Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 maart 2022)

Filter items
Nieuws
25 maart 2022

Economie 

COVID-19 en Oekraïne-crisis: Verhogen beschikbare budget Overbruggingslening naar 200 miljoen euro

​De voortdurende onzekerheid rond COVID-19, in combinatie met voor een aantal sectoren erg onzekere macro-economische factoren onder invloed van de oorlog in Oekraïne (inflatie, energie- en grondstofprijzen, ...), zorgen voor een nood aan liquiditeit en financiering voor ondernemingen. De Overbruggingslening is een geschikte manier om aan deze nood van het bedrijfsleven tegemoet te komen. In principe was voorzien om de aanvragen voor de Overbruggingslening mogelijk te maken tot 15 juni 2022 of tot uitputting van het beschikbare budget. Gelet op het hoge aanvraagritme lijkt het er op dat het beschikbare budget vroeger zal uitgeput zijn. De Vlaamse Regering beslist daarom het beschikbare budget voor deze maatregel te verhogen van 100 naar 200 miljoen euro. Deze budgetverhoging wordt aangemeld bij de Europese Commissie.

COVID-19: globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2021 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen

​In 2021 werd niet alleen het maatschappelijk, maar ook het sociaaleconomisch leven zwaar getroffen door de coronacrisis en de maatregelen die zich opdrongen om de verspreiding van het Covid-19 virus in te dijken. Voor ondernemingen met zeer grote omzetdalingen en boekhoudkundige verliezen ten gevolge van de beperkingen waren de Vlaamse Beschermingsmechanismen in 2021 te beperkt om de opgelopen verliezen significant te milderen. Daarom beslist de Vlaamse Regering principieel om ondernemingen die ook nog in 2021 hard geconfronteerd werden met exploitatiebeperkingen of verplichte sluiting door de coronamaatregelen en die geleid hebben tot een omzetdaling en boekhoudkundige verliezen, te ondersteunen met het corona Globalisatiemechanisme zodat ze met succes een doorstart kunnen maken. Er wordt voorgesteld om een dubbele instapdrempel van omzetdaling te hanteren: enerzijds op jaarbasis en anderzijds op basis van de omzetdaling in de meest getroffen kwartalen. Deze maatregel wordt aangemeld bij de Europese Commissie.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

Raad van bestuur en algemene vergadering Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) vzw: voordracht leden

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) vzw wordt bestuurd door een bestuursorgaan met 13 leden. Artikel 22 van de statuten van de vzw schrijft voor dat de bestuurders benoemd worden voor een periode van maximum 3 jaar. Het mandaat van een aantal huidige bestuurders loopt af op 5 juli 2022. De Vlaamse Regering draagt daarom Dieter Deforce en Bart De Moor voor als haar vertegenwoordigers in het bestuursorgaan van VIB vzw, en Dieter Deforce en Liselotte De Vos in de algemene vergadering van VIB vzw.

Plan Vlaamse Veerkracht: overdracht relancemiddelen Onderzoek & Ontwikkeling-projecten Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)

​In het kader van de Recovery and Resilience Facility (RRF) is 100 miljoen euro voorzien voor bedrijfssteun Onderzoek & Ontwikkeling. De Vlaamse Regering keurde daarvan een eerste schijf van 30 miljoen goed in december 2020. De verwachting is dat het voorziene budget voor 2022 voor O&O bedrijfssteun niet zal volstaan, ook omdat er nog IPCEI-dossiers in de pijplijn zitten (IPCEI-projecten zijn belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang - Important Projects Common European Interest). De Vlaamse Regering verhoogt daarom de VLAIO-middelen voor ondersteuning van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten met 32 miljoen euro vanuit de relanceprovisie, ter compensatie van de budgettaire impact van de IPCEI-waterstof O&O projecten in 2022.

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  1 december 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Jo Brouns investeert via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur. Via dit programma wordt de Vlaamse deelname aan grootschalige, internationale faciliteiten gefinancierd.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  28 november 2022

  O.a. wijzigingsbesluit kmo-portefeuille: invoering van thema’s en een kwaliteitskamer en convenant Flanders District of Creativity vzw 2023-2027.

 • Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  25 november 2022

  De Vlaamse Regering heeft de hervorming van de kmo-portefeuille  definitief goedgekeurd. Het instrument wordt ten eerste inhoudelijk gerichter ingezet, door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s. Ten tweede wordt een kwaliteitskamer ingericht om de controle op de conformiteit en de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken. De hervorming treedt in januari ’23 in werking.

 • Wij zoeken twee allround communicatiedeskundigen

  25 november 2022

  Wij zijn op zoek naar twee allround communicatiedeskundigen die de communicatieprojecten die op stapel staan n.a.v. het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie mee tot een goed einde kunnen brengen. Solliciteren kan t.e.m. 6 december

 • 18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  25 november 2022

  De Vlaamse regering geeft 18,4 miljoen euro steun aan 22 circulaire projecten. Die projecten richten zich onder meer op minder verbruik van grondstoffen, hergebruik van materialen of herbestemming van onderdelen.