projectoproepen, ​machtigt de Vlaamse Regering de Vlaamse minister bevoegd voor economie om de oproepen tot indiening van projectvoorstellen te lanceren. Het gaat om projecten voor een duurzame bereikbaarheid van de kernen en projecten voor de cofinanciering van gemeentelijke subsidiereglementen voor de verfraaiing en verduurzaming van handelspanden, waarvoor respectievelijk 7 en 4,8 miljoen euro middelen uit de relanceprovisie ter beschikking worden gesteld. De minister bevoegd voor economie zal ook meerwerken bestellen voor de lopende overheidsopdracht voor het expertenteam (de profploeg) dat is aangesteld om steden en gemeenten op weg te helpen terug dynamiek te brengen in hun kernen en hun beleid rond ‘bedrijvige kernen’ verder op de rails te zetten (700.000 euro), en subsidies toekennen voor de opmaak van RUP's en stedenbouwkundige verordeningen die uitvoering geven aan het decreet integraal handelsbeleid (500.000 euro).

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  1 december 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Jo Brouns investeert via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur. Via dit programma wordt de Vlaamse deelname aan grootschalige, internationale faciliteiten gefinancierd.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  28 november 2022

  O.a. wijzigingsbesluit kmo-portefeuille: invoering van thema’s en een kwaliteitskamer en convenant Flanders District of Creativity vzw 2023-2027.

 • Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  25 november 2022

  De Vlaamse Regering heeft de hervorming van de kmo-portefeuille  definitief goedgekeurd. Het instrument wordt ten eerste inhoudelijk gerichter ingezet, door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s. Ten tweede wordt een kwaliteitskamer ingericht om de controle op de conformiteit en de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken. De hervorming treedt in januari ’23 in werking.

 • Wij zoeken twee allround communicatiedeskundigen

  25 november 2022

  Wij zijn op zoek naar twee allround communicatiedeskundigen die de communicatieprojecten die op stapel staan n.a.v. het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie mee tot een goed einde kunnen brengen. Solliciteren kan t.e.m. 6 december

 • 18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  25 november 2022

  De Vlaamse regering geeft 18,4 miljoen euro steun aan 22 circulaire projecten. Die projecten richten zich onder meer op minder verbruik van grondstoffen, hergebruik van materialen of herbestemming van onderdelen.